BAII

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

En temes de comptabilitat, el BAII és l'acrònim de Benefici Abans d'Interessos i Impostos (en anglès: Earnings Before Interests and Taxes, acrònim EBIT). El BAII és el resultat que s'obté en l'anàlisi del Compte de Pèrdues i Guanys. La fórmula per calcular el BAII és la següent:

Ingressos d'explotació - Despeses d'Explotació = BAII

Els ingressos d'explotació són els següents:

  1. 1.- L'import net de la xifra de negocis (vendes menys els descomptes que fem).
  1. 2.- Variació de les existències de productes acabats i en curs.
  1. 3.- Altres ingressos d'explotació (arrendaments, etc.).


Les despeses es componen de:

  1. 1.- Proveïments (compres menys els descomptes que fan ± variació d'existències comercials i matèries primeres).
  1. 2.- Despeses de personal (Sous i salaris i Seguretat Social a càrrec).
  1. 3.- Amortitzacions de l'immobilitzat.
  1. 4.- Altres despeses d'explotació (subministraments, reparacions, etc.).

El BAII s'utilitza per calcular la ROA a l'anàlisi de la rendibilitat de l'empresa.