Experiment de Michelson-Morley

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Esquema de l'interferòmtre de Michelson i Morley presentat al seu l'article

L'experiment de Michelson-Morley fou un experiment realitzat el 1887 pels físics Albert Abraham Michelson i Edward W. Morley amb l'objectiu de detectar el moviment relatiu de la Terra a través de l'èter lumínic que se suposava omplia el buit i que era el suport per a la propagació de les ones electromagnètiques.[1] El mètode emprat fou la mesura de la velocitat de la llum en la direcció del moviment de translació de la Terra al voltant del Sol i, al mateix temps, en una direcció perpendicular. La mesura es realitzà mitjançant l'observació d'un patró d'interferències amb un interferòmetre dissenyat pels autors.

Els resultats negatius d'aquest experiment es consideren com la primera evidència forta en contra de la teoria de l'èter llavors prevalent, i iniciaren una línia d'investigació que conduí a la formulació de la Teoria de la Relativitat Especial d'Albert Einstein el 1905, en què el concepte de l'èter estacionari no té cap paper.

Antecedents[modifica | modifica el codi]

Les teories de la física de finals del segle XIX assumien que així com les ones de la mar han de tenir una substància de suport, que és l'aigua, per moure's; o el que el so requereix un mitjà (aire, aigua, metalls,...) per transmetre els seus moviments ondulatoris, també les ones electromagnètiques com ara la llum ha de requerir un mitjà, anomenat èter lumínic, per transmetre els seus moviments ondulatoris. Com que la llum pot viatjar a través del buit, s'assumia que fins i tot el buit havia de ser omplert amb èter. Atès que la velocitat de la llum és tan gran (299 792 km/s), i tant els éssers vius com els materials inerts passen a través de l'èter sense fricció o arrossegament obvi, s'assumí que l'èter hauria de tenir una combinació molt inusual de propietats. El disseny d'experiments per posar a prova aquestes propietats de l'èter fou una de les prioritats de la física del segle XIX.[2]

La Terra segueix una òrbita al voltant del Sol a una velocitat d'uns 30 km/s (més de 108 000 km/h) que se suposava dins l'èter. Atès que la Terra està en moviment dins aquest medi, es consideraren dues possibilitats principals: (1) Augustin-Jean Fresnel el 1818 proposà que l'èter és estacionari i només és parcialment arrossegat per la Terra,[3] i (2) el 1844 George Gabriel Stokes considerà que l'èter està completament arrossegat per la Terra i, per tant, compartia el seu moviment amb la superfície de la Terra.[4] A més, James Clerk Maxwell (1865) reconegué la naturalesa electromagnètica de la llum i desenvolupà les equacions de Maxwell, però aquestes equacions encara s'interpretés com descriu el moviment de les ones a través d'un èter, l'estat de moviment era desconegut.

D'acord amb aquesta hipòtesi de Fresnel, la Terra i l'èter estan en moviment relatiu, el que implica que ha d'existir l'anomenat vent d'èter. Encara que seria possible, en teoria, que el moviment de la Terra coincidís amb el de l'èter en un moment concret en el temps, no és possible que la Terra estigui en repòs respecte a l'èter en tot moment, a causa de la variació tant de la seva direcció com de la seva velocitat seguint l'òrbita el·líptica al voltant del Sol. En qualsevol punt donat de la superfície de la Terra, la magnitud i direcció del vent d'èter variarien amb l'hora del dia i l'estació. Mitjançant l'anàlisi de la velocitat de retorn de la llum en diferents direccions en diversos moments diferents, es creia que seria possible mesurar el moviment de la Terra pel que fa a l'èter. La diferència relativa esperada en la velocitat mesurada de la llum era bastant petita, ja que la velocitat de la Terra, 30 km/s en la seva òrbita al voltant del Sol, és només el 0,01 % de la velocitat de la llum (299 792 km/s).

Durant la primera meitat del segle XIX es pensava que hauria de ser possible mesurar els efectes del vent de l'èter de primer ordre, és a dir, efectes proporcionals a v/c (sent v la velocitat de la Terra, i c la velocitat de la llum). Però cap mesurament directe de la velocitat de la llum era possible amb la precisió requerida. Així l'aparell de Fizeau-Foucault pogué mesurar la velocitat de la llum amb només un 5 % de precisió, totalment insuficient inadequats per mesurar variacions del 0,01% de la velocitat de la llum. L'any 1851 Hippolyte Fizeau mesurà la variació de la velocitat de la llum dins l'aigua en moviment mitjançant un interferòmetre, un dispositiu que emprava la interferència de dos raigs de llum i que permetia una gran precisió. Els seus resultats donaren suport a la hipòtesi de Fresnel.[5]

L'experiment de Michelson (1881)[modifica | modifica el codi]

Interferòmetre original de Michelson a Potsdam, Alemanya
Esquema de l'interferòmetre de Michelson segons l'article original

El 1877 Albert A. Michelson, mentre era professor de l'Acadèmia Naval dels Estats Units a Annapolis, Maryland, realitzà els seus primers experiments sobre la velocitat de la llum com a part d'una demostració a l'aula. El 1881, deixà el servei naval i es traslladà a Alemanya per completar els seus estudis. En aquest any, Michelson utilitzà un dispositiu experimental prototip amb el qual realitzà vàries mesures, conegut més tard com interferòmetre de Michelson.

A l'interferòmetre de Michelson s'envia des de la font, a, llum groga d'una flama de sodi (per a l'alineació), o llum blanca (per a les observacions reals), a través d'un mirall semi-platejat, b, que s'utilitza per dividir el raig de llum en dos feixos que viatgen en angles rectes entre si. Després de deixar el divisor, els feixos viatgen fins als extrems, l i k, de dos braços llargs d'igual longitud, on són reflectits de nou per petits miralls, c i d. A continuació, es recombinen en un ocular, e, produint un patró d'interferència que s'observa amb un telescopi, e. El seu desplaçament transversal depèn del temps que triga la llum en relació amb el trànsit de la longitudinal vs els braços transversals. Si la Terra està viatjant a través d'èter, un feix que reflecteix enrere i cap endavant paral·lela al flux d'èter portaria més temps que un feix que reflecteix perpendicular a l'èter, perquè el temps guanyat de viatjar a favor del vent és menor que el que es perd viatjant contra el vent. Michelson esperava que el moviment de la Terra produiria un canvi marginal igual a 0,04 serrells, és a dir, de la separació entre les àrees de la mateixa intensitat. Però no observà el canvi esperat; la major desviació mitjana que mesurà (en direcció nord-oest) fou de només 0,018 serrells. La seva conclusió fou que la hipòtesi de Fresnel d'un èter estacionari amb l'arrossegament de l'èter parcial hauria de ser rebutjada, i per tant es confirmava la hipòtesi d'Stokes d'arrossegament de l'èter complet.[6]

L'experiment de Michelson-Morley (1887)[modifica | modifica el codi]

El 1885 Michelson inicià una col·laboració amb Edward Morley, gastant molt de temps i diners a confirmar amb major precisió l'experiment de Fizeau del 1851 sobre el coeficient d'arrossegament de Fresnel, per millorar el seu experiment del 1881 i per establir la longitud d'ona de la llum com un estàndard de longitud. En aquest moment Michelson era professor de física a la Case School of Applied Science, i Morley professor de química a la Universitat Western Reserve (WRU), que compartien un campus a la vora oriental de Cleveland, Ohio (EEUU). Michelson patí una crisi nerviosa al setembre de 1885, del qual es recuperà a l'octubre degut a la intensa tasca de preparació dels experiments. El 1886 Michelson i Morley confirmaren amb èxit l'experiment de Fizeau sobre el coeficient d'arrossegament de Fresnel.[7]

Aquest resultat enfortí l'esperança de trobar el vent d'èter. Michelson i Morley dissenyaren una versió millorada de l'interferòmetre de Michelson amb més precisió i realitzaren l'experimenten diversos períodes d'observacions concentrades entre abril i juliol de 1887, a l'Adelbert Dormitory de la WRU (demolit el 1962).

On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether - Fig 5.png

L'interferòmetre de Michelson-Morley[modifica | modifica el codi]

La sensibilitat de l'interferòmetre era tan alta que qualsevol petita vibració impedia la lectura. Per aquesta raó l'aparell fou muntat en una habitació tancada en un soterrani amb parets de pedra pesada, eliminant així la major part d'efectes tèrmics i vibratoris. Les vibracions es reduïren encara més instal·lant l'aparell damunt d'un gran bloc de pedra quadrat d'1,5 m de costat i 30 cm de gruix. Aquest bloc es recolzà en un anell fusta s'1,5 m de diàmetre exterior, 0,7 m de diàmetre interior, i 0,25 m de gruix. Aquest anell surava damunt el mercuri contingut en una canal de ferro colat, d'1,6 cm de gruix, i de tals dimensions com per deixar un espai lliure d'1 cm al voltant del flotador. A la part inferior hi havia un mecanisme per fer girar el flotador i mantenir-lo concèntric amb la canal plena de mercuri. La canal de ferro anul·lar descansava en un llit de ciment amb un moll de maó a sota construït en forma d'un octàgon buit. La totalitat de la part òptica de l'aparell, situada damunt la pedra, es mantingué protegida amb una coberta de fusta per a prevenir els corrents d'aire i els canvis ràpids de temperatura. S'estima que els efectes d'un 1/100 d'una franja serien detectables.

On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether - Fig 4.png

A cada cantonada de la pedra quadrada foren col·locats quatre miralls. A prop del centre de la pedra hi havia un mirall semiplatejat b, al qual hi arribava un raig de llum des del punt a, després de passar a través d'una lent, i en el mirall pla el raig es dividia en dos: Un reflectit cap als miralls d' i un altre refractat cap els miralls d. Els miralls eren plans d'espècul de metall acuradament treballat amb superfícies de 5 cm de diàmetre, i les ulleres b i e-van ser pla paral·lel i de la mateixa gruix. 1.25 centímetre; les seves superfícies mesuren 5,0 per 7,5 centímetres. El segon mirall fou col·locat en la trajectòria d'un dels raigs per compensar el pas de l'altra a través del mateix gruix de vidre. Com es mostra a la figura, la llum es reflecteix repetidament cap endavant i enrere al llarg dels braços de l'interferòmetre, gràcies als quatre miralls situats als extrems de cada braça. Així un raig que surt del punt a arriba al mirall d on es reflecteix cap a l'altre extrem del braç on sofreix una nova reflexió. Així continua fins al mirall e on es fa retornar el raig pel mateix camí fins el mirall b on es reflecteix cap el telescopi f que es podia fer rotar. D'aquesta manera s'aconseguí un recorregut d'11 m. En aquesta longitud, la deriva seria d'uns 0,4 serrells.

Anàlisi[modifica | modifica el codi]

L'interferòmetre s'orienta de manera que un raig segueixi un camí paral·lel al del moviment de la Terra i l'altre un camí perpendicular. Sigui c la velocitat de la llum mesurada per un observador estacionari relatiu a l'èter, i sigui v la velocitat de la Terra respecte de l'èter.

Emprant la transformació galileana resulta que la velocitat de la llum quan viatja de P a M1, això és, en el mateix sentit que es mou la Terra, és c - v. Per contra, quan el raig viatja d'M1 a P, de tornada i en sentit contrari al moviment de la Terra, és c + v. El raig que viatja perpendicular a la direcció del moviment de la Terra té una velocitat c en aquesta direcció perpendicular, més una velocitat v, en direcció paral·lela; la velocitat total es determina aplicant el teorema de Pitàgores i és \sqrt{c^2 - v^2}. D'aquesta manera el temps necessari per a que la llum viatgi en la direcció del moviment de la Terra, anada i tornada és:

t_\| = \frac{L'}{c - v} + \frac{L'}{c + v} = \frac{1L'c}{c^2 - v^2} = \frac{2L'/c}{1 - v^2/c^2}

mentre que el temps del moviment perpendicular és:

t_\perp = \frac{2L'}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2L'/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}

Resulta evident que ambdós temps, t_\| i t_\perpsón diferents, per la qual cosa els raigs que arriben a l'observador estan desfasats i, d'acord amb la teoria ondulatòria, han de produir un patró d'interferències en forma d'una sèrie de ratlles clares i fosques alternades. Tanmateix Michelson i Morley no observaren cap tipus d'interferència, la qual cosa significa que t_\| = t_\perp.

Explicacions[modifica | modifica el codi]

Explicació segons la teoria de Lorents-FitzGerald[modifica | modifica el codi]

Explicació segons la teoria de la relativitat especial[modifica | modifica el codi]

Referències[modifica | modifica el codi]

  1. Michelson, A.A.; Morley, E.W. «On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether». American Journal of Science, 34, 1887, pàg. 333–345. DOI: 10.2475/ajs.s3-34.203.333..
  2. Whittaker, E.T. A History of the theories of aether and electricity. 1a ed.. Dublín: Longman, Green and Co., 1910. 
  3. Fresnel, A. «Lettre d'Augustin Fresnel à François Arago sur l'influence du mouvement terrestre dans quelques phénomènes d'optique». Annales de chimie et de physique, 9, 1818, pàg. 57–66.
  4. Stokes, G.G. «On the Aberration of Light». Philosophical Magazine, 27, 177, 1845, pàg. 9–15. DOI: 10.1080/14786444508645215.
  5. Fizeau, H. «Sur les hypothèses relatives à l’éther lumineux et sur une expérience qui parait démontrer que le mouvement des corps change la vitesse avec laquelle la lumière se propage dans leur intérieur». Comptes Rendus. Académie des Sciences [París], 1851, pàg. 349–355.
  6. Michelson, A.A. «The Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether». American Journal of Science, 22, 1881, pàg. 120–129. DOI: 10.2475/ajs.s3-22.128.120..
  7. Michelson, A.A.; Morley, E.W. «Influence of Motion of the Medium on the Velocity of Light». Am. J. Science, 31, 185, 1886, pàg. 377–386.