Paleogeografia

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Animació de la separació dels continents

La paleogeografia és una branca de la geografia que té com a objectiu la reconstrucció de les condicions geogràfiques existents en la superfície terrestre al llarg dels temps geològics.

Està basat en les proves de tot tipus que mostren que la superfície de la Terra ha anat canviant al llarg del temps. Predir canvis a la dinàmica i complexa superfície de la terra no és una tasca simple. A la majoria de casos, no existeix un adequat registre d'informació que permeti inferir conclusions acceptables. A això se li suma el fet que part de les formes presents en la superfície han evolucionat en temps geològics (milions d'anys), moltes vegades producte de condicions geogràfiques bastant diferents a les actuals. Aquesta dimensió històrica és una component molt important en l'anàlisi de formes relictes i és subjecte d'estudi de la paleogeografia. Basant-se en la premissa del uniformisme que implica que els processos contemporanis poden usar-se per inferir els processos en el passat, i amb el suport evidencial de l'estratigrafia i tècniques precises de datació, aquest enfocament de la geografia és de cabdal importància per situar en context molts processos i accidents geogràfics actuals.

Els estudis paleogeogràfics estan basats en proves de tot tipus com poden ésser: els accidents geogràfics relictes, els paleosòls, l'anàlisi de les roques sedimentàries, els fòssils, entre d'altres; que permeten reconstruir la paleogeografia d'un determinat interval temporal, coneixent amb això, el tipus de clima, la conformació del relleu, el tipus de règim hídric, les classes de sòls existents a l'època, la distribució de les terres emergides, dels gels, dels mars epicontinentals, de les conques oceàniques, deduir quines zones estaven submergides i en quina època ho estaven, i fins i tot, modelar l'evolució paleogeogràfica d'un lloc, paisatge o regió determinada, permetent amb això comprendre l'existència d'importants trets en el paisatge que no s'expliquen amb la dinàmica geogràfica actual.

Els sistemes d'anàlisi desenvolupats per les ciències fisicoquímiques són àmpliament utilitzats per la paleogeografia. Entre ells, es poden esmentar: les sèries de datació basades en la desintegració radioactiva de diversos isòtops, els canvis en el paleomagnetisme o l'anàlisi químic dels elements continguts en mostres de terra o de gel.

L'àmbit en el temps de la paleogeografia abasta des de l'inici de la formació de la terra en l'era arcaica fins a les darreres variacions importants en el nivell del mar del principi de l'Holocè.

Dins la paleogeografia s'inserten els estudis medioambientals com la Paleoclimatologia i també són utilitzats metodològicament les ciències biològiques com la Paleontologia o la Paleobotànica. Òbviament, també entra dins de l'àmbit paleogeogàfic l'estudi dels mars i oceans, tant a la superfície líquida com al fons i la composició de l'atmosfera.

Els coneixements extrets del coneixement de la paleogeografia s'utilitzen a les prospeccions mineres i arqueològiques. A més a més, permeten fer prediccions sobre els moviments futurs dels continents.

Algunes teories bàsiques de la Paleogeografia[modifica | modifica el codi]

  • El Moviment de les plaques de la litosfera o deriva dels continents: Va ésser proposada per l'Alfred Wegener a principis del segle XX i es tracta d'un moviment de tipus tectònic que és produït per forces endògenes del planeta Terra. Segons aquesta teoria, la geografia del planeta Terra estava dominada, fa milions d'anys, per un únic continent anomenat Pangea que progressivament s'ha anat disgregant en els continents actuals. La deriva continental encara s'està produint i separa uns pocs centímetres cada any a Europa d'Amèrica.
  • El Cicle geogràfic: Va ésser proposat per en William Morris Davis a la fi del segle XIX i explica l'evolució de la superfície terrestre a escala local o regional a través del temps. Les muntanyes i altres accidents geogràfics estan modelats per la influència d'una sèrie de factors que es manifesten en el cicle geogràfic. Aquest comença amb l'aixecament del relleu per processos geològics -falles, vulcanisme, solevantament tectònic, etc.-. Els rius i l'escorriment superficial comencen a crear les valls en forma de V entre les muntanyes -l'etapa anomenada "joventut"-. Durant aquesta primera etapa, el relleu és més escarpat i la més irregular. En un cert termini, els corrents poden tallar valls més amples ("maduresa") i després començar a serpentejar, sobresortint solament suaus pujols ("senectud"). Finalment, tot arriba al que és un pla, pla en l'elevació més baixa possible -anomenat el "nivell de base"-. Aquest pla va ésser anomenat per en Davis "peneplanicie" que significa "gairebé un pla" (atès que un pla és realment una superfície totalment plana). Després, per forces geològiques, el paisatge experimenta solevantament, procés que es coneix com "rejoveniment", així hi ha un altre aixecament de muntanyes i el cicle geogràfic torna a començar. Cal aclarir que el rejoveniment pot ocórrer en qualsevol moment del cicle, fins i tot, a la joventut; com ocorre a les zones de forta activitat tectònica, o també, el paisatge pot romandre per milions d'anys en senectut, com passa a zones passives que existeixen a Austràlia o Àfrica.
  • El Moviment de pujada i baixada del nivell del mar o l'eustatisme: És un moviment a una escala de temps molt més ràpida que l'anterior que no provoca un desplaçament lateral. Molt sovint es deu al fenomen de la formació i fusió d'una glacera de grans dimensions com els inlandsis. Al nivell del mar hi ha hagut variacions de fins a 100 metres que han fet que en diverses èpoques algunes illes i continents separats hagin quedat units amb importants conseqüències biològiques que han permès el pas de plantes, animals i inclús l'home en el cas més emblemàtic de l'estret de Bering que va formar un ampli territori de terra ferma (anomenat Beríngia)entre el nord d'Amèrica i Alaska.

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Paleogeografia Modifica l'enllaç a Wikidata