Abeuador

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Descripcio :

Estructura de pedra en sec que serveix de diposit d'aigua i permet I'entrada dels animals. Presenta una zona coberta, on s'acumula I'aigua per evitar-ne l'evaporació i I'embrutiment, i una rampa d'acces.


Us :

Consum animal.


Ubicacio : Situat a una plana muntanyosa.


Materials :

Pedra calcaria.


Planta :

Irregular.


Coberta :

Cobert per filades de pedra molt juntes que formen una volta molt rebaixada.


Paraments :

Parament de pedra poc adobada tant a I'estructura interna com als dos petits marges que delimiten la rampa d'acces a I'aigua.


Trespol :

Empedrat.


Obertures :

L'unica obertura es el portal en forma d'arc apuntat.


Forma de recollida de I'aigua :

Pel fet de trobar-se per sota del nivell del terra i de l'acumulaci6 de I'aigua de pluja, I'aigua prove de filtracions del terreny.


Forma d'access a I'aigua :

S'accedeix a I'aigua a través de la rampa empedrada exterior que permet descendir cap a la zona coberta quan baixa el nivell. La rampa descendeix fins a 1,35 m de fondaria respecte del nivell del terreny.


Elements accessoris :

No presenta elements accessoris per la simplicitat cons-tructiva i d'ús.


Localitzacio :

Coma de Son Torrella, Escorca.