Apache Jakarta

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Jakarta són un conjunt de projectes de programari lliure, escrits en el llenguatge de programació Java, i amb l'auspici de la fundació Apache que els publica sota la llicència lliure Apache.

Projectes[modifica | modifica el codi]

 • BCEL (Byte Code Engineering Library): Llibreria que permet analizar, crear i manipular fitxers .class de Java.
 • BSF (Bean Scripting Framework): És un conjunt de classes de java que permet que les aplicacions java suportin llenguatges script i accés a objectes i mètodes de llenguatges script.
 • Cactus: Entorn de treball que permet proves unitàries en el costat del servidor.
 • ECS (Element Construction Set) es tracta d'un API de Java per a generar elements de llenguatges d'etiqueta com HTML i XML.
 • JMeter: Aplicació d'escriptori que permet crear i executar proves de funcionament i mesures de rendiment segons diferents protocls..
 • JCS (Java Cache System): Sistema de memòria cau per aplicacions del costat del servidor escrites en Java.
 • ORO: Conjunt de classes de Java per a utilitzar expressions regulars en aplicacions Java.
 • Regexp: Conjunt de classes de Java per a utilitzar expressions regulars en aplicacions Java.

Altres projectes[modifica | modifica el codi]

Alguns dels projectes que han començat a desenvolupar-se sota el projecte Jakarta ha arribat a un estat de maduresa que els permet formar part de la fundació Apache com ha projecte independent.

 • Ant: Eina usada en programació per a l'automatització de tasques mecàniques i repetitives, normalment durant la fase de compilació i construcció. És similar al make del llenguatge C.
 • Avalon: Es tracta d'un component i contenidor de Java que utilitza els patrons d'Inversió de Control (IoC).
 • Commons: Llibreria d'utilitats de Java.
 • DB: Projecte encarregat de la creació i manteniment de solucions de bases de dades. Formen part d'aquest projecte subprojectes com Derby.
 • Excalibur: Té com a objectiu el desenvolupament d'un contenidor embegut per aplicar el patró d'Inversió de Control.
 • Gump
 • HiveMind
 • HttpComponents
 • James: Es tracta d'un conjunt de mòduls i llibreries escrites en Java amb utilitats per a correu i notícies per Internet.
 • Logging: Es tracta d'un conjunt d'aplicacions relacionades amb les missatges de log de les aplicacions. Inclou projectes com log4j, log4cxx o log4php.
 • Lucene : Projecte que s'encarrega de desenvolupar aplicacions i llibreries de codi lliure per a la indexació i cerca.
 • Maven: És una aplicació per a la gestió de projectes basada en el concepte de POM (project object model).
 • POI
 • Portals
 • Struts : Entorn de treball que adopta el patró Model-Vista-Controlador.
 • Taglibs: Repositori de llibreries d'etiquetes JSP.
 • Tapestry : Entorn de treball que adopta el patró Model-Vista-Controlador.
 • Tomcat : Servidor d'aplicacions web amb servlet i jsp. Acompleix els estàndards de la J2EE.
 • Turbine: És un entorn de treball de servlet que permet construir aplicacions web.
 • Velocity: És un motor de plantilles basat amb Java que proporciona una llenguatge de plantilles

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]