Autoprotòlisi

De Viquipèdia

L'autoionització o autoprotòlisi és la reacció química que experimenten els dissolvents amfipròtics (que poden actuar com a àcids o com a bases) amb si mateixos per a formar una parella d'espècies iòniques. En l'autoprotòlisi una molècula de dissolvent actua com a àcid de Brønsted i Lowry cedint un protó, H+, i una altra molècula de dissolvent actua coma a base de Brønsted i Lowry acceptant-lo. A continuació hi ha diversos exemples:

Aigua:

Etanol:

Àcid acètic:

Amoníac:

El grau d'autoprotòlisi és generalment petit. Per exemple a temperatura ambient les concentracions dels ions oxoni, H3O+, i hidroxil, OH-, produïts en l'autoprotòlisi de l'aigua són només de 10-7 M, aproximadament. Tanmateix aquests equilibris són molt importants per entendre el comportament de les dissolucions.[1]

Autoionització de l'aigua[modifica]

Article principal: producte iònic de l'aigua

El cas per excel·lència de molècula amb caràcter àcid-base és el de la molècula d'aigua. Aquesta molècula tant pot cedir un protó passant a ser un ió hidroxil (OH-) com acceptar un protó, passant a formar un ió oxoni (H3O+).

Referències[modifica]

  1. Skoog, D.A; West, D.M. i Holler, F.J. Química analítica. 6ª. McGraw-Hill, 1995, p. 31. ISBN 003097285X.