Base conjugada

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Una base conjugada en química és una base química, segons la teoria de Brønsted i Lowry una base és tota substància capaç d'acceptar protons, i un àcid la substància capaç de cedir-los. Com a conseqüència de l'anterior existeix la reversiblitat de la transferència de protons, ja que al cedir un protó, un àcid HA, la part restant: A-, seria capaç d'acceptar aquest H+, o sigui que es comportaria com una base, la qual es coneix com base conjugada. El mateix es pot dir en el cas d'àcid conjugat.

L'anàlisi de la reacció de l'àcid clorhídric (HCl) amb l'aigua pot ser-ne un exemple:

HCI(aq) + H2O ↔ H3O+(aq) + Cl-(aq) àcid ↔ base

Si el HCI cedeix un protó al H2O,d'acord amb el concepte de Brønsted, aquesta actua com a àcid i el H2O com a base. Però aquesta reacció és reversible. El CI- pot acceptar un protó del H3O+ i convertir-se una altra vegada en HCI. Així, la reacció inversa, CI- es comporta com a base i H3O+ com a àcid. Escrita en forma reversible la reacció del clorhídric amb l'aigua resulta ser:

HCI(aq) + H2O ↔ H3O+(aq) + Cl-(aq)

àcid 1 + base 2 ↔ àcid 2 + base 1

Els nombres iguals indiquen una relació mútua i defineixen l'anomenat parell conjugat àcid / base. Això significa que quan un àcid cedeix un protó, es converteix en una espècie química capaç d'acceptar novament un altre protó, és a dir, en una base de Brønsted; i vice-versa. Tals espècies, que difereixen només en un protó (o en un mateix nombre de protons), constitueixen un parell conugat àcid-base. Els parells conjugats àcid/base es relacionen entre ells mitjançant els següents processos de transferència de protons, representats de forma genèrica:

HA → cessió de protons → A- + H+

àcid ← acceptació de protons ← base

HB+ → cessió de protons → B + H+

àcid ← acceptació de protons ← base

Referències[modifica]