Biopol'H

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

El consorci Biopol'H és un clúster biomèdic i biotecnològic situat a l'Hospitalet de Llobregat. Agrupa centres de referència sanitària com l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia, centres de recerca com l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el campus universitari de la Universitat de Barcelona, les clíniques odontològiques i podològiques i la propera incorporació de centres com l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i els laboratoris Grupo Ferrer Internacional.

És un projecte que mira d'aplegar formació, empresa, recerca, assistència sanitària i desenvolupament social, cinc àmbits que van de la mà d'una transformació urbanística per crear un districte científic (pol d'innovació) al voltant de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat i amb repercussions per a l'àrea metropolitana, a l'entorn del Barcelonès i el Baix Llobregat. Biopol'H és una part activa del projecte denominat Health University of Barcelona Campus (HUBc), que el 2010 va aconseguir el reconeixement de Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) que atorga el Ministeri d'Educació i el Ministeri de Ciència i Innovació.

Fotografia del Consorci Biopol de L'Hospitalet de Llobregat
Espai Biopol'H, Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat

Història[modifica]

El Consorci Biopol de l’Hospitalet de Llobregat (Biopol'H) és un ens públic de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica pròpia, integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, el Biocat i l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. La seva història es remunta a l'any 2006, al mes d'octubre, quan se signa el Conveni Marc de Col·laboració per al desenvolupament del Projecte Biopol'H entre els Departaments d'Educació i Universitats, de Salut i de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, la Universitat de Barcelona i la Fundació Bioregió de Catalunya.. És la primera materialització de la idea de crear un Parc Científic de la Salut a l'Hospitalet.

El 22 de juliol de 2008 se signa l'Acord de Govern de Constitució del Consorci i l'aprovació dels Estatuts. El 20 de novembre de 2008 es constitueix oficialment el Consorci Biopol amb l'acte de la sessió constitutiva del Consell Rector. El projecte Biopol'H s'emmarca dins un seguit d'actuacions de la Bioregió Catalana. Ha de ser una nova plataforma d'innovació en el camp de la biotecnologia i les ciències de la salut, amb fortes sinergies entre el sector públic i les empreses i institucions privades de recerca i desenvolupament.

Missió[modifica]

La Missió de Biopol’H és treballar per construir un espai conceptual i territorial que afavoreixi la creació, transferència i divulgació de nous coneixements en Biomedicina i Ciències de la Salut; i que generi sinergies entre els àmbits assistencial, científic, formatiu i empresarial.

Visió[modifica]

Biopol’H vol ser l'entorn referent al Sud d'Europa en l'àmbit de la Biomedicina i les Ciències de la Salut, amb projecció internacional. Biopol’H és una iniciativa que mira d'aprofitar les sinergies potencials ja existents entre les diferents institucions presents en una de les principals àrees assistencials de Catalunya; per crear un nou entorn on la recerca, l'empresa, el sector assistencial i l'àmbit educatiu trobin un espai idoni per a desenvolupar-hi la seva activitat i posin en marxa projectes innovadors en l'àmbit de les biociències. Sobre aquesta base, Biopol’H vol promoure cinc àmbits fortament interrelacionats:

 • Sanitari
 • Científic
 • Empresarial
 • Formatiu
 • Social

Valors[modifica]

Biopol’H vol transmetre i promoure els següents valors:

 • La innovació com a eix vertebrador del projecte en totes les seves dimensions.
 • El foment de la creativitat i de la capacitat trencadora entre els integrants del Biopol’H.
 • Les sinergies i les complicitats entre els diversos actors.
 • La implicació i la passió de les persones i les organitzacions presents al Biopol’H.
 • La confiança i el treball en equip entre persones i institucions.
 • L’excel·lència i la qualitat.
 • La biosostenibilitat.

Àmbits[modifica]

 • Parc de Salut:
Dos hospitals de referència:
Hospital Universitari de Bellvitge
ICO (Institut Català d'Oncologia)
Dos hospitals del Consorci Sanitari Integral, entitat adherida a Biopol'H:
Hospital General de L'Hospitalet
Hospital Moisès Broggi
 • Parc Científic, amb la recerca centrada en el pacient (necessitats, malaltia, qualitat de vida). Formen part de l'espai Biopol'H:
IDIBELL (Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge), format per 664 investigadors.
IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya), amb 210 investigadors i tècnics.
CSIC Integració futura a l'espai Biopol'H de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Barcelona (IIBB).
CSI Fundació Assaig.
 • Parc Empresarial; el sector de la salut com a un dels motors econòmics del nou model productiu –basat en el coneixement i la innovació, amb un gran potencial exportador i d'atracció de talent.
Eix vertebral: la innovació, a través de la qual es pretén assolir l'objectiu final de la implantació d'un gran parc empresarial.
Prioritat: ens corporatius d'empreses de ciències de la salut i els seus centres d'R+D, sense oblidar les empreses de serveis i les consultories –grans o petites.
Formació d'un gran districte econòmic-científic a l'eix de la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat
 • Bioincubadora I
Amb la finalitat de crear una bioincubadora d'empreses i serveis, al 2010 es va ampliar l'edifici modular situat al Campus de Bellvitge amb una segona planta que dobla l'espai existent fins a 850m2 i una superfície útil per a la bioincubació de 641m2, dels quals 85m2 són de serveis. L'empresa encarregada d'aquesta ampliació i guanyadora del Concurs va ser la UTE ABC-ABITAQUE.
La Bioincubadora I del consorci Biopol de L'Hospitalet neix amb la missió de facilitar l'arrencada de noves empreses sorgides del propi espai Biopol'H o d'empreses externes dedicades a l'àmbit de la salut, la biomedicina o les tecnologies mèdiques.
 • Empreses instal·lades:
VCN Biosciences, una spin-off sorgida de l'Institut Català d'Oncologia, dedicada a la viroteràpia contra el càncer
Centre d'Estudis The Castle, ofereix cursos d'anglès per a propòsits específics relacionats amb les biociències
CESPU, formació clínica en serveis de Salut
Zyrnat Biotherapeutics
Adbroncus
 • Grups universitaris amb projecció de futures spin-off:
Projecte Barcino
Es basa en un robot que, a velocitats superiors a la del so, produeix pròtesis de materials biocompatibles per projecció tèrmica freda destinades al mercat biomèdic. Introdueix noves tecnologies d'enginyeria de superfícies i desenvolupament de pròtesi, que permetrà en un futur la creació de noves empreses dedicades a fabricar aquestes especialitats en el mercat dels materials biomèdics.
Aquest robot produeix protèsis de materials biocompatibles per projecció tèrmica freda destinades al mercat biomèdic
L'equip i la tecnologia de Projecció Freda (l'únic existent a l'Estat espanyol) s'ubica en la unitat modular de Biopol'H. El Centre de Projecció Tèrmica de la Universitat de Barcelona, dedicat els darrers vint anys a la producció de recobriments avançats, a la Unitat d'Anatomia i Embriologia Humana de la Universitat de Barcelona, amb la realització dels assajos "in vitro" i "in vivo", així com el suport de l'empresa suïssa Alhenia, dedicada a la fabricació i recobriment d'implants, representen el clúster de membres implicats en el projecte.
Cambra Hipobàrica
El servei d'Hipobària i Fisiologia Biomèdica té com a finalitat oferir a esportistes, determinats pacients, empreses o públic en general la realització de programes d'exposició intermitent a la hipòxia hipobàrica, proves de tolerància a la hipòxia i altres procediments basats en l'exposició a una baixa pressió ambiental.
El servei disposa d'una cambra hipobàrica, sota control informatitzat i amb capacitat per a deu persones. Un altre equipament mèdic i científic permet garantir la seguretat dels procediments i controlar individualment les respostes fisiològiques induïdes per l'exposició a hipòxia. A més, està orientat a la investigació i obert a la col·laboració amb tota la comunitat científica, prèvia aprovació dels protocols experimentals pel Comitè Ètic corresponent.
Una instal·lació única al nostre país
Aquest servei, ubicat a l'edifici modular del Biopol'H, pretén aprofundir en el coneixement dels mètodes adaptatius a condicions d'hipòxia hipobàrica i la transferència directa a l'àmbit clínic, amb repercussions tant sobre l'evolució de les diferents patologies com sobre el cost econòmic del seu tractament.
El servei està constituït pel Laboratori de Fisiologia de l'Exercici de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB); el Grup de Fisiologia Adaptativa: exercici i hipòxia, de la Facultat de Biologia de la UB i per metges i investigadors del Servei de Cures Intensives de l'Hospital de Bellvitge.
 • Campus d'excel·lència formatiu
El Campus de Ciències de la Salut – Campus d'Excel·lència Internacional ofereix formació en:
 • Medicina
 • Infermeria
 • Odontologia
 • Podologia
 • Ciències Mèdiques Bàsiques

Espais[modifica]

L'espai del Biopol'H engloba tot l'eix de la Gran Via de L'Hospitalet. A data de 2011 té dos plans urbanístics aprovats: el Pla Especial Biopol'H Muntanya i el Pla Especial Biopol'H Mar. Territorialment aquests dos conjunts d'edificis es troben separats per la Gran Via (projecte d'urbanització Carrer Pau Redós). Està previst el soterrament d'aquesta via de comunicació per tal d'unir ambdós espais, facilitant la interacció entre els diferents àmbits que abasta el projecte Biopol'H. Alhora es reduirà l'impacte sobre el medi ambient del trànsit constant de vehicles per la Gran Via i es millorarà l'aire al voltant dels centres sanitaris que conformen l'àrea.

 • Pla Especial Biopol'H Mar
Al desembre de 2009, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Especial Biopol'H Mar, que preveu l'ampliació de l'Hospital Duran i Reynals, i la construcció del Parc Científic, de l'edifici del CSIC i dels laboratoris privats del Grup Ferrer. El projecte afecta una superfície global de 32.931m2 i inclou la construcció dels edificis, amb un total de 53.500m2 de sostre i un aparcament soterrani amb un mínim de 660 places de capacitat.
Adjudicació provisional del Concurs d'idees per a l'ordenació de l'espai Biopol'H Mar al projecte Biopolis.
 • Pla Especial Biopol'H Muntanya
D'altra banda, el Pla Especial Biopol'H Muntanya, aprovat per l'Ajuntament de L'Hospitalet i per la Generalitat de Catalunya, preveu la incorporació de nous edificis al campus universitari de Bellvitge. En total s'hi afegiran sis nous edificis, que inclouran l'aulari de la Universitat de Barcelona i l'edifici de departaments, l'edifici de les clíniques odontològiques i podològiques, i la construcció de dos edificis destinats a instituts de recerca, biomedicina i espais per a empreses. El pla afecta, en total, una superfície de 135.000m2.

Activitats[modifica]

 • Bioàgora
Des del 2009, Biopol'H organitza la jornada Bioàgora a l'Hotel Hesperia Tower.
 • Caixa d'eines
Al 2010 comença l'activitat Caixa d'Eines, concebuda com a tallers oberts a científics, clínics i infermers de l'espai Biopol'H i d'altres parcs i centres científic-mèdics i biotecnològics.
 • Tallers d'innovació
 • Concurs d'innovació sanitària
 • Trobades "Cafè Amb..."

Publicacions

 • Stoa
Butlletí mensual editat per primera vegada el mes de març del 2010.
Butlletins STOA
 • Destacamus
Monogràfic quinzenal dedicat als investigadors caps de grup de l'espai Biopol'H, editat per primera vegada el mes de març del 2010.
Monogràfics Destacamus
 • 2.0
Biopol'H compta amb web propi i té presència a les xarxes socials (Twitter, Facebook, Linkedin...).

Estructura dels òrgans del Biopol'H[modifica]

Governança:

 • Consell Rector
 • Presidència del Consell Rector
 • Comissió Executiva
 • Presidència de la Comissió Executiva

Direcció i Gestió:

 • Direcció
 • Direcció de Gestió

Xarxes[modifica]

El Consorci Biopol de l’Hospitalet pertany a diverses xarxes d'innovació i investigació:

Premis[modifica]

El Diario Médico va atorgar a Biopol'H el Premi a la Millor Idea de la Sanitat de l'Any en l'apartat de gestió (2009).[1]

Referències[modifica]

 1. «Memòria». Consorci Biopol de L'Hospitalet de Llobregat, 2009. [Consulta: 12∕10∕2011].

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Biopol'H