Càlcul (desambiguació)

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

«Càlcul» té aquests significats:

 • Lògica:
  • Càlcul algorítmic, conjunt finit d'instruccions o passos que serveixen per a executar una tasca o resoldre un problema
  • Càlcul de predicats, sistema formal dissenyat per estudiar la inferència en els llenguatges de primer ordre
  • Càlcul lògic, algorisme que permet inferir o deduir un enunciat veritable a partir d'altres que es tenen com a vàlidament veritables
  • Càlcul proposicional
 • Matemàtiques:
  • Càlcul, camp de les matemàtiques corresponent a la realització d'operacions numèriques
   • Càlcul mental, realització de càlculs numèrics usant només el cervell, sense ajut ce cap altra part del cos, objectes, màquines, etc.
   • Càlcul diferencial, estudi de com canvien les funcions quan les seves variables canvien
   • Càlcul infinitesimal, disciplina desenvolupada a partir de l'àlgebra i la geometria, que involucra dos conceptes complementaris el concepte d'integral (càlcul integral) i el concepte de derivada (càlcul diferencial)
  • Càlcul numèric, conjunt de càlculs que es realitzen normalment en un sistema informàtic
  • Càlcul probabilístic o Càlcul de probabilitats, estudi matemàtic dels fenòmens caracteritzats per l'atzar i la incertesa
  • Càlcul de superposició, càlcul per a demostració automàtica de teoremes de la lògica equacional de primer ordre
  • Càlcul tensorial
  • Càlcul de variacions, problema matemàtic consistent a buscar màxims i mínims (o més generalment extrems relatius) de funcionals continus definits sobre algun espai funcional
  • Càlcul vectorial, camp de les matemàtiques que es dedica a l'estudi de l'anàlisi real d'un vector en dues o més dimensions
 • Medicina: