Vés al contingut

CIM-10 Capítol V: Trastorns mentals i del comportament

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol V de la CIM-10: Trastorns mentals i del comportament.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

F00-F09 - Trastorns mentals orgànics, incloent els simptomàtics[modifica]

 • (F00) Demència en la malaltia d'Alzheimer (G30.-†)
 • (F01) Demència vascular
 • (F02) Demència en altres malalties classificades en un altre lloc
  • (F02.0) Demència en la malaltia de Pick (G31.0†)
  • (F02.1) Demència en la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)
  • (F02.2) Demència en la malaltia de Huntington (G10†)
  • (F02.3) Demència en la malaltia de Parkinson (G20†)
  • (F02.4) Demència en la malaltia pel virus de la immunodeficiència humana
 • (F03) Demència no especificada
 • (F04) Síndrome amnèsica orgànica, no induïda per alcohol ni altres substàncies psicoactives
 • (F05) Delírium, no induït per alcohol ni altres substàncies psicoactives
 • (F06) Altres trastorns mentals provocats per lesió i disfunció encefàliques i per malaltia física
  • (F06.0) Al·lucinosi orgànica
  • (F06.1) Trastorn catatònic orgànic
  • (F06.2) Trastorn delirant orgànic [semblant a esquizofrènia]
  • (F06.3) Trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] orgànics
  • (F06.4) Trastorn d'ansietat orgànic
  • (F06.5) Trastorn dissociatiu orgànic
  • (F06.6) Trastorn làbil emocional [astènic] orgànic
  • (F06.7) Trastorn cognitiu lleu
 • (F07) Trastorns de la personalitat i el comportament provocats per malaltia, lesió i disfunció encefàliques
  • (F07.0) Trastorn orgànic de la personalitat
  • (F07.1) Síndrome postencefalítica
  • (F07.2) Síndrome postcommocional
 • (F09) Trastorn mental orgànic o simptomàtic no especificat

F10-F19 - Trastorns mentals i del comportament causats per l'ús de substàncies psicoactives[modifica]

 • (F10) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum d'alcohol
 • (F11) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum d'opioides
 • (F12) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum de cannabinoides
 • (F13) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum de sedants i hipnòtics
 • (F14) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum de cocaïna
 • (F15) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum d'estimulants, incloent la cafeïna
 • (F16) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum d'al·lucinògens
 • (F17) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum de tabac
 • (F18) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum de dissolvents volàtils
 • (F19) Trastorns mentals i trastorns del comportament per consum de múltiples fàrmacs, drogues i altres substàncies psicoactiv

F20-F29 - Esquizofrènia, trastorn esquizotípic i trastorns delirants[modifica]

 • (F20) Esquizofrènia
 • (F21) Trastorn esquizotípic
 • (F22) Trastorns delirants persistents
 • (F23) Trastorns psicòtics aguts i transitoris
 • (F24) Trastorn delirant induït
 • (F25) Trastorns esquizoafectius
 • (F28) Altres trastorns psicòtics no orgànics
 • (F29) Psicosi no orgànica no especificada

F30-F39 - Trastorns de l'estat d'ànim [afectius][modifica]

 • (F30) Episodi maníac
 • (F31) Trastorn afectiu bipolar
 • (F32) Episodi depressiu
 • (F33) Trastorn depressiu recurrent
 • (F34) Trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] persistents
 • (F38) Altres trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius]
 • (F39) Trastorn de l'estat d'ànim [trastorn afectiu] no especificat

F40-F48 - Trastorns neuròtics, somatomorfs i relacionats amb l'estrès[modifica]

 • (F40) Trastorns d'ansietat fòbica
  • (F40.0) Agorafòbia
  • (F40.1) Fòbies socials
  • (F40.2) Fòbies especificades (aïllades)
 • (F41) Altres trastorns d'ansietat
  • (F41.0) Trastorn de pànic [ansietat paroxismal episòdica]
  • (F41.1) Trastorn d'ansietat generalitzada
  • (F41.2) Trastorn mixt d'ansietat i depressiu
  • (F41.3) Altres trastorns d'ansietat mixtos
 • (F42) Trastorn obsessivocompulsiu
 • (F43) Reacció a l'estrès greu i trastorns d'adaptació
 • (F44) Trastorns dissociatius [de conversió]
  • (F44.0) Amnèsia dissociativa
  • (F44.1) Fuga dissociativa
  • (F44.2) Estupor dissociatiu
  • (F44.3) Trànsit i trastorns de possessió
  • (F44.4) Trastorns motors dissociatius
  • (F44.5) Convulsions dissociatives
  • (F44.6) Anestèsia dissociativa i pèrdua sensorial
  • (F44.7) Trastorns dissociatius [de conversió] mixtos
 • (F45) Trastorns somatomorfs
  • (F45.0) Trastorn de somatització
  • (F45.1) Trastorn somatomorf indiferenciat
  • (F45.2) Trastorn hipocondríac
  • (F45.3) Disfunció autonòmica somatomorfa
  • (F45.4) Trastorn del dolor somatomorf persistent
 • (F48) Altres trastorns neuròtics
  • (F48.0) Neurastènia
  • (F48.1) Síndrome de despersonalització o desrealització

F50-F59 - Síndromes del comportament associades a alteracions fisiològiques i factors físics[modifica]

 • (F50) Trastorns de la conducta alimentària
  • (F50.0) Anorèxia nerviosa
  • (F50.1) Anorèxia nerviosa atípica
  • (F50.2) Bulímia nerviosa
  • (F50.3) Bulímia nerviosa atípica
  • (F50.4) Afartament associat a altres alteracions psicològiques
  • (F50.5) Vòmits associats a altres alteracions psicològiques
 • (F51) Trastorns no orgànics del son
  • (F51.0) Insomni no orgànic
  • (F51.1) Hipersòmnia no orgànica
  • (F51.2) Trastorn no orgànic de l'horari de son i vigília
  • (F51.3) Deambulació nocturna [somnambulisme]
  • (F51.4) Terrors del son [terrors nocturns]
  • (F51.5) Malsons
 • (F52) Disfunció sexual no causada per trastorn o malaltia orgànics
  • (F52.0) Falta o pèrdua de desig sexual
  • (F52.1) Aversió al sexe i falta de gaudi sexual
  • (F52.2) Fallida de la resposta genital
  • (F52.3) Disfunció orgàstica
  • (F52.4) Ejaculació precoç
  • (F52.5) Vaginisme no orgànic
  • (F52.6) Disparèunia no orgànica
  • (F52.7) Impuls sexual excessiu
 • (F53) Trastorns mentals i trastorns del comportament associats al puerperi no classificats a cap altre lloc
 • (F54) Factors psicològics i factors del comportament associats a trastorns o malalties classificats en un altre lloc
 • (F55) Abús de substàncies que no produeixen dependència
 • (F59) Síndromes de comportament no especificades associades a alteracions fisiològiques i factors físics

F60-F69 - Trastorns de la personalitat i el comportament en l'adult[modifica]

 • (F60) Trastorns de la personalitat especificats
  • (F60.0) Trastorn paranoide de la personalitat
  • (F60.1) Trastorn esquizoide de la personalitat
  • (F60.2) Trastorn dissocial de la personalitat
  • (F60.3) Trastorn de la personalitat inestable emocionalment
  • (F60.4) Trastorn histriònic de la personalitat
  • (F60.5) Trastorn anancàstic de la personalitat
  • (F60.6) Trastorn ansiós de la personalitat [per evitació]
  • (F60.7) Trastorn de la personalitat per dependència
 • (F61) Trastorns de la personalitat mixtos i altres trastorns de la personalitat
 • (F62) Canvis de personalitat duradors no atribuïbles a dany i malaltia encefàlics
 • (F63) Trastorns dels hàbits i del control dels impulsos
  • (F63.0) Ludopatia
  • (F63.1) Piromania [provocació d'incendi patològica]
  • (F63.2) Cleptomania [robatori patològic]
  • (F63.3) Tricotil·lomania
 • (F64) Trastorns d'identitat de gènere
  • (F64.0) Transsexualitat
  • (F64.1) Transvestisme de doble identitat
  • (F64.2) Trastorn d'identitat de gènere de la infància
 • (F65) Trastorns de preferència sexual
  • (F65.0) Fetitxisme
  • (F65.1) Transvestisme fetitxista
  • (F65.2) Exhibicionisme
  • (F65.3) Escopofília (voyeurisme)
  • (F65.4) Pedofília
  • (F65.5) Sadomasoquisme
  • (F65.6) Trastorns múltiples de preferència sexual
 • (F66) Trastorns psicològics i trastorns del comportament associats a
  • (F66.0) Trastorn de maduració sexual
  • (F66.1) Orientació sexual egodistònica
  • (F66.2) Trastorn de relació sexual
 • (F68) Altres trastorns de la personalitat i el comportament en l'adult
  • (F68.0) Elaboració de símptomes físics per motius psicològics
  • (F68.1) Producció o fingiment intencionats de símptomes o discapacitats, tant físics com psicològics [trastorn factici]
 • (F69) Trastorn no especificat de la personalitat i el comportament en l'adult

F70-F79 - Retard mental[modifica]

 • (F70) Retard mental lleu
 • (F71) Retard mental moderat
 • (F72) Retard mental greu
 • (F73) Retard mental profund
 • (F78) Altres retards mentals
 • (F79) Retard mental no especificat

F80-F89 - Trastorns de desenvolupament psicològic[modifica]

 • (F80) Trastorns especificats del desenvolupament de la parla i el llenguatge
  • (F80.0) Trastorn especificat d'articulació de la parla
  • (F80.1) Trastorn de l'expressió del llenguatge
  • (F80.2) Trastorn de la recepció del llenguatge
  • (F80.3) Afàsia adquirida amb epilèpsia [Landau-Kleffner]
 • (F81) Trastorns específics del desenvolupament de les habilitats escolars
  • (F81.0) Trastorn específic de la lectura
  • (F81.1) Trastorn específic de l'ortografia
  • (F81.2) Trastorn específic de les habilitats aritmètiques
  • (F81.3) Trastorn mixt de les habilitats escolars
 • (F82) Trastorn especificat del desenvolupament de la funció motora
 • (F83) Trastorns especificats mixtos del desenvolupament
 • (F84) Trastorns generalitzats del desenvolupament
  • (F84.0) Autisme de la infància
  • (F84.1) Autisme atípic
  • (F84.2) Síndrome de Rett
  • (F84.3) Altres trastorns desintegratius de la infància
  • (F84.4) Trastorn d'hiperactivitat associat a retard mental i moviments estereotipats
  • (F84.5) Síndrome d'Asperger
 • (F88) Altres trastorns de desenvolupament psicològic
 • (F89) Trastorn no especificat de desenvolupament psicològic infància i l'adolescència

F90-F98 - Trastorns emocionals i del comportament que habitualment ocorren en la infància i l'adolescència[modifica]

 • (F90) Trastorns hipercinètics
  • (F90.0) Alteració de l'activitat i l'atenció
  • (F90.1) Trastorn de la conducta hipercinètica
 • (F91) Trastorns de conducta
  • (F91.0) Trastorn de conducta limitat al context familiar
  • (F91.1) Trastorn de la conducta insocialitzada
  • (F91.2) Trastorn de la conducta socialitzada
  • (F91.3) Trastorn d'oposició desafiant
 • (F92) Trastorns mixtos de conducta i de les emocions
  • (F92.0) Trastorn de la conducta depressiva
 • (F93) Trastorns emocionals amb inici especificat en la infància
  • (F93.0) Trastorn d'ansietat per separació de la infància
  • (F93.1) Trastorn d'ansietat fòbica de la infància
  • (F93.2) Trastorn d'ansietat social de la infància
  • (F93.3) Trastorn de rivalitat de germans
 • (F94) Trastorns de funcionament social amb inici especificat en la infància i l'adolescència
  • (F94.0) Mutisme voluntari
  • (F94.1) Trastorn reactiu de dependència de la infància
  • (F94.2) Trastorn desinhibit de dependència de la infància
 • (F95) Trastorns de tics
  • (F95.0) Trastorn de tics transitori
  • (F95.1) Trastorn crònic de tics motors o vocals
  • (F95.2) Trastorn combinat de tics vocals i tics motors múltiples [De la Tourette]
 • (F98) Altres trastorns emocionals i del comportament que habitualment ocorren en la infància i l'adolescència
  • (F98.0) Enuresi no orgànica
  • (F98.1) Encopresi no orgànica
  • (F98.2) Trastorn de la conducta alimentària en la lactància i la infància
  • (F98.3) Pica en la lactància i la infància
  • (F98.4) Trastorns de moviment estereotipat
  • (F98.5) Quequesa [balbuceig]
  • (F98.6) Llenguatge farfallós

F99 - Trastorn mental no especificat[modifica]

 • (F99) Trastorn mental no especificat

Referències[modifica]

 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].

Enllaços externs[modifica]