Vés al contingut

CIM-10 Capítol XV: Embaràs, part i puerperi

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol XV de la CIM-10: Embaràs, part i puerperi.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

O00-O08 - Embaràs amb resultat abortiu

[modifica]
 • (O00) Embaràs ectòpic
 • (O01) Mola hidatiforme
 • (O02) Altres productes anòmals de concepció
  • (O02.0) Ou malmès i mola no hidatiforme
  • (O02.1) Avortament diferit
 • (O03) Avortament espontani
 • (O04) Avortament provocat mèdic
 • (O05) Altres avortaments
 • (O06) Avortament no especificat
 • (O07) Temptativa fallida d'avortament
 • (O08) Complicacions consecutives a avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar
  • (O08.0) Infecció pelviana i del tracte genital consecutives a avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar
  • (O08.1) Hemorràgia retardada o excessiva consecutiva a avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar
  • (O08.2) Embòlia consecutiva a avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar
  • (O08.3) Xoc consecutiu a avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar
  • (O08.4) Fallida renal consecutiva a avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar
  • (O08.5) Trastorns metabòlics consecutius a avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar
  • (O08.6) Lesió d'òrgans i teixits pelvians consecutiva a avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar
  • (O08.7) Altres complicacions venoses consecutives a avortament i embaràs ectòpic i embaràs molar

O10-O16 - Edema, proteïnúria i trastorns hipertensius en l'embaràs, el part i el puerperi

[modifica]
 • (O10) Hipertensió preexistent que complica l'embaràs, el part i el puerperi
 • (O11) Trastorn hipertensiu preexistent amb proteïnúria superposada
 • (O12) Edema i proteïnúria gestacionals [induïts per l'embaràs] sense hipertensió
  • (O12.0) Edema gestacional
  • (O12.1) Proteïnúria gestacional
  • (O12.2) Edema gestacional amb proteïnúria
 • (O13) Hipertensió gestacional [induïda per l'embaràs] sense proteïnúria significativa
 • (O14) Hipertensió gestacional [induïda per l'embaràs] amb proteïnúria significativa
  • (O14.0) Preeclàmpsia moderada
  • (O14.1) Preeclàmpsia greu
 • (O15) Eclàmpsia
 • (O16) Hipertensió materna no especificada

O20-O29 - Altres trastorns materns relacionats sobretot amb l'embaràs

[modifica]
 • (O20) Hemorràgia al començament de l'embaràs
  • (O20.0) Amenaça d'avortament
 • (O21) Vòmits excessius en l'embaràs
  • (O21.0) Hiperèmesi gravídica lleu
  • (O21.1) Hiperèmesi gravídica amb alteració metabòlica
  • (O21.2) Vòmits tardans de l'embaràs
 • (O22) Complicacions venoses en l'embaràs
  • (O22.0) Venes varicoses d'extremitat inferior en l'embaràs
  • (O22.1) Varices genitals en l'embaràs
  • (O22.2) Tromboflebitis superficial en l'embaràs
  • (O22.3) Flebotrombosi profunda en l'embaràs
  • (O22.4) Hemorroides en l'embaràs
  • (O22.5) Trombosi venosa cerebral en l'embaràs
 • (O23) Infeccions del tracte genitourinari en l'embaràs
 • (O24) Diabetis mellitus en l'embaràs
 • (O25) Malnutrició en l'embaràs
 • (O26) Assistència materna per altres afeccions relacionades sobretot amb l'embaràs
  • (O26.0) Augment excessiu de pes en l'embaràs
  • (O26.1) Poc augment de pes en l'embaràs
  • (O26.2) Assistència mèdica en l'embaràs per a l'avortadora habitual
  • (O26.3) Dispositiu contraceptiu intrauterí retingut en l'embaràs
  • (O26.4) Herpes gestacional
  • (O26.5) Síndrome d'hipotensió materna
  • (O26.6) Trastorns hepàtics en l'embaràs, el part i el puerperi
  • (O26.7) Subluxació de la símfisi (púbica) en l'embaràs, el part i el puerperi
 • (O28) Resultats anòmals en cribratge prenatal de la mare
 • (O29) Complicacions de l'anestèsia durant l'embaràs

O30-O48 - Assistència materna relacionada amb el fetus i la cavitat àmnica i possibles problemes en el part

[modifica]
 • (O30) Gestació múltiple
  • (O30.0) Embaràs de bessons
  • (O30.1) Embaràs triple
  • (O30.2) Embaràs quàdruple
 • (O31) Complicacions específiques de la gestació múltiple
  • (O31.0) Fetus papiraci
  • (O31.1) Continuació de l'embaràs després d'avortament d'un o més fetus
  • (O31.2) Continuació de l'embaràs després de mort intrauterina d'un o més fetus
 • (O32) Assistència materna per presentació anòmala del fetus coneguda o sospitada
 • (O33) Assistència materna per desproporció coneguda o sospitada
 • (O34) Assistència materna per anomalia dels òrgans pelvians coneguda o sospitada
 • (O35) Assistència materna per anomalia fetal i dany fetal coneguts o sospitats
 • (O36) Assistència materna per altres problemes fetals coneguts o sospitats
  • (O36.0) Assistència mèdica per isoimmunització rhesus
  • (O36.1) Assistència materna per altres tipus d'isoimmunització
  • (O36.2) Assistència materna per hidrop fetal
  • (O36.3) Assistència materna per signes d'hipòxia fetal
  • (O36.4) Assistència materna per mort intrauterina
  • (O36.5) Assistència materna per creixement deficient del fetus sospitada
  • (O36.6) Assistència materna per creixement excessiu del fetus conegut o sospitat
  • (O36.7) Assistència materna per fetus viable en embaràs abdominal
 • (O40) Polihidramni
 • (O41) Altres trastorns del líquid àmnic i les membranes
  • (O41.0) Oligohidramni
  • (O41.1) Infecció del sac àmnic i les membranes àmniques
  • (O41.8) Altres trastorns especificats del líquid àmnic i les membranes àmniques
  • (O41.9) Trastorn del líquid àmnic i les membranes àmniques no especificat
 • (O42) Ruptura prematura de les membranes
 • (O43) Trastorns de la placenta
  • (O43.0) Síndromes de transfusió placentària
  • (O43.1) Malformació de la placenta
 • (O44) Placenta prèvia
 • (O45) Despreniment prematur de la placenta [abrupció de placenta]
 • (O46) Hemorràgia prepart no classificada a cap altre lloc
 • (O47) Part fals
 • (O48) Embaràs prolongat

O60-O75 - Complicacions del treball de part i el part

[modifica]
 • (O60) Treball de part preterme
 • (O61) Inducció fallida del treball de part
 • (O62) Anomalies de les contraccions uterines
  • (O62.0) Contraccions primàries inadequades
  • (O62.1) Inèrcia uterina secundària
  • (O62.2) Altres inèrcies uterines
  • (O62.3) Part precipitat
  • (O62.4) Contraccions uterines hipertòniques, incoordinades i prolongades
 • (O63) Part prolongat
 • (O64) Obstrucció del part provocada per situació i presentació anòmales del fetus
 • (O65) Obstrucció del part provocada per anomalia pelviana materna
 • (O66) Altres obstruccions del part
  • (O66.0) Obstrucció del part provocada per distòcia d'espatlla
  • (O66.1) Obstrucció del part provocada per bessons travats
  • (O66.2) Obstrucció del part provocada per fetus anormalment gros
  • (O66.3) Obstrucció del part provocada per altres anomalies del fetus
  • (O66.4) Intent de part fallit no especificat
  • (O66.5) Aplicació fallida de fòrceps i extractor de ventosa no especificada
 • (O67) Treball de part i part complicats per hemorràgia intrapart no classificats a cap altre lloc
 • (O68) Treball de part i part complicats per sofriment fetal [destret]
 • (O69) Treball de part i part complicats per complicacions del cordó umbilical
 • (O70) Laceració perineal durant el part
 • (O71) Altres traumatismes obstètrics
  • (O71.0) Ruptura de l'úter abans de l'inici del part
  • (O71.1) Ruptura de l'úter durant el part
  • (O71.2) Inversió uterina postpart
  • (O71.3) Laceració obstètrica del coll uterí
  • (O71.4) Laceració vaginal alta obstètrica, únicament
  • (O71.5) Altres lesions obstètriques dels òrgans pelvians
  • (O71.6) Traumatisme obstètric de les articulacions i els lligaments pelvians
  • (O71.7) Hematoma obstètric de la pelvis
 • (O72) Hemorràgia postpart
 • (O73) Retenció de placenta i membranes sense hemorràgia
 • (O74) Complicacions de l'anestèsia durant el treball de part i el part generals o locals, i analgèsics o altres tipus de seda
 • (O75) Altres complicacions durant el treball de part i el part no classificades a cap altre lloc
  • (O75.0) Destret matern durant el treball de part i el part
  • (O75.1) Xoc durant o a conseqüència del treball de part i el part
  • (O75.2) Pirèxia durant el treball de part no classificada a cap altre lloc
  • (O75.3) Altres infeccions durant el treball de part
  • (O75.4) Altres complicacions de la cirurgia i els procediments obstètrics
  • (O75.5) Part retardat després de la ruptura artificial de les membranes
  • (O75.6) Part retardat després de la ruptura espontània o no especificada de les membranes
  • (O75.7) Part vaginal consecutiu a cesària prèvia

O80-O84 - Part

[modifica]
 • (O80) Part espontani d'un únic nadó
 • (O81) Part únic mitjançant fòrceps i extractor de ventosa
 • (O82) Part únic per cesària
 • (O83) Altres parts assistits d'un únic nadó
  • (O83.0) Extracció de natges
  • (O83.1) Altres parts de natges assistits
  • (O83.2) Altres parts assistits manualment
  • (O83.3) Part de fetus viable en embaràs abdominal
  • (O83.4) Intervenció destructiva per a facilitar el part
 • (O84) Part múltiple

O85-O92 - Complicacions relacionades sobretot amb el puerperi

[modifica]
 • (O85) Sèpsia puerperal
 • (O86) Altres infeccions puerperals
  • (O86.0) Infecció de ferida quirúrgica obstètrica
  • (O86.1) Altres infeccions del tracte genital consecutives al part
  • (O86.2) Infecció del tracte urinari consecutiva al part
  • (O86.3) Altres infeccions del tracte genitourinari consecutives al part
  • (O86.4) Pirèxia d'origen desconegut consecutiva al part
 • (O87) Complicacions venoses en el puerperi
  • (O87.0) Tromboflebitis superficial en el puerperi
  • (O87.1) Flebotrombosi profunda en el puerperi
  • (O87.2) Hemorroides en el puerperi
  • (O87.3) Trombosi venosa cerebral en el puerperi
 • (O88) Embòlia obstètrica
 • (O89) Complicacions de l'anestèsia durant el puerperi
 • (O90) Complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc
  • (O90.0) Dehiscència de ferida de cesària
  • (O90.1) Dehiscència de ferida obstètrica perineal
  • (O90.2) Hematoma de ferida obstètrica
  • (O90.3) Miocardiopatia en el puerperi
  • (O90.4) Fallida renal aguda postpart
  • (O90.5) Tiroïditis postpart
 • (O91) Infeccions de la mama associades al part
  • (O91.0) Infecció del mugró associada al part
  • (O91.1) Abscés mamari associat al part
  • (O91.2) Mastitis no purulenta associada al part
 • (O92) Altres trastorns mamaris i de la lactació associats al part
  • (O92.0) Mugró retret associat al part
  • (O92.1) Mugró clivellat associat al part
  • (O92.2) Altres trastorns mamaris i trastorns mamaris no especificats associats al part
  • (O92.3) Agalàctia
  • (O92.4) Hipogalàctia
  • (O92.5) Supressió de la lactació
  • (O92.6) Galactorrea
  • (O92.7) Altres trastorns i trastorns no especificats de la lactació

O94-O99 - Altres afeccions obstètriques no classificades a cap altre lloc

[modifica]
 • (O94) Seqüeles de complicació de l'embaràs, el part i el puerperi
 • (O95) Mort de gestant per causa no especificada
 • (O96) Mort per qualsevol causa obstètrica que ocorre després de 42 dies i abans d'un any després del part
 • (O97) Mort per seqüeles de causes obstètriques directes
 • (O98) Malalties infeccioses i parasitàries maternes classificables en un altre lloc però que compliquen l'embaràs, el part i
 • (O99) Altres malalties maternes classificables en un altre lloc que compliquen l'embaràs, el part i el puerperi

Referències

[modifica]
 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].

Enllaços externs

[modifica]
 • Implementation of International Classification of Diseases (ICD) al web de l'Organització Mundial de la Salut (anglès)