Vés al contingut

CIM-10 Capítol XVIII: Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol XVIII de la CIM-10: Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

R00-R69 - Símptomes i signes

[modifica]

(R00-R09) Símptomes i signes que afecten l'aparell circulatori i l'aparell respiratori

[modifica]
 • (R00) Anomalies del batec cardíac
  • (R00.0) Taquicàrdia no especificada
  • (R00.1) Bradicàrdia no especificada
  • (R00.2) Palpitacions
 • (R01) Bufs cardíacs i altres sorolls cardíacs
  • (R01.0) Bufs cardíacs benignes i innocents
  • (R01.1) Buf cardíac no especificat
 • (R02) Gangrena no classificada a cap altre lloc
 • (R03) Lectura de tensió arterial anòmala, sense diagnòstic
  • (R03.0) Lectura de tensió arterial alta sense diagnòstic d'hipertensió
  • (R03.1) Lectura de tensió arterial baixa no especificada
 • (R04) Hemorràgia de les vies respiratòries
 • (R05) Tos
 • (R06) Anomalies de la respiració
 • (R07) Dolor de faringe i dolor toràcic
 • (R09) Altres símptomes i signes que afecten l'aparell circulatori i l'aparell respiratori

(R10-R19) Símptomes i signes que afecten l'aparell digestiu i l'abdomen

[modifica]
 • (R10) Dolor abdominal i pelvià
  • (R10.0) Abdomen agut
  • (R10.1) Dolor localitzat a la part superior de l'abdomen
  • (R10.2) Dolor pelvià i perineal
  • (R10.3) Dolor localitzat a altres parts inferiors de l'abdomen
 • (R11) Nàusees i vòmits
 • (R12) Pirosi
 • (R13) Disfàgia
 • (R14) Flatulència i afeccions relacionades
 • (R15) Incontinència fecal
 • (R16) Hepatomegàlia i esplenomegàlia no classificades a cap altre lloc
 • (R17) Icterícia no especificada
 • (R18) Ascites
 • (R19) Altres símptomes i signes que afecten l'aparell digestiu i l'abdomen
  • (R19.0) Tumefacció, massa o bony intraabdominals i pelvians
  • (R19.1) Sorolls intestinals anòmals
  • (R19.2) Peristaltisme visible
  • (R19.3) Contractura abdominal
  • (R19.4) Canvi d'hàbits intestinals
  • (R19.5) Altres anomalies fecals
  • (R19.6) Halitosi

(R20-R23) Símptomes i signes que afecten la pell i el teixit subcutani

[modifica]
 • (R20) Alteració de sensibilitat cutània
  • (R20.0) Anestèsia cutània
  • (R20.1) Hipoestèsia cutània
  • (R20.2) Parestèsia cutània
  • (R20.3) Hiperestèsia
 • (R21) Borradura i altres erupcions cutànies no especificades
 • (R22) Tumefacció, massa o bony localitzats de la pell i del teixit subcutani
 • (R23) Altres canvis a la pell
  • (R23.0) Cianosi
  • (R23.1) Pal·lidesa
  • (R23.2) Enrojolament
  • (R23.3) Equimosis espontànies
  • (R23.4) Canvis en la textura de la pell

(R25-R29) Símptomes i signes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic

[modifica]
 • (R25) Moviments involuntaris anòmals
  • (R25.0) Moviments del cap anòmals
  • (R25.1) Tremolor no especificat
  • (R25.2) Rampa i espasme
  • (R25.3) Fasciculació
 • (R26) Anomalies de la marxa i la mobilitat
  • (R26.0) Marxa atàctica
  • (R26.1) Marxa paralítica
  • (R26.2) Dificultat per a caminar no classificada a cap altre lloc
 • (R27) Altres faltes de coordinació
  • (R27.0) Atàxia no especificada
 • (R29) Altres símptomes i signes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic
  • (R29.0) Tetània
  • (R29.1) Meningisme
  • (R29.2) Reflex anòmal
  • (R29.3) Postura anòmala
  • (R29.4) Clic de maluc
  • (R29.6) Tendència a caure no classificada a cap altre lloc

(R30-R39) Símptomes i signes que afecten l'aparell urinari

[modifica]
 • (R30) Dolor associat a la micció
 • (R31) Hematúria no especificada
 • (R32) Incontinència urinària no especificada
 • (R33) Retenció urinària
 • (R34) Anúria i oligúria
 • (R35) Poliúria
 • (R36) Secreció uretral
 • (R39) Altres símptomes i signes que afecten l'aparell urinari
  • (R39.0) Extravasació d'orina
  • (R39.1) Altres dificultats en la micció
  • (R39.2) Urèmia extrarenal

(R40-R46) Símptomes i signes que afecten la cognició, la percepció, l'estat emocional i el comportament

[modifica]
 • (R40) Somnolència, estupor i coma
 • (R41) Altres símptomes i signes que afecten les funcions cognitives i la consciència
  • (R41.0) Desorientació no especificada
  • (R41.1) Amnèsia anterògrada
  • (R41.2) Amnèsia retrògrada
  • (R41.3) Altres tipus d'amnèsia
 • (R42) Vertigen i mareig
 • (R43) Alteracions de l'olfacte i el gust
 • (R44) Altres símptomes i signes que afecten les percepcions i les sensacions generals
  • (R44.0) Al·lucinacions auditives
  • (R44.1) Al·lucinacions visuals
  • (R44.2) Altres al·lucinacions
 • (R45) Símptomes i signes que afecten l'estat emocional
  • (R45.0) Nerviosisme
  • (R45.1) Agitació i agitació psicomotora
  • (R45.2) Infelicitat
  • (R45.3) Desmoralització i apatia
  • (R45.4) Irritabilitat i còlera
  • (R45.5) Hostilitat
  • (R45.6) Violència física
  • (R45.7) Estat de xoc i d'estrès emocionals no especificats
 • (R46) Símptomes i signes que afecten l'aparença i el comportament
  • (R46.0) Nivell molt baix d'higiene personal
  • (R46.1) Aparença personal extravagant
  • (R46.2) Comportament estrany i inexplicable
  • (R46.3) Hiperactivitat
  • (R46.4) Lentitud i poca capacitat de resposta
  • (R46.5) Suspicàcia i comportament evasiu accentuat
  • (R46.6) Preocupació excessiva en situacions de molta tensió (estrès)
  • (R46.7) Verborrea i detalls excessius per a evitar la causa de visita mèdica

(R47-R49) Símptomes i signes que afecten la parla i la veu

[modifica]
 • (R47) Alteracions de la parla no classificades a cap altre lloc
  • (R47.0) Disfàsia i afàsia
  • (R47.1) Disàrtria i anàrtria
 • (R48) Dislèxia i altres disfuncions simbòliques no classificades a cap altre lloc
 • (R49) Alteracions de la veu

(R50-R69) Símptomes i signes generals

[modifica]
 • (R50) Febre d'altres orígens i febre d'origen desconegut
 • (R51) Cefalàlgia
 • (R52) Dolor no classificat a cap altre lloc
 • (R53) Malestar i fatiga
 • (R54) Senilitat
 • (R55) Síncope i col·lapse
 • (R56) Convulsions no classificades a cap altre lloc
  • (R56.0) Convulsions febrils
 • (R57) Xoc no classificat a cap altre lloc
 • (R58) Hemorràgia no classificada a cap altre lloc
 • (R59) Adenopatia
 • (R60) Edema no classificat a cap altre lloc
 • (R61) Hiperhidrosi
 • (R62) Falta de desenvolupament fisiològic normal esperat
 • (R63) Símptomes i signes que afecten la ingestió de menjar i líquids
  • (R63.0) Anorèxia
  • (R63.1) Polidípsia
  • (R63.2) Polifàgia
  • (R63.3) Dificultats i mal manejament de l'alimentació
  • (R63.4) Pèrdua anòmala de pes
  • (R63.5) Augment anòmal de pes
 • (R64) Caquèxia
 • (R68) Altres símptomes i signes generals
  • (R68.0) Hipotèrmia no associada a temperatura baixa de l'entorn
  • (R68.1) Símptomes exclusius de la infància no especificats
  • (R68.2) Xerostomia no especificada
  • (R68.3) Acropàquia
 • (R69) Causes de morbiditat desconegudes i causes de morbiditat no especificades

R70-R79 - Resultats anòmals clínics i de laboratori, no classificats en un altre lloc

[modifica]

(R70-R79) Resultats anòmals en l'anàlisi de sang, sense diagnòstic

[modifica]
 • (R70) Velocitat elevada de sedimentació eritrocítica i viscositat anòmala de plasma
 • (R71) Anomalia d'eritròcits
 • (R72) Anomalia de leucòcits no classificada a cap altre lloc
 • (R73) Nivell elevat de glucosa en sang
  • (R73.0) Test de tolerància a la glucosa anòmal
  • (R73.9) Hiperglucèmia no especificada
 • (R74) Nivell anòmal d'enzims sèrics
 • (R75) Evidència del virus de la immunodeficiència humana [VIH]
 • (R76) Altres resultats immunològics anòmals en sèrum
  • (R76.0) Augment del títol d'anticossos
  • (R76.1) Reacció anòmala a la prova de la tuberculina
  • (R76.2) Prova serològica de sífilis positiva falsa
 • (R77) Altres anomalies de les proteïnes plasmàtiques
  • (R77.0) Anomalia de l'albúmina
  • (R77.1) Anomalia de la globulina
  • (R77.2) Anomalia de l'alfafetoproteïna
 • (R78) Resultats de drogues i altres substàncies que normalment no es troben en sang
 • (R79) Altres resultats anòmals en la composició química de la sang

(R80-R82) Resultats anòmals en l'anàlisi d'orina, sense diagnòstic

[modifica]
 • (R80) Proteïnúria aïllada
 • (R81) Glucosúria
 • (R82) Altres resultats anòmals en orina
  • (R82.0) Quilúria
  • (R82.1) Mioglobinúria
  • (R82.2) Biliúria
  • (R82.3) Hemoglobinúria
  • (R82.4) Acetonúria
  • (R82.5) Nivells elevats en orina de drogues, fàrmacs i productes biològics
  • (R82.6) Nivells anòmals de substàncies principalment no medicinals en orina en relació amb la seva procedència
  • (R82.7) Resultats anòmals en l'anàlisi microbiològica d'orina
  • (R82.8) Resultats anòmals en l'anàlisi citològica i histològica d'orina

(R83-R89) Resultats anòmals en l'anàlisi d'altres líquids, substàncies i teixits corporals, sense diagnòstic

[modifica]
 • (R83) Resultats anòmals en líquid cefalorraquidi
 • (R84) Resultats anòmals en espècimens d'òrgans respiratoris i de tòrax
 • (R85) Resultats anòmals en espècimens d'òrgans digestius i de cavitat abdominal
 • (R86) Resultats anòmals en espècimens d'òrgans genitals masculins
 • (R87) Resultats anòmals en espècimens d'òrgans genitals femenins
 • (R89) Resultats anòmals en espècimens d'altres òrgans, aparells, sistemes i teixits

(R90-R94) Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge i en estudis funcionals, sense diagnòstic

[modifica]
 • (R90) Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge del sistema nerviós central
 • (R91) Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de pulmó
 • (R92) Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge de mama
 • (R93) Resultats anòmals en diagnòstic per la imatge d'altres estructures corporals
 • (R94) Resultats anòmals d'estudis funcionals

R95-R99 - Causes de mortalitat desconegudes i causes de mortalitat mal definides

[modifica]
 • (R95) Síndrome de la mort sobtada de l'infant
 • (R96) Altres morts sobtades de causa desconeguda
  • (R96.0) Mort instantània
  • (R96.1) Mort abans que hagin transcorregut 24 hores de l'aparició dels símptomes, no explicada de cap altra manera
 • (R98) Mort sense assistència
 • (R99) Altres causes de mortalitat mal definides i causes de mortalitat no especificades

Referències

[modifica]
 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].

Enllaços externs

[modifica]
 • ICD-10. Capítol XVIII (anglès)