Coeficients de Fresnel

De Viquipèdia

Els coeficients de Fresnel (en honor del físic francès Augustin Fresnel) són uns paràmetres que permeten mesurar la relació entre els camps elèctrics transmesos i reflectits quan una ona experimenta un canvi en les propietats del medi pel qual es propaga.[1]

Quan una ona electromagnètica incideix en la interfície, o superfície de separació entre dos medis amb diferents índexs de refracció ( i ), una part es transmetrà i una altra es reflectirà en el mateix. Sí l'angle d'incidència és i , sabem que: és a dir que l'angle d'incidència és igual al de reflexió. Per la llei de Snell, hem de és a dir que l'angle de transmissió a través del nou material dependrà dels coeficients de refracció d'ambdós materials i de l'angle d'incidència.[2]

  • Es defineix el coeficient de reflexió com la raó entre el camp elèctric reflectit per l'incident:
  • Es defineix el coeficient de transmissió la raó entre el camp elèctric transmès per l'incident:

La transmissió i la reflexió depenen de la polaritat de l'ona en traspassar el medi (això es deu a com interacciona l'ona plana amb la interfície), de manera que els coeficients de Fresnel seran perpendiculars al pla d'incidència (pla pel qual viatja l'ona i perpendicular a la interfície) i paral·lels al pla d'incidència.

  • Coeficients perpendiculars:
  • Coeficients paral·lels:

On els subíndexs t/i indiquen les ona transmesa/incident o el segon medi/primer medi segons s'apliqui a angles o índexs de refracció i també permeabilitats magnètiques, respectivament.

Només cal combinar tots dos per tenir una ona qualsevol interaccionant en una interfície.[3]

Referències[modifica]

  1. Fórmules de Fresnel al web de la Universitat de Barcelona
  2. Equacions de Fresnel al web de la Universitat Complutense
  3. Equacions de Fresnel a hyperphysics