Conjunt connex

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Un conjunt connex (connexió) per a un espai topològic és molt natural. Així, es diu que un espai és disconnex si és possible dividir-lo en dos conjunts oberts amb intersecció nul·la. En cas contrari, es diu que l'espai és connex.

Definició[modifica]

Siga un espai topològic on n'és la topologia.

Direm que un subconjunt és disconnex si tal que .

Es diu doncs que C és connex en el cas que no sigui disconnex

Exemples[modifica]

Conjunts connexos[modifica]

 • Les esferes són connexes
 • Un punt en és connex
 • Un nus és un conjunt connex en
 • Un tor és un conjunt connex en
 • En , un conjunt és connex si i només si és un interval (matemàtiques)
 • El complementari d'un punt en és connex

Conjunts disconnexos[modifica]

 • El complementari d'un punt en
 • El conjunt format per la unió de dues esferes disjuntes a
 • Un enllaç de components (nusos)

Propietats dels conjunts connexos[modifica]

Es compleix que si és un espai topològic connex, qualsevol espai homeomorfa a ell també ho serà. Aquesta propietat ens dona una caracterització molt útil dels conjunts connexos: és un conjunt connex si i només si per a tota funció contínua, es compleix que és una funció constant, on a (topologia discreta).

La imatge per una aplicació contínua d'un conjunt connex és connexa.

Una altra propietat interessant dels conjunts connexos és la següent: Si és una família d'espais topològics connexos (amb un conjunt d'índexs de qualsevol cardinalitat), llavors també és connex, on és la topologia producte.

Finalment, si no és connex, és a dir, si hi ha oberts disjunts no buits tals que la seva unió és , és fàcil veure que cada obert serà el complement de l'altre, després seran complements d'un obert, i per tant, seran tancats. És a dir, seran conjunts clopen. Per això, una altra manera de caracteritzar la connexitat és a dir: serà connex si i només si els únics clopen són (on tots dos conjunts són sempre clopen).

Connexió per arcs[modifica]

Direm que un conjunt és connex per camins o arc connex si donats hi ha un camí continu tal que i .

Pinta del topòleg

La connexitat per camins implica connexitat, però el recíproc no és cert en general. Un contraexemple molt típic és l'anomenat pinta del topòleg, , on i . és connex, però no connex per camins.

Ser connex per camins no és una propietat hereditària (és a dir, si un conjunt és connex per camins, qualsevol subconjunt d'aquest no és necessàriament connex per camins). Però, ser connex per camins és una propietat topològica (és a dir, la imatge mitjançant una aplicació contínua d'un conjunt connex per camins és connexa per camins).

Components connexes[modifica]

Donat un espai topològic disconnex s'anomena component connexa, a cada un dels conjunts maximals connexos. És a dir un subconjunt és un component connexa si es compleixen aquestes dues condicions:

 1. és connex.
 2. Qualsevol conjunt que conté pròpiament a és disconex.

Es compleix que les components connexes de formen una partició de .