Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena, que constitueix l'òrgan superior, representatiu i executiu de la totalitat dels col·legis dels procuradors dels tribunals existents a Catalunya, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Terrassa i Tortosa. Ostenta la presidència l'Excma. Sra. Anna Moleres, degana de Barcelona. El 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Funcions[modifica]

Les seves funcions en relació amb la professió de procurador són:

 • Coordinar els col·legis i representar la professió.
 • Recollir i elaborar les normes deontològiques comunes.
 • Aprovar els seus estatuts.
 • Conèixer els conflictes que sorgeixen entre col·legis.
 • Resoldre els recursos sobre els quals tingui competència.
 • Exercir les funcions disciplinàries que li corresponguin.
 • Aprovar el seu propi pressupost.
 • Fixar la participació equitativa dels col·legis en les despeses.
 • Informar sobre totes les normes que el Govern de la Generalitat prepari relatives a la professió.
 • Prestar col·laboració als col·legis en la interpretació de les normes professionals de caràcter general, tot acomodant-ne el contingut a les situacions concretes.
 • Intervenir segons el que preveuen les normes legals en els casos d'agrupació, segregació i dissolució de col·legis catalans.
 • Vetllar pel compliment de le normes professionals contingudes en l'Estatut general dels procuradors dels tribunals d'Espanya.
 • Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats que tinguin per objectiu la promoció cultural, l'assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, i tot el que sigui necessari, tot establint acords i convenis, si cal, amb l'Administració o les entitats que correspongui.
 • Relacionar-se amb els altres organismes professionals de l'Estat i de les comunitats autònomes, per a tot el que sigui d'interès per als col·legis de Catalunya i, en general, per a la professió de procurador dels tribunals.

Enllaços externs[modifica]

Coord.: 41° 23′ 16.87″ N, 2° 10′ 56.39″ E / 41.3880194°N,2.1823306°E / 41.3880194; 2.1823306