Vés al contingut

Anàlisi DAFO

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
(S'ha redirigit des de: DAFO)
Exemple d'esquema d'una anàlisi DAFO

L'Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte. Consisteix en una anàlisi que diferencia entre els factors interns (fortaleses i debilitats) d'una organització i els factors externs d'aquesta (oportunitats i amenaces). Es tracta d'especificar l'objectiu d'un projecte i la identificació dels factors interns i externs que són favorables i desfavorables per assolir aquest objectiu.

 • Fortaleses: característiques del projecte (i el seu equip) que li donen un avantatge per a assolir els objectius (o en relació a la resta de projectes).
 • Debilitats (o limitacions): són característiques que situen el projecte (i el seu equip) en un desavantatge per assolir els objectius (o en relació a la resta de projectes).
 • Oportunitats: oportunitats del medi, externes a l'equip que desenvolupa el projecte, que posen en avantatge l'equip per a assolir el seu l'objectiu, com millorar el rendiment o obtenir majors guanys.
 • Amenaces: elements del medi, externs a l'equip que desenvolupa el projecte, que podrien causar problemes per a assolir l'objectiu.

La identificació dels DAFOs és essencial per al procés de planificació per a la consecució d'un objectiu. Qui pren decisions ha de determinar si l'objectiu és assolible, tenint en compte l'anàlisi DAFO. Si l'objectiu no és assolible, un objectiu diferent ha de ser seleccionat i s'ha de repetir el procés.

Anàlisi externa[modifica]

L'organització no existeix ni pot existir fora d'un entorn, fora d'aqueix entorn que l'envolta; així que l'anàlisi externa permet fixar les oportunitats i amenaces que el context pot presentar-li a una organització.

El procés per a determinar aqueixes oportunitats o amenaces es pot realitzar de la següent manera:

 1. Establint els principals fets o esdeveniments de l'ambient que tenen, o podrien tenir, alguna relació amb l'organització. Aquests poden ser:
  • De caràcter polític:
   • Estabilitat política del país.
   • Sistema de govern.
   • Relacions internacionals.
   • Restriccions a la importació i exportació.
   • Interès de les institucions públiques.
  • De caràcter legal:
   1. Tendències fiscals
    • Impostos sobre certs articles o serveis.
    • Forma de pagament d'impostos.
    • Impostos sobre utilitats.
   2. Legislació
    • Laboral.
    • Manteniment de l'entorn.
    • Descentralització d'empreses en les zones urbanes.
   3. Econòmiques
    • Deute públic.
    • Nivell de salaris.
    • Nivell de preus.
    • Inversió estrangera.
  • De caràcter social:
   • Creixement i distribució demogràfica.
   • Ocupació i atur.
   • Sistema de salubritat i higiene.
  • De caràcter tecnològic:
   • Rapidesa dels avanços tecnològics.
   • Canvis en els sistemes.
 2. Determinant quins d'aqueixos factors podrien tenir influència sobre l'organització en termes de facilitar o restringir l'assoliment d'objectius. És a dir, hi ha circumstàncies o fets presents en l'ambient que de vegades representen una bona OPORTUNITAT que l'organització podria aprofitar, ja siga per a desenvolupar-se encara més o per a resoldre un problema. També pot haver situacions que més aviat representen AMENACES per a l'organització i que puguen fer més greus els seus problemes.

Oportunitats[modifica]

Les oportunitats són aquells factors, positius, que es generen en l'entorn i que, una vegada identificats, poden ser aprofitats.

Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen en el desenvolupament són:

 • Quines circumstàncies milloren la situació de l'empresa?
 • Quines tendències del mercat poden afavorir-nos?
 • Existeix una conjuntura en l'economia del país?
 • Quins canvis de tecnologia s'estan presentant en el mercat?
 • Quins canvis en la normativitat legal i/o política s'estan presentant?
 • Quins canvis en els patrons socials i d'estils de vida s'estan presentant?

Amenaces[modifica]

Les amenaces són situacions negatives, externes al programa o projecte, que poden atemptar contra aquest, pel que arribat al cas, pot ser necessari dissenyar una estratègia adequada per a poder sortejar-les.

Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen en el desenvolupament són:

 • Quins obstacles s'enfronten a l'empresa?
 • Què estan fent els competidors?
 • Es tenen problemes de recursos de capital?
 • Pot alguna de les amenaces impedir totalment l'activitat de l'empresa?

Anàlisi interna[modifica]

Els elements interns que s'han d'analitzar durant l'anàlisi DAFO corresponen a les fortaleses i debilitats que es tenen respecte a la disponibilitat de recursos de capital, personal, actius, qualitat de producte, estructura interna i de mercat, percepció dels consumidors, entre altres.

L'anàlisi interna permet fixar les fortaleses i debilitats de l'organització, realitzant un estudi que permet conèixer la quantitat i qualitat dels recursos i processos amb què compta l'ens.

Per a realitzar l'anàlisi interna d'una corporació han d'aplicar-se diferents tècniques que permeten identificar dins de l'organització quina atributs li permeten generar una avantatge competitiu sobre la resta dels seus competidors.

Fortaleses[modifica]

Les fortaleses són tots aquells elements interns i positius que diferencien al programa o projecte d'uns altres d'igual classe.

Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen en el desenvolupament són:

 • Quina consistència té l'empresa?
 • Quins avantatges hi ha en l'empresa?
 • Què fa l'empresa millor que qualsevol altra?
 • A quins recursos de baix cost o de manera única es té accés?
 • Què percep la gent del mercat com una fortalesa?
 • Quins elements faciliten obtenir una venda?

Debilitats[modifica]

Les debilitats es refereixen a tots aquells elements, recursos,habilitats i actituds que l'empresa ja té i que constitueixen barreres per a assolir la bona marxa de l'organització. També es poden classificar: aspectes del servei que es brinda, aspectes financers, aspectes de mercat, aspectes organitzacionals, aspectes de control.

Les debilitats són problemes interns, que, una vegada identificats i desenvolupant una adequada estratègia, poden i han d'eliminar-se.

Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen en el desenvolupament són:

 • Què es pot evitar?
 • Que s'hauria de millorar?
 • Quins desavantatges hi ha en l'empresa?
 • Què percep la gent del mercat com una debilitat?
 • Quins factors redueixen les vendes o l'èxit del projecte?

Matriu FODA o DAFO[modifica]

Fortaleses Debilitats
Anàlisi
interna
Capacitats distintes
Avantatges naturals
Recursos superiors
Recursos i capacitats escasses
Resistència al canvi
Problemes de motivació del personal
Oportunitats Amenaces
Anàlisi
externa
Noves tecnologies
Debilitament de competidors
Posicionament estratègic
Alts riscos - Canvis en l'entorn

De la combinació de fortaleses amb oportunitats sorgeixen les potencialitats, les quals assenyalen les línies d'acció més prometedores per l'organització.

Les limitacions, determinades per una combinació de debilitats i amenaces, col·loquen un seriós advertiment.

Mentre que els riscos (combinació de fortaleses i amenaces) i els desafiaments (combinació de debilitats i oportunitats), determinats per la seva corresponent combinació de factors, exigiran una curosa consideració a l'hora de marcar el rumb que l'organització haurà d'assumir cap al futur desitjable com seria el desenvolupament d'un nou producte.

Origen[modifica]

L'origen de la paraula estratègia es remunta a l'art de la guerra, especialment al llibre que duu aquest títol escrit pel general Sun Tzu, on es planteja: "No només és necessari avaluar les condicions del propi comando sinó també les del comando enemic."

DAFO o FODA dinàmic[modifica]

Carnap (1993) presenta el FODA dinàmic, que no compara factors interns i externs, sinó que relaciona experiències del passat amb opcions de desenvolupament del futur.[1] Fortaleses s'interpreten com èxits en el passat - les Debilitats com errors en el passat. Eliminar errors habilita aprenentatge i innovación. La seua aplicació en àrees crítiques tendeix a intervenir conflictes, incrementa la motivació entre tots els participants i orienta a solucions. Conté principis bàsics d'aprenentatge i genera processos d'innovació altament participatius.

Referències[modifica]

 1. Carnap, M. (1993). Innovationsentwicklung im landwirtschaftlichen Sektor durch SWAP (Innovation development in the agricultural sector with SWAP) en Beteiligung von Zielgruppen an der nationalen Agrarforschung in Entwicklungslaendern (Participation of target groups on national agricultural research in developing countries) Preuss, H.J. and G. Steinacker (eds.) Book, University of Giessen, Germany

Enllaços externs[modifica]