Vés al contingut

Demografia de Ruanda

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Aquest article tracta sobre les característiques demogràfiques de la població de Ruanda inclosa la densitat de població, ètnia, nivell d'educació, salut de la població, estatus econòmic, afiliacions religioses i altres aspectes de la població.

La densitat de població de Ruanda, fins i tot després del genocidi de 1994 és de les més altes de l'Àfrica subsahariana, uns 230 h/km². Aquest país té pocs llogarets i gairebé totes les famílies viu en un compost autoelaborat en un vessant d'un turó. Les concentracions urbanes s'agrupen al voltant dels centres administratius. Més de la meitat de la població adulta és alfabetitzada, però no més del 5% han rebut educació secundària.

Grups ètnics[modifica]

La població indígena es compon de tres grups ètnics. Els hutus, que incloïen la majoria de la població (85%), són agricultors d'origen bantu. Els tutsi (14% abans del genocidi, probablement menys del 10% ara) són pobles pastors que van arribar a la zona al segle xv. Fins 1959, van formar la casta dominant sota un sistema feudal basat en la possessió de ramat.

El pigmeus twa (1 %) es creu que són ser les restes dels habitants més antics de la zona.

Població[modifica]

En 1950 Ruanda tenia una piràmide poblacional molt reduïda, amb menys de 250.000 homes i dones entre 0 i 10 anys. El gràfic només es fa més estret, ja que gairebé ningú arriba als 50 anys. L'any 2017 veiem l'augment de la població dramàticament a partir de 1950 amb unes 750.000 persones entre 0 i 20 anys, el gràfic es manté molt estret a la secció d'edats més grans, però s'ha millorat a partir de 1950. El 2050 es preveu que hi haurà més persones que viuran més i l'estructura s'ampliarà en general. El 2100 es prediu que hi haurà més persones entre 30-60 que entre 0-20 anys de gràfics anteriors.[1]

Un gràfic que mostra la població total de Ruanda, Dades de FAO, any 2005; nombre d'habitants en milers.

Segons la revisió de 2017 de World Population Prospects[2] la població de Ruanda era de 11.917.508 habitants en 2016, comparada amb els 2.072.000 en 1950. La proporció de nens menors de 15 anys en 2010 era del 42,6%, el 54,7% tenia entre 15 i 65 anys, mentre que el 2,7% tenia 65 anys o més.[3]

Població total (en milers) Entre 0–14 anys (%) Entre 15–64 anys (%) Població 65+ anys (%)
1950 2.072 45,1 52,3 2,6
1955 2.386 46,3 50,8 2,9
1960 2.771 48,1 49,1 2,8
1965 3.221 47,8 49,5 2,7
1970 3.749 47,8 49,7 2,5
1975 4.390 47,7 49,9 2,4
1980 5.179 48,1 49,7 2,2
1985 6.081 48,9 49,1 2,0
1990 7.110 49,1 48,7 2,2
1995 5.570 48,4 49,3 2,3
2000 8.098 45,4 52,0 2,6
2005 9.202 42,4 55,0 2,7
2010 10.624 42,6 54,7 2,7
2012 10.516 41,16 55,65 3,19

Estructura de la població [4][modifica]

Estructura de la població (Estimacions d'1 de juliol de 2012, data de referència per projeccions nacionals):

Grup d'edat Homes Dones Total %
Total 5.342.112 5.691.029 11.033.141 100
0–4 973.447 957.104 1.930.551 17,50
5–9 770.292 763.709 1.534.001 13,90
10–14 608.836 621.378 1.230.213 11,15
15–19 552.629 568.101 1.120.730 10,16
20–24 525.485 550.486 1.075.971 9,75
25–29 508.839 540.872 1.049.712 9,51
30–34 366.700 416.072 782.772 7,09
35–39 241.362 291.340 532.702 4,83
40–44 197.005 228.728 425.733 3,86
45–49 165.096 193.402 358.499 3,25
50–54 153.080 180.759 333.839 3,03
55–59 107.200 132.234 239.433 2,17
60–64 71.924 92.299 164.223 1,49
65–69 38.125 58.585 96.710 0,88
70–74 29.285 46.236 75.521 0,68
75–79 17.736 27.557 45.293 0,41
80+ 15.071 22.178 37.239 0,34
Grup d'edat Home Dones Total %
0–14 2.352.575 2.342.191 4.694.766 42,55
15–64 2.889.320 3.194.282 6.083.602 55,14
65+ 100.217 154.556 254.773 2,31

Estructura de la població (DHS 2013; homes 9,546, dones 10,726, total 20,272):

Grup d'edat Homes (%) Dones (%) Total (%)
0–4 16,2 14,5 15,3
5–9 15,2 13,5 14,3
10–14 14,0 12,6 13,3
15–19 10,3 9,9 10,1
20–24 8,2 9,0 8,6
25–29 8,3 8,3 8,3
30–34 7,2 7,3 7,3
35–39 4,4 4,9 4,7
40–44 3,5 4,3 4,0
45–49 3,1 3,6 3,3
50–54 3,1 3,4 3,3
55–59 2,1 2,3 2,2
60–64 1,7 2,1 1,9
65–69 1,0 1,5 1,3
70–74 0,6 1,1 0,9
75–79 0,5 0,6 0,6
80+ 0,6 0,9 0,8
Grup d'edat Homes (%) Dones (%) Total (%)
0–14 45,4 40,6 42,9
15–64 51,9 55,3 53,5
65+ 2,7 4,1 3,6

Estadístiques vitals[modifica]

El registre d'esdeveniments vitals a Ruanda no està complet. El Departament de Població de les Nacions Unides va preparar les següents estimacions.[3]

Període Naixements vius per any Morts per any Canvi natural per any CBR* CDR* NC* TFR* IMR*
1950–1955 118.000 55.000 63.000 52,9 24,7 28,1 8,00 160
1955–1960 137.000 60.000 77.000 53,3 23,4 29,9 8,15 152
1960–1965 155.000 65.000 90.000 51,9 21,9 30,0 8,15 143
1965–1970 178.000 72.000 106.000 51,0 20,7 30,3 8,10 137
1970–1975 211.000 82.000 128.000 51,8 20,3 31,5 8,20 134
1975–1980 250.000 92.000 158.000 52,3 19,3 33,0 8,25 132
1980–1985 294.000 92.000 202.000 52,2 16,3 35,9 8,25 124
1985–1990 326.000 123.000 203.000 49,4 18,7 30,7 7,80 120
1990–1995 258.000 263.000 −5.000 40,7 41,5 −0,8 6,30 128
1995–2000 278.000 136.000 142.000 40,7 19,9 20,8 6,00 118
2000–2005 344.000 125.000 219.000 39,8 14,4 25,4 5,60 108
2005–2010 404.000 122.000 281.000 40,7 12,3 28,4 5,43 100
* CBR = taxa bruta de natalitat (per 1000); CDR = taxa bruta de mortalitat (per 1000); NC = canvi natural (per 1000); IMR = taxa de mortalitat infantil per 1000 naixements; TFR = taxa de fecunditat total (nombre de fills per dona)

Naixements i morts [5]

Any Població Naixements vius Morts Increment natural Taxa Bruta de Natalitat Taxa Bruta de Mortalitat Taxa d'Increment Natural TFR
2012 404.067 139.499 264.568

Fertilitat i naixements[modifica]

La Taxa de Fertilitat Total (TFR) (Taxa de Fertilitat Estimada) i Taxa Bruta de Natalitat (CBR):[6]

Any CBR (Total) TFR (Total) CBR (Urbana) TFR (Urbana) CBR (Rural) TFR (Rural)
1992 40,0 6,23 (4,2) 38,0 4,51 (3,3) 41,0 6,33 (4,3)
2000 5,8 (4,7) 5,2 (4,1) 5,9 (4,8)
2005 43,2 6,1 (4,6) 39,8 4,9 (3,6) 43,8 6,3 (4,8)
2007–08 39,2 5,5 (3,7) 37,4 4,7 (3,3) 39,6 5,7 (3,8)
2010 34,4 4,6 (3,1) 30,6 3,4 (2,6) 35,0 4,8 (3,2)
2014–15 32,6 4,2 (3,1) 34,3 3,6 (2,7) 32,3 4,3 (3,2)

Dades de fertilitat en 2014–15 (DHS Program):[7]

Província Taxa de fertilitat total Percentatge de dones de 15–49 habitants embarassades Nombre mitjà de nens nascuts de dones de 40 a 49 anys
Kigali 3.6 6.9 4.6
Sud 4,0 6,9 5,0
Oest 4,6 7,4 5,9
Nord 3,7 6,3 5,6
Est 4,6 8,4 5,9

Estadístiques demogràfiques de la CIA World Factbook[modifica]

Les estadístiques demogràfiques següents són del CIA World Factbook, llevat que s'indiqui el contrari.

Població[modifica]

11.901.484
nota: Les estimacions d'aquest país expliquen explícitament els efectes de l'excés de mortalitat a causa del SIDA. Aquesta malaltia pot provocar una menor esperança de vida, població i taxes de creixement; major mortalitat infantil i taxes de mortalitat; i canvis en la distribució de la població per edat i sexe del que s'esperaria d'una altra manera (juliol de 2017 est.)

Taxa de creixement de la població[modifica]

2,45% (est de 2017)

Relació de sexe[modifica]

en néixer: 1.03 home(s)/dona
menors de 15 anys: 1,01 home(s)/dona
15 -64 anys: 0,99 home(s)/dona
de 65 anys i més: 0,70 home(s)/dona
població total: 1,00 home(s)/dona (est 2017)

Esperança de vida al naixement[modifica]

Població total: 64,3 anys
homes: 62,3 anys
dones: 66,3 anys (est. de 2017)

Edat mitjana[modifica]

Total: 19 anys
Home: 18,3 anys
Dona: 19,8 anys (est. de 2017)

Grups ètnics[8][modifica]

Religions[8][modifica]

Llengües[8][modifica]

  • Només Kinyarwanda (del grup bantu) 93,2%
  • Kinyarwanda i altres idiomes 6,2%
  • Francès (oficial) i altres idiomes 0,1%
  • Anglès (oficial) i altres idiomes 0,1%
  • Suahili (o Kiswahili usat en centres comercials) 0,02%
  • Altres 0,03%
  • Sense especificar 0,3% (est de 2002)

Alfabetització[modifica]

Definició: 15 o més anys poden llegir i escriure La població total: 70,5%
homes: 73,2%
dones: 68% (est 2015)

Despesa educativa[modifica]

3,5% del PIB (2016)

Referències[modifica]

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]