Denominacions del País Valencià

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Les denominacions del País Valencià[1][2][3][4][5][6] són diverses, encara que Comunitat Valenciana és l'única que té consideració oficial en el seu actual Estatut d'Autonomia. Este text legal, a més, arreplega al seu Preàmbul i a l'articulat altres dues denominacions legals per a sintetitzar la naturalesa històrica de l'autonomia valenciana, que són les denominacions de "Regne de València" (al preàmbul i a l'articulat) i "País Valencià" (al preàmbul). La primera fa referència a la vinculació històrica més remota de l'actual concepció territorial del País Valencià, mentrestant que la segona vincula a l'origen del concepte modern d'autogovern, del qual actualment es disposa amb l'Estatut d'Autonomia, que data de l'any 1982, reformat el 2006.

Denominacions[modifica]

Hi ha hagut altres denominacions relacionades amb els moments històrics respectius del Regne de València i del País Valencià. Hui en dia, les denominacions més utilitzades són Comunitat Valenciana i País Valencià o, simplement, València.

Regne de València[modifica]

Mapa del segle XVI de part del Regne de València

Este terme fa referència al territori conquerit per les tropes cristianes i catalano-aragoneses, comandats pel rei Jaume I l'any 1238. Al territori conquerit, encara que no del tot, se li dotà d'independència administrativa, jurídica, i política en el marc de la Corona d'Aragó amb els Costums de València. Posteriorment, al convertir-se els Costums en Furs de València (furs), l'estatus polític va ser estès a tot el territori valencià. Els furs, la seua estructura administrativa i jurídica, així com la seua entitat política van ser dissolts a 1707 per Felip V de Castella quan van ser promulgats els decrets de Nova Planta, amb els quals s'assimilava la legislació i estructura del Regne de Castella.

Per contra, en canvi, el terme va seguir utilitzant-se entre els habitants del territori durant el segle XVIII i principis del XIX, com per exemple en les divisions en governacions, o en la divisió provincial proposta en 1833 per Javier de Burgos. No obstant això, a vegades es matisa el terme com "Antic Regne de València", per a aclarir la inexistència de qualsevol consideració jurídica o política. Pel que fa al segle XX, a principis d'aquest, el terme queda circumscrit a l'àmbit cultural, acadèmic o literari, especialment des que va aparèixer la Renaixença valenciana, així com de l'emergent nacionalisme valencià, que va fer ús del terme conjuntament amb l'altre nou terme: "País Valencià". Durant la dictadura va deixar-se d'utilitzar, però el seu ús amb finalitats polítiques va tornar amb la transició valenciana cap a l'autonomia, a principis dels anys 80 del segle XX, per part del blaverisme en contraposició al de País Valencià.

En l'actualitat el terme "Regne de València" queda relegat a l'àmbit acadèmic o cultural, i està arreplegat al Preàmbul de l'actual Estatut d'Autonomia valencià, així com al primer article, per a evocar l'origen històric de l'actual Comunitat Valenciana. No obstant això, encara hui dia a les localitats castellanes frontereres entre el País Valencià i Castella, especialment a la província de Conca i a la comarca valenciana de la Plana d'Utiel, es fa servir l'expressió en castellà de "bajarse al Reino" quan algú havia d'anar a una localitat valenciana.

Regió Valenciana[modifica]

És una denominació regionalista, que va tindre certa utilització durant el franquisme i a la qual es ressaltava l'aspecte de ser això: una regió d'Espanya. No obstant això, convé matisar aquesta idea, en el sentit que, etimològicament, el terme regió té el mateix origen que regne (regne procedeix de regnar i regió de regir, que són verbs equivalents). De fet, fins al segle XX es van emprar les denominacions de regnes amb el significat de països encara que no fossin monarquies, encara que amb el temps, especialment a partir de fins del segle XIX, el terme regne va anar sent substituït pel de regió i afermat el seu ús en els llibres de la concepció regional francesa de la Geografia. Es distingia així el terme regió (un estat, país o nació determinat, independentment del seu caràcter polític - administratiu, és a dir, de la seva categoria de regne, república o divisió administrativa) del de regne que era un país o nació on existeix un estat monàrquic. El concepte de regió és en els nostres temps, no un terme de geografia política sinó de geografia regional, com resulta obvi. Al parlar que va ser un terme utilitzat durant el franquisme es fa èmfasi en la visió política (centralista i centralitzadora del franquisme) i no en la seva accepció geogràfica. El significat geogràfic del terme regió té molt a veure amb el concepte d'escala i amb les necessitats que establix la investigació geogràfica: les regions seran més o menys extenses i coherents d'acord amb les nostres necessitats d'investigar una mica amb major o menor detall.

Llevant[modifica]

Denominació que atén a la seua posició geogràfica a la península Ibèrica, encara que també inclou a la Regió de Múrcia. És relativament poc utilitzat i, encara que un dels dos periòdics principals de l'autonomia fa ús d'este encapçalament (Levante-EMV) i és el nom de l'equip de futbol valencià més antic (Llevant UE), sol tindre connotacions negatives per als valencians.[7] Durant el franquisme es va usar ocasionalment la variant de levante español.[8]

Mancomunitat de les províncies valencianes[modifica]

Este terme va ser usat durant la Transició espanyola en una proposta d'Estatut d'Autonomia redactat pel partit de Alianza Popular. Esta denominació no va ser molt popular ni tampoc coneguda per la majoria dels valencians. Va passar quasi inadvertida.

País Valencià[modifica]

Denominació moderna de "País Valencià", que té una base de nomenclatura històrica antiga. Com a exemples d'això, el frare Agustín Bella a la seua obra "Vida de fra Agustín Antonio Pascual"[9] afirmava en 1699, encara estant vigent les institucions forals del Regne de València, que:

"... no le tenía el Señor destinado para apóstol de las Indias, sino de nuestro País Valenciano..."

També, hi ha un altre exemple rescatat per l'acadèmic Sanchis Guarner a la seua obra "La llengua dels valencians" on es confirma l'existència del document satíric del 1767 amb el següent llarg títol, en valencià:

"Carta no vista, lletra uberta, combit cheneral i particular, que fa Quelo el Roig d'Albal, nét de la tia Rafela, a tota la Cort de Madrit, per que vinga a veurer o mirar la gran Festa Centenar de la Verche Protectora, ulatant el lluït que estarà el País Valencià"

Més encara, el mateix acadèmic considera que en l'origen etimològic de "País Valencià" ja s'empra el gentilici "valencià" per a definir a la col·lectivitat humana que viu dins de l'àmbit territorial d'ençà el Regne de València, i esmenta que el text de Francesc Eiximenis, "Regiment de la cosa pública", es recull el concepte de "Poble Valencià" (sic) per a distingir-lo dels catalans:

Per totes aquestes coses e raons ha volgut Nostre Senyor Déu que Poble Valencià sia poble especial e elet entre los altres de tota Espanya. Car com sia vengut e eixit, per la major partida, de Catalunya, e li sia al costat, emperò no es nomena Poble Català, ans per especial privilegi ha propi nom e es nomena Poble Valencià.[10]

Així i tot, encara que al principi s'utilitzà el terme "País Valencià" amb un significat merament geogràfic, a principis del segle XX amb el moviment obrer i els primers moviments del nacionalisme valencià s'emprà, a més, també amb un significat polític i cultural. Per exemple, les Joventuts Valencianistes l'any 1906 publiquen un mapa comarcal fent ús d'este nom. També es popularitzà durant la dècada dels 30, del mateix segle, amb successives publicacions acadèmiques, culturals, i polítiques, especialment als "Quaderns d'Orientació Valencianista" de l'Editorial Estel (actualment editats per la Universitat de València).

Cal dir, però, que el terme es proposà primerament des d'instàncies polítiques conservadores i regionalistes valencians. Segons l'historiador Pere Maria Orts,[11] amb l'arribada de la república la dreta regionalista valenciana, amb Lluis Lucía, Emilio Attard, entre d'altres, es va plantejar com posar nom al Regne de València el qual regne ja no existia. Així tingué lloc la primera proposta comarcal de Felip Mateu i Llopis, d'ideologia conservadora, amb l'estudi "El País Valencià" publicat el 1933. En el mateix sentit, l'assagista Joan Fuster també fa reconeix a eixos polítics conservadors valencians com a promotors de l'ús del terme "País Valencià" als quals, juntament amb altres intel·lectuals progressistes com Manuel Sanchis Guarner o Emili Gómez Nadal, els atribueix la primera aparició contemporània l'any 1930 a un número de la revista Acció Valenciana, òrgan d'expressió d'Acció Cultural Valenciana.

Per tant, durant la II República, l'ús d'aquest terme s'estengué ràpidament a instàncies institucionals, com reflecteix, per exemple, l'ús del terme per part de l'ençà Consell Provincial de València (actual Diputació Provincial) en un cartell d'Artur Ballester i Marco.[12] És el terme utilitzat per a la primera proposta d'Estatut d'Autonomia del País Valencià de 1931, des d'instàncies de partits de la dreta republicana, així com de totes les propostes successives des de l'esquerra: de la CNT en 1936,[13] d'Esquerra Valenciana,[14] del Front Popular de València (el 1936),[15] i d'Izquierda Republicana[16] en 1937.

Als anys 60, la publicació de "El País Valenciano" escrit per Joan Fuster, en "Guías de España" de l'Ed. Destino, tornà a popularitzar-se de nou, aquesta vegada en llengua castellana, fins al punt de ser el terme més extens i utilitzat als mitjans de comunicació, especialment en la premsa escrita local de totes les tendències ideològiques, sense que la censura franquista objectara gaire cosa.

El 1978 una emissió del NO-DO utilitzà l'expressió.[17]

A més, era el terme proposat en l'Estatut d'Autonomia de l'Assemblea de parlamentaris del País Valencià que es va acordar a Benicàssim el 25 d'octubre de 1979 (veure proposta a Wikisource). El terme només està arreplegat al preàmbul de l'actual Estatut d'Autonomia i no a l'articulat. D'altra banda, existia una entitat governamental valenciana, el Consell preautonòmic del País Valencià, amb diverses competències fins a l'aprovació d'un Estatut d'Autonomia. A més a més, poc abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, en 1978 el Plenari de Parlamentaris, és a dir, els partits valencians amb representació parlamentària al Congrés de Madrid, van signar un document titulat "Compromís Autonòmic amb el País Valencià".[18] Malgrat que l'UCD signà aquest document, a partir de 1980 tant el blaverisme com la dreta rebutjaren este terme per considerar-lo amb vinculació amb el concepte polític dels Països Catalans que es plantejaven des dels anys 60. L'últim alcalde franquista de València, Miguel Ramón Izquierdo, justificava el rebuig perquè "país és singular de països, llavors es parla d'un País Valencià dins dels Països Catalans", fent un argument que contradiu a allò observat per l'acadèmic Sanchis Guarner.

Bel·ligerància del PP[modifica]

El terme encara és rebutjat per part del principal partit de la dreta, el Partit Popular. Durant els anys de govern del PP a la Generalitat Valenciana (1995-2015), el partit va mostrar una bel·ligerància contra el terme. Una mostra són les negociacions que es van dur a terme entre els governs català i valencià per a l'emissió recíproca de les seues respectives ràdios i televisions autonòmiques per a ambdós territoris. El portaveu del Consell, Vicent Rambla, afirmà públicament que una de les condicions que va posar el govern valencià per a la continuïtat de les emissions dels mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió era la retirada del terme de País Valencià dels seus llibres d'estil, cosa que l'homòleg català, Joan Manuel Tresserras no considerava "raonable". Així mateix, diversos membres de la Unió de Periodistes Valencians afirmaven que en la RTVV existia una "llista negra" de paraules que l'entitat pública considerava que no s'haurien de difondre als seus mitjans de comunicació, entre els quals es trobava el nom de País Valencià, donant fet a talls, o la posada de la veu en off, en entrevistes en el moment que s'emprava aquesta denominació.

Placa de la plaça del País Valencià de Picanya, inaugurada el 1978 per Josep Lluís Albiñana, president del Consell preautonòmic del País Valencià

Una altra mostra de bel·ligerància mostrada pel PP contra l'ús vigent del terme de País Valencià es pot trobar en els enfrontaments entre diverses universitats públiques valencianes amb el govern valencià, en la segona legislatura d'Eduardo Zaplana com a president. De fet, en aquells anys, la Universitat de València,[19] i la de Castelló,[20] aprovaren la reforma dels seus respectius Estatuts en què empraven el terme de "País Valencià" per a fer referència a la comunitat autònoma valenciana, com és de costum en l'àmbit acadèmic, i es trobaren amb un blocatge per part de la Generalitat que acabà en plet judicial.

Degut a aquesta acció legal combativa de la Generalitat governada pel PP, el terme de "Comunitat Valenciana" va esdevenir la denominació utilitzada per imperatiu legal en la documentació legal de les entitats públiques al País Valencià, d'acord amb dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de València dictada en els anys 2005 i 2006, i una altra del Tribunal Suprem de Justícia en l'any 2007. Això significà que la Generalitat Valenciana vetava l'aprovació d'estatuts de noves entitats públiques valencianes, com ara associacions, federacions, col·legis professionals, etc. que inclogueren el terme de "País Valencià" a la seua denominació legal.

En l'actualitat, el seu ús és considerable a hores d'ara, sent més comú entre els àmbits acadèmics,[21] locals (avinguda, plaça, carrer,... del País Valencià), polítics (Partit Socialista del País Valencià, Esquerra Unida del País Valencià...), sindicals (Unió General de Treballadors País Valencià, Comissions Obreres País Valencià, Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià...), periodístics i de l'associacionisme. La seua forma en valencià "País Valencià" és més utilitzat pels valencianoparlants en algunes comarques, fins i tot per davant del terme oficial "Comunitat Valenciana", segons els diccionaris normatius del valencià més coneguts. El PSPV-PSOE, en el seu XI Congrés celebrat a València el 28 de setembre de 2008, acordà mantenir el nom de "País Valencià" en la seua denominació, amb l'aprovació del 97% dels del·legats.[22]

Comunitat Valenciana[modifica]

Bandera de l'Acord de Benicàssim

S'utilitzà per primera vegada en l'articulat de la proposta d'Estatut d'Autonomia de l'Assemblea de parlamentaris del País Valencià, de forma indistinta conjuntament amb el terme de "País Valencià". Eixa proposta, coneguda com a Acord de Benicàssim, pel que fa al tema dels símbols, tant els partits valencians d'esquerres com els de dretes van fer concessions per a arribar a un consens. Els primers assumien com bandera del País Valencià una senyera amb franja blava contenint l'escut de la Generalitat, mentrestant que els segons assumien el terme de País Valencià.[23]

No obstant això, quan la proposta va arribar al Congrés dels Diputats, es va trencar el consens en desvincular-se la UCD de l'Acord de Benicàssim i, respecte als símbols, proposava canviar tant la bandera per la senyera coronada valenciana, com el terme, pel de Regne de València.[23]

A causa de la majoria absoluta de la dreta al Congrés, el PSOE va arribar a una solució de compromís amb la UCD, a través del diputat Emilio Attard, pel qual es va substituir "Regne de València" pel de "Comunitat Valenciana", i es van arreplegar els termes "Regne de València" i "País Valencià" al preàmbul, amb la idea que el partit de torn en el govern de la Generalitat Valenciana utilitzara el que creguera convenient. La solució de compromís sobre els termes s'aprovà amb l'abstenció del PSOE, i l'oposició del PCE.[23]

Qui va proposar la denominació, Emilio Attard, el 1991 va explicar a una entrevista a El Temps que va ser una "imbecil·litat" que se li va ocórrer a ell.[24][25]

El 2013 les Corts valencianes aprovaren que l'única denominació oficial per a referir-se al territori valencià podia ser la recollida a l'Estatut vigent aleshores. Els vots a favor foren solament els del Partit Popular mentre que en contra hi van votar PSPV-PSOE, Compromís i EUPV.[26]

Vegeu també[modifica]

Bibliografia[modifica]

 • Guies d'Espanya - El País Valencià, Joan Fuster. Editorial Destí, edició de 1962. ISBN 84-233-0495-7.
 • Del roig al blau: La transició valenciana. Documental del Taller d'Audiovisuals de la Universitat de València. Any 2004.
 • El llarg camí cap a l'Autonomia Valenciana, de Vicente Ruiz Monrabal. Revista Valenciana d'Estudis autonòmics, núm. 41/42, 3er trimestre de 2003 - 4o trimestre de 2003, p. 372-421. URL: «Enllaç»..
 • El valencianisme polític, 1874-1936, Alfons Cucó i Giner. 1999, Catarroja, Ed. Afers SL. ISBN 84-86574-73-0.
 • Història del País Valencià, Vicente Boix. 1981. Editorial Planeta, ISBN 84-3900-148-7.
 • Història del País Valencià, Antoni Furió i Diego. 2001. Edicions 3i4. ISBN 84-7502-631-1.
 • Projecte de Llei de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià Pàgina informativa i arxius (pdf) del Congrés dels Diputats, sobre la tramitació del projecte de Llei de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià i aprovació final de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982.

Referències[modifica]

 1. Nom usat en els diccionaris de català:
 2. Nom usat en les enciclopèdies en català:
  • GEC: "País Valencià: El més meridional i el segon en extensió dels Països Catalans, conegut tradicionalment també amb el seu nom històric de Regne de València o, simplement, València."Consulta de l'entrada "País Valencià" de la GEC.
  • Gran Geografia Universal, d'Edicions 62: "El País Valencià, denominat oficialment Comunitat Valenciana...". Volum 10, pàg. 208, introducció al capítol País Valencià.
 3. Nom majoritari en la bibliografia en català, segons el catàleg de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBUIN). Consulta dels títols en català a http://rebiun.crue.org/ feta el 12-1-2008: País Valencià, 391 títols (62%); Comunitat Valenciana, 239 títols. Restringit a les quatre universitats valencianes el resultat és del 61%.
 4. Nom utilitzat pels següents mitjans de comunicació:
 5. A les Corts Valencianes, dels cinc partits amb representació parlamentària, tres utilitzen habitualment el terme (PSPV, Podem, i Compromís).
 6. INFORME SOBRE EL TERME "LEVANTE", per Manuel Bas Carbonell, Francesc Pérez i Moragón, Consell Valencià de Cultura, 1996.
 7. Julve, Rafa «¿País Valencià, Comunitat Valenciana o Regne de València?». El Periódico, 10-10-2016 [Consulta: 11 desembre 2017].
 8. Agustín Bella, Vida del venerable i apostòlic serf de Déu el P.M.Fr. Agustin Antonio Pascual ..., València 1699, pàg. 41, impremta de Vicente Cabrera. Biblioteca Nacional d'Espanya, Signatura: 3/64918. Reproducció: DGmicro/21722.
 9. Sanchis Guarner, M. La llengua dels valencians. Edició pròpia. València, 1960. Dipòsit legal: V.997-1960. Pàgina 28.
 10. Bono, Ferran. «País Valenciano no viene de la izquierda sino de la derecha regional» (Web) (en castellà), 30-10-2014. [Consulta: 2 novembre 2014]. «“Con motivo de la Exposición Regional de Valencia de 1909, aquello de región no sentó bien, porque región depende de algo superior. En la monarquía se hablaba pero no se hacía nada. Cuando llegó la República y se creó la derecha regional, con Luis Lucia, Emilio Attard, mi padre y otros, se planteó cómo llamar al Reino de Valencia, cuyo reino ya no existía. Entonces esa derecha se decantó por País Valenciano, después de un estudio de don Felip Mateu i Llopis que se salvó del saqueo de mi casa en 1936 y yo he donado a la Biblioteca Valenciana. Había antecedentes en el siglo XVIII, en la Societat Econòmica d’Amics del País o en la crónica de naumaquia. Se aceptó, pero cuando acabó la Guerra Civil, en las radios y los periódicos siempre decían Levante español o Levante feliz. Los que no eran franquistas, los de izquierdas, hicieron entonces bueno el término País Valenciano. Y como suele pasar, es suficiente que un partido adopte un nombre o una bandera para que otro quiera lo contrario”»
 11. Cartel "El País Valencià a l'Avantguarda d'Ibèria. Cultura és llibertat. Feixisme és esclavitud, Artur Ballester. Edita Consell Provincial de València - Conselleries de Cultura i Propaganda. València 1936. Enllaç extern
 12. s:Bases para el Estatuto de Autonomía del País Valenciano (1936)
 13. s:Anteproyecto de Estatuto de Autonomía de la Región Valenciana (1937)
 14. «Hacia el Estatuto del País Valenciano». La Libertad, 19-07-1936, p. 4 [Consulta: 11 desembre 2017].
 15. s:Proyecto de Estatuto de Autonomía para el País Valenciano (1937)
 16. «Número 1848A (26 juny 1978)». NO-DO. [Consulta: 3 juny 2016]. Minut 8:18
 17. Butlletí Oficial del Consell del País Valencià, núm. 4 1 de novembre de 1978. Es pot consultar el text a la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics número 41-42, pàg. 312: "El Compromiso Autonómico".
 18. Estatuts de la Universitat de València: enllaç extern
 19. Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló: enllaç extern
 20. Consulta dels títols en català a http://rebiun.crue.org/ feta el 12-1-2008: País Valencià, 391 títols (62%); Comunitat Valenciana, 239 títols. Restringit a les quatre universitats valencianes el resultat és del 61%.
 21. Web del PSPV-PSOE, 27/09/2008: "El plenario del Congreso aprueba por práctica unanimidad los dictámenes de las comisiones".
  « Los delegados y delegadas participantes en la comisión acordaron, con el 94% de los votos, mantener la denominación de Partit Socialista del País Valencià »
 22. 23,0 23,1 23,2 Fuster, Joan. L'Espill. Edicions Tres i quatre, 2001, p. 166. 
 23. «Entrevista a Emilio Attard». El Temps, 14-10-1991.
 24. Pérez, Moisés «La paradoxa de l'Estatut d'Autonomia valencià». El Temps, 09-10-2017 [Consulta: 13 desembre 2017].
 25. Maceda, Víctor «El Partit Popular valencià consuma la «imbecil·litat»». Nació Digital, 15-05-2013 [Consulta: 13 desembre 2017].