Descomposició

De Viquipèdia

«Descomposició» té aquests significats:

  • Descomposició o putrefacció, procés pel qual la matèria orgànica degenera per arribar a una forma més simple
  • Descomposició química, separació d'un compost químic en elements químics o compostos més simples
  • Descomposició tèrmica, reacció en la qual un compost se separa en almenys dos quan se sotmet a un augment de temperatura
  • Descomposició factorial, producte de factors és el procés de descompondre un objecte (per exemple un nombre enter, un polinomi, o una matriu en el producte d'altres objectes anomenats factors, que en multiplicar-los tots junts donen l'objecte original
  • Descomposició en factors primers procés de trobar un divisor no trivial (diferent de l'1 i del mateix nombre) d'un nombre compost
  • Descomposició en factors de Kaya, mètode d'anàlisi energètica que permet tenir una visió global sobre les forces motrius que determinen la quantitat d'emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera
  • Descomposició de la llum blanca, procés físic en què se separen diversos feixos de llum amb diferent longitud d'ona
Vegeu també: Cos de descomposició