Detector d'ionització de flama

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Un detector d'ionització de flama és un detector utilitzat en cromatografia de gasos. És un dels detectors més utilitzats i versàtils. Bàsicament és un cremador d'hidrogen/oxigen, on es barreja l'efluent de la columna (gas portador i anàlit) amb hidrogen. Immediatament, aquest gas barrejat s'encén mitjançant una espurna elèctrica, produint una flama d'alta temperatura. La majoria de compostos orgànics al sotmetre's a altes temperatures pirolitzen i es produeixen ions i electrons, que són conductors elèctrics. Aquest fet s'aprofita establint una diferència de potencial d'uns centenars de volts entre la part inferior del cremador i un elèctrode col·lector situat per sobre de la flama. El corrent generada és baixa (de l'ordre dels 10-12 A), per tant ha de ser amplificada mitjançant un amplificador d'alta impedància.

El procés de ionització que es dóna en la flama és complex, però es pot aproximar el nombre d'ions produïts al nombre d'àtoms de carboni transformats en la flama. Això fa que sigui un detector sensible a la massa (al nombre d'àtoms de carboni que surten de la columna) més que a la concentració, per tant no l'afecten massa els canvis en el flux de sortida.

Hi ha alguns grups funcionals que no donen resposta a aquest detector, com el carbonil, alcohol, halogen o amina, i tampoc responen gasos no inflamables com el CO2, SO2, aigua i òxids de nitrogen. Aquest fet, més de limitar l'àmbit d'aplicació d'aquest detector, permet l'anàlisi de mostres contaminades amb algun dels compostos esmentats.

Avantatges:

  • Alta sensibilitat, l'ordre de 10-13 g/s.
  • Ampli interval lineal de resposta, 107 unitats.
  • Baix soroll de fons (elevada relació senyal/soroll).
  • Baix manteniment, fàcil de fabricar.

Desavantatges:

  • Destrueix la mostra (la pirolitza).