Dispersió de Thomson

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La dispersió de Thomson és la difusió d'un fotó de baixa energia sobre una partícula carregada en repòs, generalment un electró, és a dir, no lligat a cap àtom. La difusió Thomson és un dels règims particulars de l'anomenat efecte Compton. Aquesta difusió va ser explicada per Joseph John Thomson.

Un fotó de longitud d'ona arriba de l'esquerra, col·lideix amb l'objectiu en repòs, i un nou fotó de longitud d'ona emergeix a un angle .

Aquesta difusió s'efectua per a les energies febles, la radiació electromagnètica és absorbida i després tornada a ser emesa per la partícula. Durant aquesta interacció l'energia transmesa a la partícula carregada pel fotó és negligible, ja que l'energia dels fotons no sobrepassa els 45 keV, es tracta doncs d'una dispersió elàstica. La direcció de propagació de l'ona electromagnètica associada al fotó canvia sense disminució de l'energia. Aquesta dispersió és similar a la difusió de Rayleigh amb la diferència que aquesta darrera s'efectua per partícules carregades lligades a àtoms.

Per les altes energies, aquest tipus de dispersió esdevé negligible en comparació a la dispersió Compton.