Autodeterminació

De Viquipèdia
(S'ha redirigit des de: Dret a l'autodeterminació)
Salta a: navegació, cerca

El dret a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,[1] es tracta del dret individual i col·lectiu a "decidir lliurement... la condició política i a perseguir lliurement... el desenvolupament econòmic, social i cultural."[cal citació] El principi d'autodeterminació es considera generalment relacionat amb el procés de descolonització que es va donar després de la promulgació de la Carta de les Nacions Unides, l'any 1945. L'article 1 d'aquesta Carta (punt 2) recull que un dels propòsits de les Nacions Unides és fomentar el respecte al principi d'autodeterminació dels pobles.[2]

« Fomentar entre les nacions relacions d'amistat basades en el respecte al principi de la igualtat de drets i al de la lliure determinació dels pobles, i prendre altres mesures adequades per enfortir la pau universal. »
Carta de les Nacions Unides

L'Assemblea General de l'ONU va reconèixer el 1950 el dret dels pobles i nacions a la lliure determinació com a dret fonamental de les persones.[3][4] Així mateix, el 1952 l'Assemblea General resol que el dret dels pobles i nacions a la lliure determinació ha d'incloure's en els Pactes Internacionals de Drets Humans. A més a més, disposa que tots els estats han de fomentar l'exercici d'aquest dret. D'aquesta manera, es referma el principi enunciat a la Carta de les Nacions Unides.[4]

El dret a l'autodeterminació és una norma de ius cogens. Les normes de ius cogens constitueixen el nivell més alt de les lleis internacionals i han d'ésser obeïdes sempre.[cal citació]

Antecedents[modifica]

Aquest principi va ser formulat per primer cop pel president dels Estats Units Woodrow Wilson en els seus Catorze Punts; i va ésser important en el Tractat de Versalles per dibuixar les fronteres de l'Europa Oriental i apuntar a la descolonització. Molts dels conceptes resumits en l'ideal d'autodeterminació poden trobar-se en documents anteriors com ara la Declaració d'Independència dels Estats Units d'Amèrica.

El dret a l'autodeterminació ha estat reclamat en decennis recents per pobles d'arreu del món. En la majoria dels casos, és proposat per una minoria ètnica o religiosa que persegueix la independència d'una majoria per evitar la seva discriminació o persecució.

La Constitució de la Unió Soviètica reconeixia aquest dret a les seves repúbliques, però no va posar-se en pràctica fins a la perestroika, i va portar a la disgregació de la Unió Soviètica.

Normativa internacional[modifica]

Carta de les Nacions Unides[modifica]

Quan es va ratificar la Carta de les Nacions Unides el 1951, els signataris van introduir el dret dels pobles a l'autodeterminació en el marc del dret i la diplomàcia internacionals.

« Els propòsits de les Nacions Unides són:

1. Mantenir la pau i la seguretat internacionals, i amb aquest fi: prendre mesures col·lectives eficaces per prevenir i eliminar les amenaces a la pau i suprimir tot acte d'agressió o altres ruptures de la pau, i portar a cap, per mitjans pacífics, de conformitat amb els principis de la justícia i del dret internacional, l'ajust o l'arranjament de controvèrsies o de situacions de caràcter internacional, susceptibles de conduir a una ruptura de la pau;

2. Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació, i prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortir la pau universal;

3. Realitzar la cooperació internacional en la solució dels problemes internacionals de caràcter econòmic, social, cultural o humanitari, tot promovent i encoratjant el respecte pels drets humans i de les llibertats fonamentals per a tothom, sense distinció de raça, sexe, llengua o religió; i

4. Ésser un centre d'harmonització dels esforços de les nacions per a l'obtenció d'aquests fins comuns.

»
Nacions Unides , Carta de les Nacions Unides (1945): Article 1.[5]

El propòsit de la clàusula de l'autodeterminació era el de permetre que les antigues colònies que existien abans de la Segona Guerra Mundial poguessin decidir lliurement llur futur. Tanmateix, després de la descolonització, el dret d'autodeterminació s'entenia aplicable només als estats i no als pobles, i se circumscrivia als principis d'integritat territorial i de no ingerència en els afers interns.[cal citació]

Declaració sobre l'Atorgament de la Independència als Pobles i Països Colonials[modifica]

La Declaració sobre l'Atorgament de la Independència als Pobles i Països Colonials[6] va ser adoptada per la Resolució de l'Assemblea General número 1514 (XV) de 14 de desembre de 1960. Tota la Declaració fa referència al dret a l'autodeterminació, de fet, però el dret s'esmenta específicament en l'article 2.

Article 2. Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació; en virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren lliurement per llur desenvolupament econòmic, social i cultural.

Declaració dels Drets Humans[modifica]

La Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides del 1970 va circumscriure el dret d'autodeterminació a la doctrina del protocol internacional. En resum, tot poble té dret a la lliure determinació per enfrontar situacions de manca de representació o d'opressió per part d'un govern determinat.

Es produeix una tensió entre el concepte d'autodeterminació i el d'integritat territorial. Aquest conflicte ha estat resolt en la pràctica definint que "poble" amb dret a l'autodeterminació són les persones que viuen en un mateix estat-nació més que les persones que comparteixen una mateixa cultura o llengua.

Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics[modifica]

Les Nacions Unides van proclamar, l'any 1966, el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que va entrar en vigor l'any 1976 i que ha estat signat i ratificat des d'aleshores per 168 estats.[7][8] Aquest acord internacional afirma que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació i que els estats han de respectar aquest dret.

« Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.

Els estats part en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d'administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del dret a l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.

»
Nacions Unides , Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (1966): Article 1.[9]

Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals

Les Nacions Unides van proclamar, el mateix any 1966, el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals. Va entrar en vigor el 3 de gener de 1976. El novembre de 2014 havia estat ratificat per 162 Estats membres de l'ONU.[10] El text de l'article 1 és idèntic al de l'article 1 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.

Legislació estatal[modifica]

Europa[modifica]

 • Eslovènia Eslovènia: "Eslovènia és un Estat de tots els seus ciutadans i es fonamenta en el dret permanent i inalienable de la nació eslovena a l'autodeterminació."[11]
 • Eslovàquia Eslovàquia: "Nosaltres, la nació eslovaca, [...] reconeixent el dret natural de les nacions a l'autodeterminació, [...]"[12]
 • Alemanya Alemanya: "Els alemanys als Länder de Baden-Württemberg, Baviera, Berlín, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Baixa Saxònia, Mecklenburg-Pomerània Occidental, Rin del Nord-Westfàlia, Renània-Palatinat, Sarre, Saxònia, Saxònia-Anhalt, Slesvig-Holstein i Turíngia han assolit la unitat i llibertat d'Alemanya en la lliure autodeterminació."[13]
 • França França: "[...]En virtut d'aquests principis i del de la lliure determinació dels pobles[...]"[14]
 • Portugal Portugal: "Portugal reconeix el dret dels pobles a l'autodeterminació, la independència i al desenvolupament, així com el dret d'insurrecció contra totes les formes d'opressió."[15]
 • Dinamarca Dinamarca[16]

Amèrica[modifica]

 • Brasil Brasil: "La República Federal del Brasil es regeix en les seves relacions internacionals pels següents principis: I - la independència nacional; II - la prevalença dels drets humans; III - l'autodeterminació dels pobles;[...]"[17]
 • Cuba Cuba: "La República de Cuba [...] ratifica la seva aspiració de pau digna, verdadera i vàlida per a tots els Estats, grans i petits, dèbils i poderosos, assentada en el respecte a la independència i sobirania dels pobles i el dret a l'autodeterminació;"[18]
 • Equador Equador: "[Equador] proclama la independència i igualtat jurídica dels Estats, la convivència pacífica i l'autodeterminació dels pobles[...]"[19]
 • Mèxic Mèxic: "[...]el titular del Poder Executiu observarà els següents principis normatius: l'autodeterminació dels pobles[...]"[20]
 • Paraguai Paraguai: "La República del Paraguai, en les seves relacions internacionals, accepta el dret internacional i s'ajusta als següents principis: la independència nacional; l'autodeterminació dels pobles;[...]"[21]
 • Veneçuela Veneçuela: "cooperar amb les altres nacions i, de manera especial, amb les Repúbliques germanes del Continent, en les finalitats de la comunitat internacional, sobre la base del recíproc respecte de les sobiranies, l'autodeterminació dels pobles, la garantia universal dels drets individuals i socials de la persona humana, i el repudi de la guerra, de la conquesta i del predomini econòmic com a instruments de política internacional"[22]
 • Colòmbia Colòmbia: "Les relacions exteriors de l'Estat es fonamenten en la sobirania nacional, en el respecte a l'autodeterminació dels pobles i en el reconeixement dels principis del dret internacional acceptats per Colòmbia."[23]
 • Hondures Hondures: "Hondures fa seus els principis i pràctiques del dret internacional que tendeixen a la solidaritat humana, respecte a l'autodeterminació dels pobles, a la no-intervenció i a la consolidació de la pau i la democràcia universal. Hondures proclama com ineludible la validesa i obligatòria execució de les sentències arbitrals i judicials de caràcter internacional."[24]
 • Nicaragua Nicaragua: "Són principis de la nació nicaragüenca: la llibertat; la justícia; el respecte a la dignitat de la persona humana; el pluralisme polític, social i ètnic; el reconeixement a les diferents formes de propietat; la lliure cooperació internacional; i el respecte a la lliure autodeterminació dels pobles." [25]
 • Surinam Surinam: "La República de Surinam reconeix i respecta el dret de les nacions a l'autodeterminació i la independència nacional, sobre la base de la igualtat, la sobirania i el benefici mutu."[26]

Àsia[modifica]

 • Timor Oriental Timor Oriental: En matèria de relacions internacionals, la República Democràtica de Timor Oriental es governarà pels principis de la independència nacional, el dret dels pobles a l'autodeterminació i la independència,[...]"[27]

Àfrica[modifica]

 • Sud-àfrica Sud-àfrica: "El dret del poble de Sud-àfrica en el seu conjunt a l'autodeterminació, tal com es manifesta en aquesta Constitució, no exclou, en el marc d'aquest dret, el reconeixement de la noció del dret a l'autodeterminació de qualsevol comunitat que comparteix una cultura comuna i l'herència del llenguatge, dins d'una entitat territorial a la República o en qualsevol altra forma, determinada per la legislació nacional."[28]
 • Cap Verd Cap Verd: "L'estat de Cap Verd defensa el dret dels pobles a l'autodeterminació i a la independència i dóna suport a la lluita dels pobles contra el colonialisme o qualsevol altra forma de dominació o opressió política o militar."[29]
 • Sudan Sudan: "El poble del Sudan del Sud tindrà dret a l'autodeterminació mitjançant un referèndum per determinar el seu estatus futur."[30]
 • Etiòpia Etiòpia: "Cada nació, nacionalitat i poble a Etiòpia té el dret incondicional a l'autodeterminació, inclòs el dret a la secessió."[31]

Vegeu també[modifica]

Referències i notes bibliogràfiques[modifica]

Referències[modifica]

 1. The Karen Parker Home Page For Humanitarian Law - Understanding Self-Determination: The Basics (anglès)
 2. «Carta de las Naciones Unidas. Capítulo I» (en castellà). Nacions Unides. [Consulta: 11 setembre 2017].
 3. «Resolució A/RES/421(V)D». Resolutions adopted by the General Assembly, 04-12-1950.
 4. 4,0 4,1 «Resolució A/RES/545(VI)». Resolutions adopted by the General Assembly, 05-02-1952.
 5. «Carta de les Nacions Unides». Viquitexts.
 6. «Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Adopted by General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 desembre 1960» (en anglès). [Consulta: 30 novembre 2014].
 7. «International Covenant on Civil and Political Rights. Status.» (en anglès). [Consulta: 30 novembre 2014.].
 8. Països que han ratificat el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
 9. «Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. Article 1.». Amnistia Internacional Catalunya.
 10. «International Covenant on Civil and Political Rights. Status» (en anglès). [Consulta: 30 novembre 2014].
 11. Article 3 de la Constitució d'Eslòvenia (anglès)
 12. Preàmbul de la Constitució de la República Eslovaca (anglès)
 13. Prèambul de la Llei Bàsica de la República Federal d'Alemanya
 14. Prèambul de la Constitució de la República Francesa
 15. Article 7.3 de la Constitució de la República Portuguesa (portuguès)
 16. francès, Duncan. Statehood and Self-Determination: Reconciling Tradition and Modernity in International Law (en anglès). Cambridge University Press, 2013, p. 371. ISBN 1107029333. 
 17. Article 4 de la Constitució de la República Federal del Brasil
 18. Article 12a de la Constitució de la República de Cuba (castellà)
 19. Article 416.1 de la Constitució de la República de l'Equador (castellà)
 20. Article 89.X de la Constitució Política dels Estats Units Mexicans (castellà)
 21. Article 143 de la Constitució de la República de Paraguai
 22. Pròleg de la Constitució de Veneçuela (castellà)
 23. Article 9 de la Constitució de Colòmbia (castellà)
 24. Article 15 de la Constitució d'Hondures (castellà)
 25. Article 5 de la Constitució de Nicaragua (castellà)
 26. Article 7.1 de la Constitució de la República de Surinam
 27. Article 8.1 de la Constitució de la República Democràtica de Timor Oriental
 28. Article 235 de la Constitució de la República de Sud-àfrica
 29. Article 11.2 de la Constitució de la República de Cap Verd
 30. Article 219 de la Constitució Nacional Provisional de la República del Sudan
 31. Article 39 de la Constitució de la República Democràtica Federal d'Etiòpia

Notes[modifica]

Enllaços externs[modifica]