Educació no formal

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca
Infants llegint a Laos.

L'educació no formal és un conjunt d'institucions i mitjans educatius que no formen part de cap centre educatiu o de formació,[1] i es dóna en institucions educatives fora de l'àmbit escolar.

L'educació no formal és un concepte que no s'entén sense la comparació amb l'educació formal i informal. Ja que són tres conceptes que es defineixen a la vegada per P. H. Coombs i M. Ahmed i la seva confrontació és el que dóna significat.

Introducció a l'educació no formal[modifica]

És una educació intencional i metòdica on el seu aprenentatge s'obté en activitats de la vida quotidiana relacionades amb la feina, la família i/o l'oci, i pot arribar a la població al llarg de la vida. Es dóna en una gran varietat d'espais, els quals no es troben tan definits i institucionalitzats i els seus caràcters són socioculturals i lúdics, i també socioassistencials. Centres d'esplai, els agrupaments escoltes i els casals de joves són les associacions juvenils on es porten a terme les activitats d'educació en el lleure associatives durant tot l'any, mentre que durant els períodes de vacances es duen a terme colònies, campaments, casals de vacances, rutes o camps de treball.

Aquesta no acostuma a estar estructurada, és a dir, no segueix un currículum marcat per la Llei d'educació de Catalunya (LEC), ja que normalment no condueix a cap certificació oficial, perquè ha estat creada per satisfer uns determinats objectius.

L'educació no formal, tot i les opinions contràries, no constitueix un sistema educatiu diferent i separat, paral·lel al sistema formal d'educació. Educació no formal és senzillament una etiqueta genèrica i practica que cobreix:" tota activitat educativa organitzada, sistemàtica, impartida fora del marc del sistema formal, per subministrar determinats tipus d'aprenentatge a subgrups concrets de la població, tan adults com a infants ''.

Aquesta així inclou, per exemple, programes d'entrenament en extensió agrària i ramadera, programes d'alfabetització d'adults, perfeccionament professional donat fora del sistema formal, clubs de joventut amb fins educatius i diversos programes comunitaris de formació en temes de salut, de nutrició, de planificació familiar, de cooperatives, etc.

L’organització de les Nacions Unides per a l’educació , UNESCO ( Hoppers, 2006), reconeix que l’educació no formal com una eina d’apoderament i de transformació social.

Una de les característiques principals de l’educació no formal és la seva flexibilitat i adaptabilitat als diferents contextos socials.

D’acord amb el manual de la International Standard Classification of Education ( ISCED) ( UNESCO, 2012), aquesta educació deixa de dibuixar els límits entre educació informal i formal. La informal s’entén com una educació socialitzadora, la qual les persones estem exposades des del naixement, i la formal està relacionada directament amb les escoles i institucions educatives. No obstant això, l’educació no formal no té autonomia curricular, cosa que la permet ser dinamitzadora, desenvolupar una diversitat de processos de formació adaptades a realitats especifíques.

D’acord amb Rogers (2004), la discussió sobre el concepte de l’educació no formal ha sigut vista des de 4 perspectives: defensoria, ideologia, empirisme i protagonisme.

Les persones ideòlogues situen l’educació no formal com panacea del buit educatiu en diferents àmbits, idealitzant el seu ús i impacte en les diferents pràctiques.

Història[modifica]

Històricament el concepte d'educació no formal, l'ús és difondria entre finals de la dècada de 1960 i principis de 1970, va tindre la seva rellevància en permetre nominar una amplia i creixent àrea d'experiències i pràctiques educatives "més enllà de l'escola", enfront de la identificació de la crisi de l'escola.

En la utilització del concepte d'educació no formal des de la dècada dels anys 70, va haver quins destacaren el seu caràcter "alternatiu", tant respecte dels aspectes didàctics com dels aspectes socioeducatius promotors de la democratització de l'educació.

A mitjans de 1970,apareixen autors, que comencen a identificar la debilitat d'aquesta trilogia conceptual i intenten un abordatge més complex en considerar les variacions de les experiències educatives prenent en compte diferents aspectes o dimensions.

Per exemple Álvarez, Hauzer i Toro (1978) senyalen que no existeixen límits precisos si no més bé diferencies d'èmfasis i de grau en múltiples dimensions d'un "context d'aprenentatge", tals com: l'espai físic, l'entorn institucional, el temps i les seqüències de l'ensenyança, els processos i els elements d'estimulació.

Per la seva part, G. Romero Brest (1984) considera la combinació de variacions en els indicadors referits a quatre aspectes a fi d'ubicar a cada experiència educativa en un continu de graus de formalització: l'aspecte polític, el jurídic, l'administratiu i el pedagògic. Posteriorment, M.T. Sirvent va proposar l'instrument de "La flor", gràfic on cada "pètal" correspondria a un dels diferents aspectes per analitzar els graus de formalització d'una experiència. Els diferents pètals es refereixen al jurídic, l'institucional, el marc polític, el personal docent, el metodològic, el financer, etc.

Tot i que el terme «educació no formal» és relativament recent, les primeres formes d'aquesta educació apareixen a Europa a finals del segle XIX, lligat al procés d'industrialització i les idees democràtiques. Als seus orígens l'educació no formal es basava en l'educació d'adults, especialment en l'alfabetització. L'any 1949, a la primera trobada internacional de la UNESCO l'alfabetització a través de l'educació no formal apareixia com a una finalitat en si mateixa.[2] Posteriorment la terminologia s'ha diversificat, amb termes d'argot psicopedagògic nous com educació permanent, educació transitòria i educació complementària. A més de les iniciatives dirigides a adults l'educació no formal té un fort pes en la població infantil.[3]

Característiques dels programes de l'educació no formal[modifica]

 • Altament integrats a altres fisn i objectius no educatius.
 • Algunes propostes serveixen de complement o reemplaçament de l'educació formal.
 • Tenen organitzacions diferents, diversos patrocinadors i mètodes heterogenis d'instrucció.
 • En general són pràctiques voluntaries.
 • Estan destinats a persones de qualsevol edat, origen i interessos.
 • L'accès a aquestes activitats es donen amb un mínim de requisits.
 • No donen acreditacions però es solen reconèixer.
 • Preferenment es realitzen on el grup d'interés viu o treballa.
 • La seva durada i la seva finalitat en termes generals són flexibles i adaptables.

Els agents educatius, la seva formació, capacitació, rols i perfils[modifica]

L'educador té un paper protagonista en l'execució dels programes. La qualitat d'aquests, depèn de la funció social i innovadora que posseeix el docent per a crear ambients sans i estimulants per al creixement humà, de la seva perspectiva de respecte del patrimoni cultural, ja que s'han de convertir en recreadors de cultura i generadors de transformació social i constructors de coneixements. El rol del docent és de lideratge, és estratègic. És d'agent de canvi i d'articulador amb altres agents i la comunitat. Dins d'aquest panorama d'exigències per al canvi, el docent ha de formar-se en una perspectiva que consolidi les següents funcions:

 • Promoure, dinamitzar i canalitzar el canvi d'actitud dels adults davant dels nens per millorar les seves condicions de vida.
 • Desenvolupar un treball educatiu que respecti la pertinència i valors culturals de les comunitats.
 • Participar de manera compromesa i responsable en les accions de desenvolupament social i educatiu de: nens, pares de família i comunitat.
 • Garantir la capacitació adequada, de qualitat i permanent del personal voluntari i de la família. En temes que no són del seu domini, coordinar amb altres agents i serveis.
 • Executar la seva tasca coordinadament amb altres agents, representants dels governs locals i dirigents de la comunitat.
 • Respondre a les expectatives de la comunitat i del personal amb què treballa coordinadament.
 • Garantir la continuïtat i sostenibilitat dels programes.

L'educació no formal vol contribuir al coneixement de l'entorn a partir del treball d'aspectes cívics, oferir als infants la possibilitat de jugar i aprendre amb altres infants de característiques diferents com pot ser: la cultura, la situació familiar, la procedència, etc. En utilitzar de manera lúdica espais públics com parcs, piscines, biblioteques o els jardins de proximitat en companyia d'altres infants vol desenvolupar la convivència, el respecte i la tolerància.[4]

Àmbits[modifica]

Els àmbits en els quals treballa l'educació no formal són:

 • Funcions relacionades amb l'educació formal: oferta d'activitats i recursos dissenyats per l'escola procedent d'instàncies alienes al sistema formal, fins programes no formals d'alfabetització d'adults.
 • Funcions relacionades amb el treball: formació ocupacional i sindical.
 • Funcions relacionades amb l'oci i la formació cultural: activitat d'educació artística, formació esportiva, animació cultural, pedagogia del temps lliure.
 • Funcions relacionades amb la vida quotidiana i social: programes de formació sanitària, de pares, cursos d'economia domèstica.
 • Recurs educatiu que complementa o dóna suport a accions i intervencions social, per a entendre poblacions en desvantatge

Els dels països amb millor nivell de desenvolupament, on l'educació no formal serveix com eina que integra activitats quotidianes de persones amb necessitat de formació al llarg de la seva vida, i que intervé en la vida adulta, l'educació fora de les aules i la captació professional continua.

Avaluació[modifica]

L'avaluació dels aprenentatges es pot entendre en dos sentit;

L'avaluació dels aprenentatges: coneixements i aprenentatges oferts pels programes. Els sistemes educatius deuen garantir crear ponts entre l'educació formal i no formal, que permetien avaluar el coneixement de forma sostenible i participativa, involucrant en aquest procés els actors fonaments entre organismes, societat civil i govern.El millor es dissenyar una avaluació des de la planificació.

 • Pulgar (2005) identifica 8 funcions per tenir una avaluació: diagnòstia, predictiva, orientadora, formativa, certificativa, control, acreditadora, social
 • Bonekk(2003) proposa 6 estrategies que facilitin la transimissió de coneixements en l'educació no formal: inducció /deducció, analisi /sintesi, teoria /practica, desconstrucció/ reconstrucció, proces creatiu, transmissió/el diàleg, monotonia i variació /transversalitat.

L'avaluació pot ser per objectius, per resultats o per competències.

L'avaluació dels programes: el programa com un tot, des del cost, l'eficàcia i la gestió de recursos.

El programa està compost per les persones que l'administren, executen i apliquen el programa i el públic o grup beneficiat.

La persona que està a càrrec del programa pot exercir tres funcions diferents (Wiltz, 2005):

 1. Avaluadora com a facilitadora
 2. Avaluadora com a educadora experta
 3. Avaluadora com consellera o consultora

La tasca del avaluador o el equip avaluador és el treball participatiu amb els grups i institucions.

El paper avaluador és tenir una mirada critica de cara als recursos materials i humans, de forma que pugui tenir una mirada critica davant els els recursos materials i humans. El seu paper en l'educació no formal és la desenvolupar-se com especialista i gestor de processos.

Per avaluar en l'educació no formal hi ha cinc tipus d'evidències empíriques fonamentals:

 1. un diagnòstic o una valoració de necessitats
 2. un disseny o proposta, que serà avaluada
 3. un procés, la seva implementació i execució
 4. uns resultats o indicadors
 5. el cos i eficàcia total de determinat procés

La persona encarregada d'aquest procés pot exercir tres funcions diferents:

 1. Avaluadora com a facilitadora
 2. Avaluadora com a educadora experta
 3. Avaluadora com a conselleta o consultora

La tasca de l'avaluador/a és el treball participatiu amb els grups i institucions, asisteix, crea i educa aquella línia base que dóna atenció al abans i després de la tasca educativa.

Les principals corrents en avaluació no formal són de 4 tipus:

 1. Avaluació del procés: resultats que es volen aconseguir com a meta.
 2. Avaluació de les necessitats: avalua la pertinença dels objectius plantejats, si aquest estan en harmonia i estan en funció amb la població.
 3. Avaluació d'impacte o productes: està vinculada amb el àmbit i els resultats esperats en les condicions de vida. Vol establir evidencia entre el programa i la seva relació amb els resultats.
 4. Avaluació de planificació: les accions de la forma en que aquestes estan estructurades, els seus objectius, la seva finalitat, continguts, metodologia, tècniques que aquestes desenvolupen.

Referències[modifica]

 1. Soto Fernández, José Roberto; Espido Bello, X. Eva «La educación formal, no formal e informal y la función docente» (pdf) (en castellà). Innovación educativa, 9, 1999.
 2. «Educació no formal» (en català, castellà). Institut Català de les Qualificacions Professionals, 1997, 2006. [Consulta: 22 maig 2017].
 3. «La planificació i la intervenció educativa en l'àmbit no formal».
 4. «Educació no formal». Consell Nacional de Joventut de Catalunya, s.d'. [Consulta: 22 maig 2017].

Bibliografia[modifica]

 • Tomàs i Folch, Marina. Temes bàsics d'organització i gestió d'institucions d'educació no formal. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Pblicacions, 1998, p. 69. ISBN 9788449011047. 
 • Palacin, Ismael «Els agents d'educació no formal i la integració i cohesió als barris». Migrainfo, 31, 2009.
 • Coombs, H. Philip. La crisis mundial en la educación. Madrid: Santillana, 1985. 
 • «La planificació i la intervenció educativa en l'àmbit no formal».
 • Hoppers, W. (2006). Non-Formal Education and Basic Education Reform: A Conceptual Review [Educación No Formal y Reforma de la Educación Básica: una revisión conceptual]. París: IIEP. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001444/144423e.pdf
 • UNESCO. (2012a). International Standard Classification of Education ISCED 2011 [Clasificación Internacional Normalizada de la Educación]. Montreal, Montegral: UNESCO-Institute for Statistics. Recuperado de http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf UNESCO. (2012b). Directrices de la UNESCO para el reconocimiento, validación y acreditación
 • Rogers, A. (2004). Non-Formal Education: Flexible Schooling Or Participatory Education? [Educación no formal: ¿escolarización flexible o educación Participativa?].
 • Coombs H. Philiph. (1978). La Crisis Mundial de la Educación. Editorial Península, España,
 • La Belle J.Thomas. (1980). Educación No Formal y Cambio social en América Latina. Editoprial Nueva imagen, México.
 • Sirvent, M. T; Toubes, A.; Santos, H.; Llosa, S.; Lomagno C. (2006) “ Revisión del concepto de Educación No Formal” Cuadernos de Cátedra de Educación No Formal - OPFYL; Facultad de Filosofia y Letras UBA, Buenos Aires.