Ensenyament universitari a Espanya

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

L'ensenyament universitari a Espanya està regulat actualment per la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU). La llei deroga les antigues lleis:

  • La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats[1]
  • I la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001[2]

D'altra banda, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials concretant l'estructura d'acord amb les línies generals emanades de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Segons aquesta estructura es divideix l'ensenyament universitari a graus i programes de postgrau (que, al seu torn, consten de màster i de doctorat).

Els graus i els màsters prenen com a mesura de la càrrega lectiva el crèdit.

Universitats[modifica]

Estructura anterior[modifica]

Abans del Reial Decret de 2007, l'ensenyament universitari s'organitzava de la següent manera:

  • Estudis de primer cicle: Accés amb la preinscripció. Estudis terminals a la finalització s'obtenen els títols de Diplomat, Mestre, arquitecte tècnic o Enginyer Tècnic. Permeten l'accés a estudis de segon cicle.
  • Estudis de primer i segon cicle: Accés amb la preinscripció universitària. La seva superació dona dret a l'obtenció dels títols de Llicenciat, arquitecte o Enginyer. La superació del primer cicle de qualsevol d'aquests estudis no comporta l'obtenció de cap titulació oficial, però pot ser vàlida per a la incorporació a altres estudis de segon cicle.
  • Estudis de segon cicle: Accés per la via d'un primer cicle universitari, o bé estant en possessió del títol de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o mestre, sempre que aquests estudis s'ajustin a la normativa d'accés per a cadascun dels segons cicles. La seva superació dona dret a l'obtenció dels títols de llicenciat, arquitecte o enginyer.
  • Estudis de 3r cicle: Són els anomenats programes de doctorat. L'accés ve regulat per la mateixa universitat, per la via de la Comissió de Doctorat. Cal estar en possessió del títol de llicenciat, arquitecte o enginyer.
  • Títols propis: Són estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix. Aquests estudis tenen la mateixa estructura que els estudis reglats: per tant, hi ha títols propis de primer cicle, de primer i segon cicle i de segon cicle. Les universitats regulen l'accés als títols propis i en fixen els preus acadèmics. També poden oferir títols de postgrau no oficials.

Vegeu també[modifica]

Referències[modifica]

  1. Error en el títol o la url.«».
  2. http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241 -16260.pdf

Enllaços externs[modifica]