Entaulament

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Entaulament del Partenó

S'anomena entaulament al conjunt de peces que graviten immediatament sobre les columnes a l'arquitectura arquitravada. Es divideixen en tres seccions:

L'origen d'aquests elements sembla estar el que els antics constructors van imitar en pedra les formes que ja construïen en fusta. Així l'arquitrau seria la transposició en pedra d'una biga de fusta. Els tríglifs del fris serien els caps de les bigues secundàries que recolzen sobre l'anterior, i la cornisa seria el cantell de fusta.

Sobre la cornisa, formant coronament, hi recolzen dues cornises en angle o una sola arcada que s'anomenen conjuntament frontó. L'espai circumscrit pel triangle resultant rep el nom de timpà. Els costats del frontó conformen els laterals de la coberta.

Entre les diferents formes de frontó les més comunes són:

  • el frontó triangular (que és el més habitual)
  • el frontó circular
  • el frontó partit
  • el frontó rebaixat (segons l'alçada del triangle)
  • el gablet o pinyó, que és un frontó agusat i per adorn propi de l'arquitectura gòtica. També s'anomena pinyó a la part alta d'un mur acabada en forma triangular.