Equació de Prony

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

L' equació empírica de Prony és una equació històricament important emprada en hidràulica per calcular la pèrdua de càrrega d'un fluid deguda a la fricció dins d'una canonada. Es tracta d'una equació empírica formulada al segle XIX pel francès Gaspard de Prony.

on h f és la pèrdua de càrrega deguda a la fricció, L/D és la relació entre la longitud i el diàmetre de la canonada, V és la velocitat del fluid per la canonada i a i b són dos factors empírics.

A la hidràulica moderna aquesta equació ha perdut importància sent substituïda per l'equació de Darcy-Weisbach, que la va utilitzar com a punt de partida