Equip de filmació

De Viquipèdia

Un equip de filmació (en anglès film crew) és un grup de persones contractades per una productora amb el fi de produir una pel·lícula. L' equip es distingeix del repartiment o càsting, pel fet que el repartiment s'entén com els actors que apareixen davant la càmera i representen les veus i els personatges al film. L'equip també se separa dels productors, car aquests són els qui posseeixen o la companyia o la productora o encara els drets de la pel·lícula. L'equip de filmació, està dividit en diferents departaments, cadascun dels quals s'especialitza en un aspecte concret de la producció. Les funcions de l'equip de filmació han evolucionat al llarg dels anys, estimulades pels canvis tecnològics, però tanmateix moltes de les funcions tradicionals daten de començ del segle 20 i són comunes a totes les jurisdiccions i cultures cinematogràfiques.

La producció d'una pel·lícula es duu a terme per mitjà de tres fases molt definides - la preproducció, la producció (o rodatge) i la postproducció. La majoria de les posicions de l'equip de filmació estan lligades a una o dues de les fases. Les distincions es fan entre personal per per sobre de la línia (com el director, els guionistes i els productors) i pel personal per sota la línia (l'equip tècnic).

Un estudi sobre les 100 millors pel·lícules de cada any entre 1994 i el 2003 ha descobert que hi ha una mitjana de 588 persones treballadores per pel·lícula.

Les funcions dels equips de televisió deriven d'aquesta classificació en el cinema.

Direcció[modifica]

La direcció es considera com una entitat separada, no està dins l'estructura departamental de l'equip de filmació.

- Director El director és el responsable de supervisar els aspectes creatius de la pel·lícula, com també controlar el contingut i la fluïditar de la trama de la pel·lícula, dirigir les actuacions dels actors, organitzar i seleccionar les localitzacions on es filmarà la pel·lícula, controlar els detalls tècnics com la posició de les càmeres, l'ús dels llums i el temps i el contingut del so de la pel·lícula. Per bé que els directors tenen un gran poder, són subordinats als productors de la pel·lícula. Alguns directors, sobretot els més establerts, prenen alguns dels papers dels productors, i la distinció entre els dos rols, de vegades és confusa.

- Director de la segona unitat El director de la segona unitat és l'encarregat de supervisar la fotografia assignada a la segona unitat, la qual pot anar des de preses de menor inserció, a llargues seqüències. La funció del director de segona unitat sovint és ocupada per un membre de la producció, sovint l'editor o el coordinador dels dobles.

Producció[modifica]

Producció generalment no es considera com un departament en si, sinó més aviat com una sèrie de grups funcionals. Aquests inclouen els productors de la pel·lícula, els productors executius, el mànager de producció o el coordinador de producció, així com els seus assistents; els diversos ajudants de direcció; el personal de comptabilitat; i de vegades també el mànager de localitzacions i els seus ajudants.

El productor d'una pel·lícula crea les condicions per filmar. Inicia, coordina, supervisa i controla tots els aspectes com per exemple, aconseguir finançament, contractar persones clau, i arribar a acords amb els distribuïdors. El productor està implicat a totes les fases del procés de producció d'una pel·lícula, des de l'inici fins al final. Pot haver-hi més d'un productor per una pel·lícula que es dividiran la feina en les diferents àrees, com el desenvolupament, el finançament o la producció. Han de ser capaços de distingir els projectes comercials o vàlids pel màrqueting. Necessiten olfacte empresarial i conèixer tots els aspectes de la producció, el finançament, el màrqueting i la distribució. Ells són els responsables del control de qualitat general de la producció.

El productor executiu és aquell que no està involucrat en els aspectes tècnics del procés de producció d'una pel·lícula en si, sinó que té un rol creatiu i financer per assegurar-se que el projecte es produeix. Avui dia, però, el rol s'ha convertit en ambigu, sobretot en els llargmetratges. Des dels anys 80, s'ha fet popular adjudicar el títol de productor executiu al director de producció, mentre que el productor inicial pren el crèdit de “Produït per...”. en altres tipus de projectes, passa el contrari, el director de producció pren el crèdit de “Produït per...”. Per tant els dos càrrecs s'han acabat convertint en intercanviables, fent imprecisa la distinció.

Oficina de Producció[modifica]

El director de producció és el pont entre l'estudi o el productor i el cap de producció, responsable del pressupost de producció. El títol està associat a la idea que ell o ella és la persona que està al dia de les bases i és responsable d'alinear tots els recursos necessaris.

Els ajudants de producció, ajuden amb la producció d'oficina o en diversos departaments amb les tasques generals, com per exemple assistint l'ajudant de direcció al set.

Gestió de la Producció[modifica]

  • Cap de producció: El cap de producció supervisa els aspectes físics de la producció (no els creatius), inclosos personal, tecnologia, pressupost i agenda. És el responsable d'assegurar-se que la pel·lícula es produeix segons estava organitzat i dins del pressupost acordat. També ajuda a controlar el pressupost dia a dia, gestionant els sous de l'equip, els costos de producció o els costos de lloguer de material. Aquest treballa normalment sota el control del director de producció i supervisant directament el coordinador de producció.
  • Ajudant del cap de producció: S'encarrega d'ajudar el cap de producció i carrega diverses feines d'aquest. Normalment només les grans pel·lícules de Hollywood en tenen.
  • Gerent de la unitat: Fa la mateixa feina que el cap de producció però per la segona unitat. En algunes plantilles, el gerent de la unitat assumeix el rol del coordinador de transports.
  • Coordinador de producció

És el nexe d'informació de tota la producció, responsable d'organitzar tota la logística des de contractar a l'equip fins a llogar material. És una part integral de la producció d'una pel·lícula.

Ajudants de Direcció[modifica]

- Primer ajudant de direcció (1rt AD) Ajuda al director i al cap de producció. La principal feina del primer ajudant de direcció és aconseguir que el rodatge es dugui a terme segons l'horari previst i mantenint un ambient de treball còmode en el qual el director, els actors i tot l'equip pugui centrar-se en la seva feina. Supervisen la gestió dia a dia de l'horari del càsting i de l'equip, del guió, del set i del material. També és responsable de dirigir l'acció de fons de les escenes més grans, sota la supervisió del director.

- Segon ajudant de direcció Ajuda al primer ajudant de direcció i s'encarrega de les tasques que aquest li delega. Dirigeix també l'acció dels extres en escenes grans i ajuda al primer ajudant de direcció amb els horaris i les reserves. És el responsable de crear les citacions que fan que l'equip s'assabenti dels horaris i de detalls importants del dia de rodatge.

- Altres ajudants de direcció De vegades es necessiten per cobrir necessitats en rodatges molt grans i amb molt d'equip.

Comptabilitat[modifica]

Hi ha un responsable de la comptabilitat de qualsevol rodatge, el comptable, que s'encarrega del pressupost i de fer que tothom cobri el seu sou.

Localitzacions[modifica]

Aquest equip està format pel Mànager de localitzacions, que és l'encarregat de la neteja final i de garantir els permisos d'ús de les localitzacions. Acostuma a ajudar el departament de producció i finances. És l'encarregat de l'equip de localitzacions format per: - Ajudant del mànager de localitzacions

- Explorador de localitzacions, que és el que fa la majoria de la cerca

- Ajudant de localitzacions

Altres feines de Producció[modifica]

Des del segle xxi, apareixen altres posicions als títols de crèdits de les grans produccions:

  • Publicista
  • Conseller legal
  • Administrador del sistema

Continuïtat[modifica]

- L'guió cinematogràfic També conegut com a continuity person, realitza un seguiment de les parts de la pel·lícula que han estat rodades i pren notes de qualsevol desviació entre el que s'ha filmat i el que apareix al guió. Prenen notes de cada pressa i pren nota dels detalls per assegurar-se de la correcta continuïtat entre pressa i pressa i entre escena i escena. Les notes del Script es donen a l'editor per facilitar la seva feina. El guió treballa sempre al costat del director al set de rodatge.

Càsting[modifica]

- Director de càsting Tria els actors de la pel·lícula. Normalment implica convidar actors famosos a llegir un tros de la pel·lícula en fer l'audició.

Càmera i il·luminació[modifica]

- Director de fotografia DoP o DP és el cap de l'equip de càmera i il·luminació. Pren decisions sobre la llum, les trames (en anglès frames), les preses, etc segons l'aspecte que li vol donar, sempre amb el vistiplau del director de la pel·lícula.

3.1 CAMERA

- Operador de càmera És qui maneja la càmera sota les ordres del director de fotografia per tal de capturar les escenes en vídeo. Moltes vegades aquest càrrec va combinat amb el de director de fotografia.

- Primer ajudant de càmera Dit enfocador o foquista, és l'encarregat de mantenir la càmera focalitzada mentre es roda i de preparar-la al començament de la filmació i recollir-la a la fi del rodatge.

- Segon ajudant de càmera L'Assistent de càmera és l'encarregat de fer claqueta abans de qualsevol presa.

Altres càrrecs de l'equip de càmera:

- Film Loader

- Camera Production Assistant

- DIT

- Operador de Steadycam

- Operador de Motion Control

3.2 Il·luminació

- Gaffer (tècnic cinema) És el cap de l'equip d'il·luminació, responsable de dissenyar el pla d'il·luminació de la pel·lícula.

- Best Boy És la mà dreta del Gaffer.

- Tècnic elèctric S'encarrega de controlar el material d'il·luminació.

3.3 Elèctrics

Ajuden l'equip d'il·luminació encara que no en són una part. Són els encarregats de tota la distribució elèctrica del plató o set

3.4 GRIP

Treballen amb el departament elèctric i s'encarreguen de col·locar tots els elements d'il·luminació no elèctrics, necessaris al set per a rodar, com porex, banderes o reflectors.

En grans produccions, aquest equip es divideix en:

- Key grip

- Best boy

- Dolly grip

- Grips

Departament d'art[modifica]

El departament d'art, en les grans produccions pot incloure més de 100 persones. Normalment, es divideix en molts subdepartaments

- El Dissenyador de la producció, és l'encarregat de crear l'aparença visual de la pel·lícula, treballa amb el director i el director de fotografia.

4.1 Art

Dissenyen els sets i creen l'art gràfic.

- el director d'art Informa el dissenyador de la producció i controla la feina dels del seu equip amb l'ajuda del seu ajudant. Els membres de l'equip d'art són:

- El Dissenyador de set, normalment és un arquitecte que realitza l'organització de les estructures de set.

- L'Il·lustrador, que fa representacions i dibuixos dels dissenys per presentar-los a producció i direcció.

- Artista gràfic, que és el responsable de dissenyar tots els elements gràfics, com pòsters, logotips, etc.

4.2 Sets

- El decorador de set És l'encarregat de la decoració del set de filmació, que inclou tots els objectes i l'attrezzo que es veurà en la pel·lícula. Té diversos ajudants que s'especialitzen en coses en concret:

- Comprador

- L'home de plom

- Vestuari de set

- Greensman

4.3 Construcció

- El coordinador de la construcció, que controla la construcció de tots els sets, demana materials, i contracta els fusters, pintors, etc.

- El cap de fusters, que s'encarrega de tots els fusters.

- Clau escènica, que és responsable de controlar el bon tractament dels sets.

4.4 Attrezzo

- L'Encarregat de l'attrezzo És l'encarregat de trobar i controlar tots els elements d'attrezzo que apareixeran en pantalla.

Té l'ajuda de l'encarregat d'armes (si calgués) i del prop-maker, per si s'ha de crear particularment algun dels elements d'attrezzo.

Vestuari[modifica]

- Dissenyador de vestuari És el responsable de tot el vestuari i disfresses dels actors de la pel·lícula. És el responsable de dissenyar, planificar i organitzar la creació del vestuari. Treballa amb el director per entendre el caràcter dels personatges i té diversos ajudants que s'han anat especialitzant en diversos àmbits:

- Supervisor de vestuari, que organitza el vestuari i ajuda al dissenyador.

- Key Costumer, s'encarrega de les necessitats del vestuari de l'estrella de la pel·lícula.

- Costume Stanby, que està sempre a set per qualsevol problema d'última hora de vestuari.

- Breakdown artist, que s'encarrega de fer antics els vestuaris si calgués.

- Costume Buyer, que s'encarrega de comprar els materials o vestuaris.

- Cutter, que retalla o amplia per fer que els vestuaris encaixin en l'actor.

Maquillatge i perruqueria[modifica]

Tot i que hi ha actors que tenen els seus propis estilistes, sempre es contracten a maquilladors i perruquers.

- Cap de maquillatge S'encarrega del planning de maquillatge dels actors i coordina la resta de maquilladors.

- Ajudants de maquillatge, els que treballen amb el cabell, el maquillatge, etc.

- Cap de perruqueria És el cap de departament i dissenya l'estil dels cabells dels actors.

- Estilista de perruqueria És el responsable de mantenir i pentinar cabells.

Efectes especials[modifica]

És el departament encarregat de controlar els efectes especials tècnics de la pel·lícula per tal de crear il·lusions òptiques durant la gravació. No s'ha de confondre amb l'equip d'efectes visuals que s'encarrega d'afegir efectes fotogràfics durant la filmació per després alterar-los durant l'edició de vídeo a la postproducció.

  • Cap d'efectes especials: ensenya com dissenyar el moviment dels elements de set a tot l'equip d'efectes especials, com per exemple com trencar, explotar o cremar elements sense destrossar tot el set de rodatge.
  • els ajudants d'efectes especials construeixen peces per tal de protegir el set de rodatge sota les ordres del cap de l'equip.

Acrobàcies[modifica]

Quan en un rodatge es necessita que el personatge faci acrobàcies, hi ha d'haver un actor substitut especialista que les dura a terme en comptes de l'estrella. Hi ha sempre un coordinador de substituts que s'encarregarà del càsting i d'estar per ells al rodatge.

So directe[modifica]

- Mesclador de so Cap de l'equip de so, responsable de gravar-lo durant el rodatge. És ell l'encarregat d'elegir l'aparell, els micròfons, etc.

- Microfonista És l'ajudant i el responsable de col·locar i moure els micròfons durant la gravació de la pel·lícula.

- Tècnic de so Té el rol dinàmic, normalment es dedica a col·locar i moure els cables necessaris per gravar el so. Treballa de vegades com un segon microfonista, si cal.

Postproducció[modifica]

- El supervisor de postproducció És el responsable de tot el procés, durant el qual es mantenen vies d'informació clares i bons canals de comunicació entre el productor, l'editor, el cap de so, les companyies i el responsable de la comptabilitat.

10.1 EDICIÓ

- L'editor És la persona que crea una pel·lícula coherent a partir dels petits trossos de vídeo rodats durant la producció. Treballa acompanyat sempre del director. Normalment hi ha molts ajudant d'edició.

Hi ha altres feines que ajuden a la bona edició depenent del format o de la feina necessària: - Negative Cutter

- Coloritzador (colorist)

- Telecine colorist

10.2 EFECTES VISUALS

Fa referència a les alteracions de la imatge d'una pel·lícula durant la postproducció. Acostuma a haver-hi un Visual Effects Producer que se centra en aquesta part que es dedica a traduir guions en storyboards. Un director que supervisa tots els afectes, un supervisor que controla l'equip, l'editor que incorpora els efectes a la pel·lícula, un compositor que compon les imatges a partir de diferents fonts, entre altres.

10.3 SO/MÚSICA

- El dissenyador del so S'encarrega de la postproducció del so en una pel·lícula. Ha de ser creatiu actualment, abans només el calia per a treballar amb el director i l'editor seguint els seus gustos.

Hi ha diferents càrrecs que s'han anat creant per tal de centrar-se més en un aspecte concret del so, com poden ser:

- editor de diàlegs

- editor de so

- re-recorging mixer

- music supervisor

- composer

- foley artist

Animació[modifica]

Els films d'animació acostumen a tenir el mateix equip i la mateixa divisió en departaments, exceptuant les feines de set (càmera, il·luminació, edició, so, etc.) que són simplement substituïdes per un únic departament d'animació.

Aquest departament es pot dividir en diversos tipus d'animacions depenent de l'època, el resultat desitjat o el format utilitzat. Actualment, des de l'aparició de l'animació amb gràfics 3D per ordinador, s'han aconseguit detalls que fins ara no s'havien pogut crear. Els especialistes en animació actuen com l'equivalent virtual dels elèctrics, grips, dissenyadors de vestuari, d'art, etc. Prenen decisions artístiques molt importants semblants, però creant un espai virtual que simplement existeix en un software, encara no físicament real.

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Equip de filmació