Estadístiques dels multimèdia

Salta a la navegació Salta a la cerca

Les estadístiques sobre els tipus de fitxers pujats. Això només inclou la versió més recent d'un fitxer. S'exclouen les versions antigues o eliminades dels fitxers.

Les dades següents es troben a la memòria cau i la darrera actualització és en data: 06:48, 28 oct 2020. Hi ha un màxim de 5.000 resultats disponibles a la memòria cau.

Imatges de mapa de bits

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/x-bmp.bmp1 (0,00749%)169.314 bytes (165 Ko; 0,014%)
image/tiff.tiff, .tif3 (0,0225%)1.043.146 bytes (1.019 Ko; 0,0865%)
image/gif.gif526 (3,94%)10.360.676 bytes (9,88 Mo; 0,859%)
image/png.png, .apng3.057 (22,9%)269.811.013 bytes (257,31 Mo; 22,4%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe9.473 (71%)901.463.489 bytes (859,7 Mo; 74,8%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 1.182.847.638 bytes (1,1 Go; 98,1 %).

Dibuixos (imatges vectorials)

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/svg+xml.svg276 (2,07%)16.894.584 bytes (16,11 Mo; 1,4%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 16.894.584 bytes (16,11 Mo; 1,4 %).

Àudio

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus9 (0,0674%)4.011.731 bytes (3,83 Mo; 0,333%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 4.011.731 bytes (3,83 Mo; 0,333 %).

Oficina

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/pdf.pdf1 (0,00749%)1.970.571 bytes (1,88 Mo; 0,163%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 1.970.571 bytes (1,88 Mo; 0,163 %).

Tots els fitxers

Mida de fitxer total de tots els fitxers 1.205.724.524 bytes (1,12 Go).