Vés al contingut

Institut Valencià de la Joventut: diferència entre les revisions

m
Bot estandarditza format de referència citada per a posterior revisió tipogràfica.
m (Manteniment de plantilles)
m (Bot estandarditza format de referència citada per a posterior revisió tipogràfica.)
 
== Antecedents ==
L'[[Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana]], a l'article 31.25, confereix a la Generalitat Valenciana competències exclusi­ves en matèria de joventut. L'any [[1983]] la [[Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana|Conselleria de Cultura, Educació i Ciència]] va rebre l'atribució de la gestió d'aquestes competències, aleshores, mit­jançant la Direcció General de Joventut i Esports, i l'any [[1987]] de la Direcció General de la Joventut. La política juvenil a desplegar pels poders públics ha d'emmarcar-se en la promoció de la participació lliure i efi­caç; de la joventut en el desplegament polític, social, econòmic i cultural, tal com estableix l'article 48 de la [[Constitució Espanyola de 1978|Constitució Espanyola]] i ha d'estar, per tant, formulada i aplicada de forma integral. La superació de les dificultats que la societat actual, amb les seues múltiples problemàtiques, ofereix per a la integra­ció activa deIs joves valencians ha de constituir un objectiu prioritari de l'actuació de les institucions valencianes, amb el disseny d'una política integral de joventut. Els joves han de ser objecte i protagonistes directes de la política integral i, per tant, la seua participació en la vida col·lectiva ha de ser la finalitat primera d'aqueixa política de Joventut. Les prestacions de l'Administració als joves han de constituir una sèrie de serveis basats en les necessitats prioritàries de la joventut, i oberts a col·laborar amb les iniciatives socials disposades a afavorir el fet juvenil. La creixent complexitat i interdependència de la vida so­cial determina que qualsevol assumpte o decisió afecta múl­tiples interessos. Els supòsits de coparticipació són cada ve­gada més nombrosos i, així, les tècniques de cooperació, col·la­boració i coordinació interinstitucional adquireixen un paper molt destacat. Atenent aquestes necessitats, les [[Corts Valencianes]], com a òrgan suprem de representació de la voluntat dels valencians, i en ús de les seues facultats legislatives va aprovar la Llei de Crea­ció de l'lnstitut Valencià de la Joventut, per tal de garantir la realització d'una política juvenil de caràcter integral i, sobretot, per a assolir la màxima coordi­nació en l'actuació de les Administracions valencianes men­tre que afecte qualsevol aspecte de la vida quotidiana dels jó­vens.<ref name=":0" />
 
Per la seua banda, la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de joventut, refermava i reforçava el paper de l'associacionisme juvenil alhora que atorgava un nou paper a l'Institut Valencià de la Joventut, com a ens impulsor de les tasques de coordinació de l'execució de polítiques integrals en el si de la Generalitat Valenciana.<ref name=":1" />
 
La Llei de polítiques integrals de joventut de 10 de novembre 2017 actualitza la regulació de l'IVAJ amb un text normatiu modern que té com a objectiu prioritari ajudar els jóvens a construir el seu projecte de vida i garantir la seua participació en la política pública.<ref>{{Ref-web|url=http://www.servef.gva.es/va/inicio;jsessionid=FAC272CC7236CAD29476497BAE75B855?p_p_auth=8e4ebtPl&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_assetEntryId=164452258&_101_type=content&_101_groupId=164427600&_101_urlTitle=la-nueva-ley-de-juventud-es-una-herramienta-moderna-que-busca-ayudar-a-los-jovenes-a-construir-su-propio-proyecto-de-vida&redirect=http://www.servef.gva.es/inicio;jsessionid=332FCF3CA2E4687D3F7D184CE66031BB?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_advancedSearch=false&_3_groupId=0&_3_keywords=exCLUSION+SOCIAL&_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_cur=114&_3_struts_action=%252Fsearch%252Fsearch&_3_format=&_3_andOperator=true|títol=La nova Llei de Joventut és una ferramenta moderna que busca ajudar els jóvens a construir el seu propi projecte de vida - SERVEF - Generalitat Valenciana|consulta=2017-11-23|llengua=català}}</ref>
La Xarxa Jove disposarà, almenys per al seu funcionament, dels recursos i serveis següents:
 
=== Xarxa Valenciana d'Informació i Animació Juvenil<ref name=":1" /> ===
La Xarxa Valenciana d'Informació i Animació Juvenil la integren aquells serveis promoguts a la Comunitat Valenciana per entitats sense ànim de lucre que tinguen per objecte desplegar serveis d'informació, formació, assessorament o orientació, especialment adreçats a joves en els seus processos d'emancipació, i que hagen sigut reconeguts i registrats per l'Institut Valencià de la Joventut.
 
[[Fitxer:Rocodromo Hulu Ocio Aventura.jpg|miniatura]]
 
=== Xarxa Valenciana d'Oci Educatiu<ref name=":1" /><ref name=":2" /> ===
La Xarxa Valenciana d'Oci Educatiu és el conjunt dels serveis i espais físics que serveixen per a la realització d'activitats d'oci educatiu, socials, culturals, esportives, mediambientals i de temps lliure que permeten el desenvolupament integral de la joventut i que eduquen en hàbits de participació i en valors de compromís i integració social.
 
[[Fitxer:Alborache 48.JPG|miniatura|Alberg Juvenil Torre de Alborache]]
 
=== Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils<ref name=":1" /> ===
La Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils la formen els [[Alberg|albergs]] juvenils de titularitat de l'Institut Valencià de la Joventut, i també tots els albergs juvenils de titularitat pública o privada que, amb el compliment previ dels requisits que estableix la llei i la normativa que la desplega, siguen reconeguts per l'IVAJ com a tals i estiguen inclosos a aquest efecte en el cens d'albergs juvenils estatal. La Xarxa Valenciana d'albergs juvenils forma part de l'[[Llista d'albergs del País Valencià|oferta d'albergs del País Valencià.]]
 
=== Escoles d'animació juvenil<ref name=":1" /> ===
L'Institut Valencià de la Joventut, atén la formació d'animadors juvenils i de monitors de temps lliure i el reconeixement de les escoles de formació d'animadors juvenils en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
Les persones que realitzen o hagen de realitzar activitats educatives de temps lliure, i també funcions de coordinació d'activitats de temps lliure i de direcció de centres de vacances, amb xiquets i joves, a la Comunitat Valenciana, hauran de disposar d'una formació i d'una acreditació adequades, d'acord amb la normativa vigent. L'IVAJ ha d'establir un sistema d'acreditació de les competències adquirides en el voluntariat juvenil.
 
=== Carnet Jove i altres credencials<ref name=":1" /> ===
[[Fitxer:Carnet Jove i Carnet d'Alberguista de la Generalitat Valenciana 02.jpg|miniatura|Carnet Jove de la Generalitat Valenciana]]
L'IVAJ ha de potenciar programes destinats a promoure i facilitar l'accés de la població juvenil a serveis i productes de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, de consum, de transport i semblants, amb la intermediació i, si escau, la concessió de determinats avantatges econòmics mitjançant l'expedició del [[Carnet Jove]] i altres credencials. També ha d'oferir productes de mobilitat juvenil que s'adeqüen als recursos econòmics de les persones joves, que faciliten el coneixement de la història, el territori i el patrimoni valencians, i que augmenten també les seues possibilitats de conèixer altres persones i realitats, tant en l'àmbit estatal com europeu o mundial. L'emissió i la gestió dels carnets corresponen a l'Institut Valencià de la Joventut, que ho portar-les a terme directament o a través d'entitats públiques o privades.
 
=== Servei d'Assessorament i Recursos Tècnics per a Municipis<ref name=":1" /> ===
L'IVAJ ofereix als municipis assessorament perquè puguen elaborar i portar endavant els seus plans locals de joventut, i proposarà recursos tècnics per a dur a terme, coordinadament, activitats i campanyes de sensibilització. Al mateix temps, establirà un sistema d'ajudes i subvencions per a donar suport a aquestes iniciatives.
 
|2011 - 2015
|[[Marcos Sanchis Fernández]]<ref>{{Ref-web|url=http://www.gvaoberta.gva.es/ficha-alto-cargo?articleId=7853953|títol=Ficha alto cargo - Generalitat Valenciana|consulta=2017-12-12|llengua=es}}</ref>
|[[Juan Carlos Caballero Montañés]]<ref name=":2" />
|
|-
2.793.404

modificacions