Diferència entre revisions de la pàgina «LUT (Look Up Table)»

Salta a la navegació Salta a la cerca
m (Ordenació)
 
== Exemples ==
 
===L.U.T.s en processament d'imatges===
 
En les aplicacions d'anàlisi de dades, com ara processament d'imatges, una taula de cerca (LUT) s'utilitza per transformar les dades entrants en un format de sortida més desitjable. Per exemple, una imatge en escala de grisos del planeta Saturn es transformarà en una imatge en color per emfatitzar les diferències en els seus anells.
 
Un exemple clàssic de la reducció de càlculs en temps d'execució utilitzant taules de consulta és per obtenir el resultat d'un càlcul de trigonometria, com ara el sinus d'un valor. Calcular funcions trigonomètriques és substancialment lent en una aplicació informàtica. La mateixa aplicació pot acabar molt abans quan per primera vegada pre-calcules el sinus d'un nombre de valors, per exemple, per a cada nombre enter de graus (a la taula es pot definir com a variables estàtiques en temps de compilació, reduint els costos d'execució). Quan el programa requereix el sinus d'un valor, pot utilitzar la taula de cerca per recuperar el valor més proper a una direcció de memòria, i pot també donar el pas d'interpolació al sinus del valor desitjat, en lloc de calcular-ho mitjançant una fórmula matemàtica. Les taules de consulta són utilitzatdes per les matemàtiques co-processades en els sistemes informàtics. Un error en una taula de consulta va ser el responsable d’un bug a Intel.
 
Funcions d'una sola variable (per exemple, sinus i cosinus) podran ser utilitzades per una matriu simple. Funcions que participen dos o més variables multidimensionals requereixen tècniques d'indexació de matrius. L'últim cas, el que pot emprar una matriu bidimensional de poder [x] [i] per substituir una funció per calcular xi per a una gamma limitada de valors x i i. Les funcions que tenen més d'un resultat poden ser implementades amb taules de cerca que són arranjaments d'estructures.
 
Com s'ha esmentat, hi ha solucions intermèdies que utilitzen les taules en combinació amb una petita quantitat de càlcul, sovint mitjançant la interpolació. Pre-càlcul combinat amb la interpolació pot produir una major precisió dels valors que cauen entre dos valors pre-calculats. Aquesta tècnica requereix una mica més de temps fer-se, però pot millorar enormement la precisió en aplicacions que requereixen la major precisió. Depenent dels valors que es pre-calculen, pre-càlcul amb la interpolació també es pot utilitzar per reduir la mida de la taula de cerca mentre es manté la precisió.
 
En el processament d'imatges, les taules de cerca sovint s'anomenen LUT i donen un valor de sortida per a cada un d'una sèrie de valors indexats. Una LUT comú, denominada mapa de colors o paleta, s'utilitza per determinar els colors i valors d'intensitat amb la qual es mostra una imatge en particular. De finestres a la tomografia computada es refereix a un concepte relacionat.
 
Tot i que sovint eficaç, utilitzar una taula de cerca pot tenir com a efecte una sanció severa si el càlcul que substitueix la LUT és relativament simple. El temps de recuperació de la memòria i la complexitat dels requisits de memòria poden augmentar el temps de funcionament i aplicació del sistema en relació a la complexitat del que seria necessari pel càlcul formulat. La possibilitat de contaminació de la memòria cau també es pot convertir en un problema. Els accessos per a taules grans és gairebé segur que causa un error de memòria cau. Aquest fenomen s'està convertint en una qüestió tan molt important pels processadors de memòria. Un problema similar apareix en rematerialització, una optimització del compilador. En alguns entorns, com el llenguatge de programació Java, les recerques de la taula poden ser encara més costoses a causa dels límits obligatoris de comprovació de la participació addicional i una comparació per a cada branca de cerca.
 
Hi ha dues limitacions importants quan és possible construir una taula de consulta per a una operació necessària. Una és la quantitat de memòria que està disponible: no es pot construir una taula de cerca més gran que l'espai disponible per a la taula, encara que és possible construir taules de cerca basades en disc a costa de temps de cerca. L'altre és el temps necessari per calcular els valors de la taula en la primera instància, encara que això generalment s'ha de fer només una vegada, si es pren un temps excessivament llarg, pot fer l'ús d'una taula de cerca una solució adequada. Com ja es va assenyalar, però, les taules poden ser definides de forma estàtica en molts casos.
 
 
=== Càlcul sinusoïdal ===
54

modificacions

Menú de navegació