Diferència entre revisions de la pàgina «Processament analògic del senyal»

Salta a la navegació Salta a la cerca
cap resum d'edició
{{MT}}
Un ''' Processament analògic del senyal''' és qualsevol [[processament del senyal]] dut a terme sobre un [[senyal analògic]] per "mitjans analògics" (en contraposició a [[Processament digital del senyal]] que es fa per "mitjans digitals"). "Senyal analògic" indica un senyal que es pot representar matemàticament per un conjunt de valors continus. Contrariament a "senyal digital", que utilitza una sèrie de quantitats discretes per representar el senyal. Els valors analògics es representen típicament per un [[voltatge]], un [[corrent elèctric]], o una [[ càrrega elèctrica]] ala voltantl'entorn dels components dels dispositius electrònics. Un error o soroll que afecti aquestes quantitats físiques es traduirà en un l'error corresponent en els senyals representats per aquestes.
 
Els exemples de "processament analògic de senyals" inclouen: el [[filtre passabanda]] dels altaveus, i els controls de "volum", "greus" i "aguts" en equips de música, i els controls de "contrast" i "brillantor" als televisors. El "processament analògic del senyal" incloueninclou Elementselements comuns com condensadors, resistències, inductors i transistors.
 
== Eines utilitzades en el "processament analògic del senyal" ==
El comportament d'un sistema pot ser modelat matemàticament i es representa en el [[domini de temps]] com h(t) i en el [[domini de freqüència]] com H(s), on s és un [[nombre complex]] en forma deel format: s=a+ib, or s=a+jb (en termes d'enginyeria elèctrica, (els enginyers elèctrics utilitzen j perquè el corrent està representat per la variable i). Els senyals d'entrada s'anomenen normalment x(t) o X(s) i els senyals de sortida y(t) o Y(s).
 
=== Convolució===
[[Convolució]] és el concepte bàsic en el processament del senyal que diu que un senyal d'entrada es pot combinar amb launa funció del sistema per trobar el senyal de sortida. És la integral del producte de dues formes d'ona després que una s'ha invertit i canviat, el símbol de la convolució és *.
: <math>y(t) = (x * h )(t) = \int_{a}^{b}x(\tau) h(t - \tau)\, d\tau</math>
Aquesta és la integral de convolució i s'utilitza per trobar la convolució d'un senyal i un sistema, per regla general a = -∞ and b =+∞.
 
Considerem dues formes d'ona Ff i Gg. En calcular la convolució, podem determinar la quantitat en qué una funció g invertida ha de ser canviatcanviada al llarg de l'eix "x" per esdevenir idèntica a la funció f. La funció de convolució essencialment inverteix i lliscadesplaça la funció g en l'eix, i calcula la integral del seu producte (f i la g invertida i canviada) del producte per a cada quantitat possible de lliscamentldesplaçament. Quan les funcions coincideixen, el valor de (f * g) es maximitza. Això passa perquè quan les àrees positives (pics) o àrees negatives (valls) es multipliquen, contribueixen a la integral.
 
Quan les funcions de partit, el valor de (f * g) es maximitza. Això passa perquè quan les àrees positives (pics) o àrees negatives (canals) es multipliquen, contribueixen a la integral.
 
=== Transformada de Fourier===
La [[transformada de Fourier]] és una funció que transforma un senyal o sistema del [[domini temporal]] al domini freqüèncialfreqüencial, però només funciona per a certs casos. La restricció amb la qual els sistemes o els senyals poden ser transformats per la transformada de Fourier és que:
:<math>\int^\infty_{-\infty}|x(t)|\, dt < \infty</math>
Aquesta és la integral de la transformada de Fourier :
:<math>X(j\omega) = \int^\infty_{-\infty}x(t)e^{-j\omega t}\, dt</math>
 
La majoria de les vegades la ntegral de la transformada de Fourier no s'utilitza per a determinar la transformació. En general, una taula de transformació de parells s'utilitza per trobar la transformada de Fourier d'un senyal o sistema. La transformada inversa de Fourier s'utilitza per passar del domini freqüèncialfreqüencial al domini temporal:
:<math>x(t)=\frac{1}{2\pi}\int^\infty_{-\infty} X(j\omega )e^{j\omega t}\, d\omega </math>
 
Aquest és el domini amb que la majoria de la gent és familiar. Una parcel en el domini del temps mostra l'amplitud del senyal pel que fa al temps.
 
=== Domini freqüèncialfreqüencial===
Una parcel en la freqüència de mostra de domini [[]] o el canvi de fase o la magnitud d'un senyal en una freqüència que és que existeix. Aquests es poden trobar a l'adopció de la transformada de Fourier d'un senyal de temps i es tracen de manera similar a un diagrama de Bode.
 
156.565

modificacions

Menú de navegació