Diferència entre revisions de la pàgina «Mamelucs de Delhi»

Salta a la navegació Salta a la cerca
2.285 octets eliminats ,  fa 9 anys
== Història ==
[[Image:Qutab.jpg|thumb|left|250px|El [[Qutub Minar]], un exemple de les obres la dinastia mameluca.]]
El [[MamlukMamelucs|mameluc]], literallyliteralment ''ownedposseït'', wasera aun soldiersoldat d'origen ofesclau slaveque origin who hads'havia convertedconvertit toen [[Islam]]. TheEl phenomenonfenomen startedcomençà indurant 9thel century[[segle ADIX]] andi graduallygradualment theels Mamluksmamelucs becamees aconvertiren powerfulen militaryuna castecasta inmilitar variouspoderosa Muslimen societiesdiverses societats musulmanes. MamluksEls heldmamelucs politicalostentaren andel militarypoder powerpolític mosti notablymilitar, inespecialment a [[EgyptEgipte]], but alsoperò intambé theal [[LevantXam|Llevant]], [[Iraq]], andi [[IndiaÍndia]].
 
El 1206, [[Muizz al-Din Muhammad|1206, Muhammad Of]] [[Muhammadmoria Bakhtiyarsense Khalji|Ghor]]descendència, moria.per Nola teniaqual cap nencosa, així després de la seva mort, el seu sultanatesoldanat esfou dividiadividit en moltes partspartes pels seus esclaus (generals de mamlukmamelucs). [[TajTadj al-ud-dinDin YildozYildiz]] conveniaes alconvertí en governant de [[Gazni|Ghazni]].[[Muhammad MOHAMMADBakhtiyar BIN BAKHTIYAR KHILJIKhalji]] aconseguiaaconseguí [[Bengala]]. [[Nasir-ud-dinDin QabachaKubacha]] conveniaes alconvertí en soldà de [[Multan]]. i finalment [[Qutb-ad-Din Àybak|Qutub-ud-xivarri-aybak]] convertia elesdevingué soldà de [[Delhi]], ila qual allòcosa erasignificà el començament de la dinastiaDinastia Esclavaesclava.<ref>. http://www.amritworld.com/main/muslim_rule_in_india/slave_dynasty/ </ref>
[[Mamelucs|Mamluk]], literalment ''tingut'', era un soldat d'origen esclau que s'havia convertit en [[Islam]]. El fenomen començava a 9è Anunci de segle i gradualment el Mamluks es convertia en una casta militar poderosa en diverses societats musulmanes. Mamluks tenia poder polític i militar més notablement a [[Egipte]], però també en el [[Xam|Levant]], [[Iraq]], i [[Índia|índia]].
In 1206, [[Muhammad of Ghor]] died. He had no child, so after his death, his sultanate was divided into many parts by his slaves (mamluk generals). [[Tajuddin Elduz|Taj-ud-Din Yildoz]] became the ruler of [[Ghazni]]. [[Ikhtiyar Uddin Muhammad Bin Bakhtiyar Khalji|Mohammad Bin Bakhtiyar Khilji]] got [[Bengal]]. [[Nasir-ud-Din Qabacha]] became the sultan of [[Multan]]. [[Qutub-ud-din-Aybak]] became the sultan of [[Delhi]], and that was the beginning of the Slave dynasty.<ref>http://www.amritworld.com/main/muslim_rule_in_india/slave_dynasty/</ref>
 
Aybak aconseguiaarribà al poder quan un superior Ghoridgúrida s'assassinavava ser assassinat.<ref name=Je_Walsh_70JE_Walsh_70>. Walsh, pàg. 70 </ref> Tanmateix, el seu regnat com ela [[Sultanat de Delhi|Sold]]ÀSultà [[Aram-Xah|Ofde Delhi]] esno viviava dedurar maneragaire, curtaatès mentreque moriava morir el 1210, i el seu fill, ARAM[[Aram-Xah]] SHAHascendí aconseguia elal tron, perperò només serfou assassinat per [[Iltutmix|Iltutmish]] el 1211.
El [[Muizz al-Din Muhammad|1206, Muhammad Of]] [[Muhammad Bakhtiyar Khalji|Ghor]] moria. No tenia cap nen, així després de la seva mort, el seu sultanate es dividia en moltes parts pels seus esclaus (generals de mamluk). [[Taj-ud-din Yildoz]] convenia al governant de [[Gazni|Ghazni]]. MOHAMMAD BIN BAKHTIYAR KHILJI aconseguia [[Bengala]]. [[Nasir-ud-din Qabacha]] convenia al soldà de [[Multan]]. [[Qutb-ad-Din Àybak|Qutub-ud-xivarri-aybak]] convertia el soldà de [[Delhi]], i allò era el començament de la dinastia Esclava.<ref>. http://www.amritworld.com/main/muslim_rule_in_india/slave_dynasty/ </ref>
 
ElSota Sultanateel sotagovern Iltutmishd'Iltumix, establiael soldanat establí contacte diplomàtic cordial amb l'el [[Califat abbàssida|Abbasid Caliphate]] entre 1228-291229 i havia aconseguit mantenir-se insensiblealiè a les invasions de [[Genguis Khan|Genghis Khan]] i [[Genguiskhànides|els seus successors]] l'Índia.<ref name=C_Anzalone_100/> Després de la mort d'IltutmishIltutmix el 1236, van romandre al poder una sèrie de governants dèbils romania al poder i un cert nombre dels nobles guanyavenguanyaren autonomia sobre les províncies del Sultanatesultanat. El poder canviavacanvià de mans des de [[Rukn-ad-Din Firuz-Xah|Rukn Ud Din Firuz]] a [[Razia SultanaRaziya]] fins que [[Balban|Ghiyas Ud Din Balban]] aconseguiaaconseguí el tron i reeixidament repel·lia amenacesreexidament tant externesles comamenaces internes alcom externes del Sultanatesultanat.<ref name=C_Anzalone_100/><ref name=Je_Walsh_70/> La [[Khalji|Dinastia de khaljiKhalji]] arribavaarribà aal serpoder quan enderrocava [[Firuz Xah Khalji|Jalal Ud Din Firuz Khilji]] derrocà l'últim dels governants de dinastia Esclausescalva, [[Muïzz-ad-Din Qaiqabad|Muiz Ud Din Qaiqabad]], el nét de Balban, i assumiaassumí el tron a Delhi.<ref name=C_Anzalone_101>. Anzalone, pàg. 101 </ref>
 
 
Aybak rose to power when a Ghorid superior was assassinated.<ref name=JE_Walsh_70>Walsh, p. 70</ref> However, his reign as the [[Sultan of Delhi]] was short lived as he died in 1210 and his son [[Aram Shah]] rose to the throne, only to be assassinated by [[Iltutmish]] in 1211.
 
Aybak aconseguia poder quan un superior Ghorid s'assassinava.<ref name=Je_Walsh_70>. Walsh, pàg. 70 </ref> Tanmateix, el seu regnat com el [[Sultanat de Delhi|Sold]]À [[Aram-Xah|Of Delhi]] es vivia de manera curta mentre moria el 1210 i el seu fill ARAM SHAH aconseguia el tron, per només ser assassinat per [[Iltutmix|Iltutmish]] el 1211.
 
 
 
The Sultanate under Iltutmish established cordial diplomatic contact with the [[Abbasid Caliphate]] between 1228–29 and had managed to keep India unaffected by the invasions of [[Genghis Khan]] and [[Mongol invasion of India|his successors]].<ref name=C_Anzalone_100/> Following the death of Iltutmish in 1236 a series of weak rulers remained in power and a number of the noblemen gained autonomy over the provinces of the Sultanate. Power shifted hands from [[Rukn ud din Firuz]] to [[Razia Sultana]] until [[Ghiyas ud din Balban]] rose to the throne and successfully repelled both external and internal threats to the Sultanate.<ref name=C_Anzalone_100/><ref name=JE_Walsh_70/> The [[Khilji dynasty|Khalji dynasty]] came into being when [[Jalal ud din Firuz Khilji]] overthrew the last of the Slave dynasty rulers, [[Muiz ud din Qaiqabad]], the grandson of Balban, and assumed the throne at Delhi.<ref name=C_Anzalone_101>Anzalone, p. 101</ref>
 
El Sultanate sota Iltutmish establia contacte diplomàtic cordial amb l'[[Califat abbàssida|Abbasid Caliphate]] entre 1228-29 i havia aconseguit mantenir insensible a les invasions de [[Genguis Khan|Genghis Khan]] i [[els seus successors]] l'Índia.<ref name=C_Anzalone_100/> Després de la mort d'Iltutmish el 1236 una sèrie de governants dèbils romania al poder i un cert nombre dels nobles guanyaven autonomia sobre les províncies del Sultanate. El poder canviava mans de [[Rukn-ad-Din Firuz-Xah|Rukn Ud Din Firuz]] a [[Razia Sultana]] fins que [[Balban|Ghiyas Ud Din Balban]] aconseguia el tron i reeixidament repel·lia amenaces tant externes com internes al Sultanate.<ref name=C_Anzalone_100/><ref name=Je_Walsh_70/> La [[Khalji|Dinastia de khalji]] arribava a ser quan enderrocava [[Firuz Xah Khalji|Jalal Ud Din Firuz Khilji]] l'últim dels governants de dinastia Esclaus, [[Muïzz-ad-Din Qaiqabad|Muiz Ud Din Qaiqabad]], el nét de Balban, i assumia el tron a Delhi.<ref name=C_Anzalone_101>. Anzalone, pàg. 101 </ref>
 
== Arquitectura ==
113.512

modificacions

Menú de navegació