Fases de desenvolupament del programari • Altres llengües