Passat perifràstic de l'indicatiu (català) • Altres llengües