Sant Bernadí de Siena predicant davant d'Alfons V d'Aragó • Altres llengües