Setena legislatura de la Catalunya autonòmica • Altres llengües