Sonata per a flauta en sol major (HWV 363b) • Altres llengües