Fitoquímica

De Viquipèdia

La fitoquímica en sentit estricte és l'estudi dels productes fitoquímics. Aquest són les substàncies químiques derivades de les plantes. En un sentit més limitat el terme es fa servir per descriure el gran nombre de components metabòlics secundaris que es troben a les plantes. Molts d'aquests són coneguts per proporcionar protecció contra els atacs dels insectes i les malalties de les plantes. També mostren un gran nombre de funcions de protecció pels consumidors humans. Les tècniques que normalment es fan servir en la fitoquímica són l'extracció, aïllament i elucidació estructural (espectrografia de masses, 1D i 2D NMR) de productes naturals, com també diverses tècniques de cromatografia (MPLC, HPLC, LC-MS). La fitoquímica s'usa a bastament en la medicina xinesa especialment en la medicina d'herbes. Les tècniques fitoquímiques es fan servir en la medicina xinesa aplicades al control de qualitat de diversos components i en tècniques analítiques.

Elements constitutius[modifica]

La llista d'elements químics dels quals les plantes estan compostes principalment—carboni, oxigen, hidrogen, calci, fòsfor, etc.—no és diferent de llistes similars d'animals, fongs, o fins i tot bacteris. Els components atòmics fonamentals de les plantes són els mateixos per a tota vida; només els detalls de la manera com s'ajunten són diferents.

La següent taula llista els nutrients elements químics essencials per a les plantes.

Macronutrients. (Necessaris en grans quantitats)
Element Forma de captura Notes
Nitrogen NO3 NH₄+ Àcids nucleics, proteïnes, hormones, etc.
Oxigen O2 H2O Diversos components orgànics
Carboni CO₂ Diversos components orgànics
Hidrogen H2O Diversos components orgànics
Potassi K+ Cofactor en síntesi de proteïnes, balanç d'aigua, etc.
Calci Ca2+ Síntesi de membrana i estabilització
Magnesi Mg2+ Element essencial per a la clorofil·la
Fòsfor H2PO₄ Àcids nucleics, fosfolípids, ATP
Sofre SO₄2– Constituent de proteïnes i coenzims
Micronutrients. (Necessaris en petites quantitats)
Element Forma de captura Notes
Clor Cl- Ajuda al creixement de les arrels
Bor H BO3 Afecta la reproducció
Manganès Mn2+ Activitat d'alguns enzims
Zinc Zn2+ Intervé en la síntesi d'enzims i clorofil·la
Coure Cu+ Enzims per a la síntesi de la lignina
Molibdè MoO₄2- Fixació de nitrogen, reducció dels nitrats
Niquel Ni2+ Cofactor enzimàtic en el metabolisme dels compostos de nitrogen