Formes de relleu

De Viquipèdia

Les formes del relleu de la terra es classifiquen per atributs físics característics com l'elevació, pendent, orientació, estratificació i tipus de sòl.

 • Plana: àrea amb un relleu relativament pla.
 • Altiplà: superfície relativament plana elevada sobre el terreny que l'envolta.
 • Vall: depressió allargada de la superfície terrestre recorreguda, en general, per un corrent fluvial.
 • Muntanya: elevació natural, acusada i abrupta del terreny.
 • Platja: acumulació sobre la vora de la mar de materials d'una mida que va des de les sorres fins als blocs.
 • Istme: llengua de terra que uneix a través de la mar dues zones de terra més grans, com poden ser continents, una península amb un continent o dues parts d'una illa.
 • Penya-segat: espadat rocós de forta pendent o vertical abrupta en la línia de contacte entre terra i mar.
 • Golf: part de l'oceà o mar, de gran extensió, tancat per puntes o caps de terra.
 • Cap: massa de terra que es projecta cap a l'interior del mar.
 • Península: extensió de terra voltada d'aigua per tot arreu excepte per una part, que rep el nom d'istme.
 • Illa: territori terrestre envoltat d'aigua, sigui de mar, de riu o de llacs.
 • Plataforma continental: és la superfície terrestre coberta per mars relativament poc profunds i per golfs i badies, en contacte amb el continent.
 • Talús continental: gran esglaó que uneix la plataforma continental amb una plana abissal.
 • Plana abissal: zones del fons oceànic completament planes o amb un pendent molt suau.
 • Fossa marina: depressió submarina, llarga, estreta i molt profunda, limitada per marges abruptes.
 • Dorsal oceànica: grans serralades submergides que arriben a superar els 3.000 metres d'altitud.