Google Hacking

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Google Hacking, també anomenada Google dorking, és una tècnica informàtica que es basa en utilitzar el cercador de Google i altres aplicacions de Google amb la finalitat de trobar forats de seguretat dins la configuració i el codi utilitzats en els llocs webs.

Conceptes Bàsics[modifica]

Google Hacking implica l'ús d'operadors avançats de Google alhora d'efectuar una cerca amb l'objectiu d'obtenir resultats que contenen cadenes específiques de text dins dels seus continguts. Alguns dels exemples més populars permeten trobar vulnerabilitats en versions específiques d'aplicacions web. Una consulta de cerca ambintitle:admbook intitle:Fversion filetype:php localitzarà totes les pàgines web amb extensio php que contenen aquest text concret en el títol. És normal que les instal·lacions per defecte de les aplicacions incloguin la versió de l'aplicació dins de cada pàgina que serveixen, per exemple, «Powered by XOOPS 2.2.3 Final».

Per exemple, si al cercador de Google s'escriu intitle:Google Operadors filetype:pdf. Aquesta combinació d'operadors i cadenes de cerca ens permeten obtenir 3.710 resultats aproximadament, que son menys dels que obtindriem si només escribissim Google Operadors. Aquest operador de Google busca informació al cercador sobre els operadors de Google en format PDF. L'operador tipus d'arxiu filetype es pot aplicar a qualsevol extensió de tipus d'arxiu tals com:

Tipus de Document Extensió
Microsoft Word (doc, docx)
Microsoft Excel (xls, xlsx)
Microsoft Powerpoint (ppt, pptx)
Documents Works (wps)
Paginas Web (html, htm)
Rich Text Format (rtf)
Plain Text (txt)
Documents LaTex (tex)
MP3 Àudio (mp3)
MP4 Videos (mp4)
AVI Videos (avi)

Operadors Avançats[modifica]

Hi ha molts operadors avançats que es poden utilitzar per explotar vulnerabilitats a llocs web:

Operador Propòsit Es pot mesclar amb altres operadors? Es pot utilitzar sol? Web Imatges Grups Notícies
intitle Cerca al títol de la pàgina
allintitle Cerca al títol de la pàgina no
inurl Cerca URL no realment com intitle
allinurl Cerca URL no com intitle
filetype Fitxers específics no no realment
intext Cerca només al text de la pàgina
allintext Cerca només al text de la pàgina realment
site Cercar lloc web específic no no realment
link Cerca enllaços a pàgines no no no realment
inanchor Cerca al text dels enllaços no realment
author Cerca per autors en grups de Google no no no realment
group Cerca grups realment no no realment
insubject Cerca per temes en grups de Google com intitle com intitle si com intitle

Paraules Clau[modifica]

A més dels operadors de Google existeixen paraules en tots els idiomes, pero majoritàriament en anglès, que et poden ajudar a millorar la cerca. Aquestes paraules clau es poden utilitzar combinades amb els operadors de Google i d'aquesta manera millorar la cerca.

Exemples d'operadors de Google[modifica]

Comandos de Google Resultats Aproximats
Com fer 44.200.000
"Com fer" site:www.youtube.com 46400.000
"Com fer" filetype:pdf 1.260.000
"Com fer" inurl:edu 500.000
"Com fer" inurl:edu filetype:pdf 363.000
"Com fer" filetype:doc 49.600
"Com fer" inurl:edu filetype:doc 40.500
"Com fer" filetype:html 5.120.000
"Com fer" -filetype:html 68.800.000
"Com fer" inurl:edu -filetype:html 212.000

Llistes de paraules claus (keywords)[modifica]

Anglès Català Anglès Català
dictionary diccionari cheatsheet anotacions repas
manual manual template plantilla
template formulari rubric rubrica
glossary glossari tutorial tutorial
course curs introduction introducció
poster poster board cartell
how to com fer study guide guia d'estudi
internship internat jobs treballs
university universitat letter carta

Domini d'Internet[modifica]

Els dominis d'Internet són noms de servidors que poden ser fàcilment recordats. Els dominis d'Internet poden servir per a cercar informació relacionada amb paraules o frases dins d'un domini utilitzant l'operador inurl.

Llista de Dominis de nivell superior genèric per l'operador inurl[modifica]

Domini Descripció
com Companyies hak
edu Educacional
org Organització
net Xarxa
info Informació
gov Govern
math Matemàtica
tv Televisió

Referències[modifica]

Enllaços externs[modifica]