Greu errada (escacs)

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

En escacs, una greu errada és un moviment molt dolent. En la literatura especialitzada en anglès, el concepte és citat invariablement com a blunder, literalment, ficada de pota). Normalment és causat per una falta d'atenció tàctica, ja sigui per destret de temps, o per excés de confiança. Mentre que un error greu pot ser vist com un cop de sort per al jugador rival, i alguns jugadors d'escacs donen el seu oponent un munt d'oportunitats per a comètrer-lo.

Què diferencia una greu errada d'una errada normal és en certa manera subjectiu. Un moviment feble fet per un jugador novell pot ser explicat per la seva falta de capacitat o d'experiència, mentre que el mateix moviment fet per un mestre pot ser qualificat com a greu errada. En notació d'escacs, les errades greus es fan constar amb un doble interrogant "??", després del moviment.

Especialment entre els aficionats i jugadors novells les errades greus ocorren sovint a causa d'un procés de pensament defectuós en què no consideren els moviments forçats de l'adversari. En particular, xecs, captures, i amenaces han de ser considerades a cada moviment. Negligir aquestes possibilitats deixa el jugador molt vulnerable a errades tàctiques simples.[1]

Una tècnica recomanada antigament per evitar les greus errades era escriure el moviment pensat a la planella, i després fer-hi una darrera ullada abans d'executar-lo.[2][3] Aquesta pràctica no era infreqüent fins i tot a nivell de Grans Mestres.[4] De tota manera, el 2005 la FIDE ho va prohibir, exigint en canvi que el moviment fos executat abans d'escriure'l.[5][6]


Aquest article empra la notació algebraica per descriure moviments d'escacs.

Exemples a nivell de Gran Mestre[modifica]

Molt bons jugadors, i fins i tot Grans Mestres han comès greus errades.

Mikhaïl Txigorin vs. Wilhelm Steinitz[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 pd b7 pd c7 d7 e7 rl f7 g7 h7 pd
a6 b6 c6 d6 bl e6 nl f6 kd g6 bd h6
a5 b5 c5 d5 pl e5 f5 pd g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 pd
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 d2 rd e2 rd f2 g2 h2 pl
a1 b1 c1 d1 e1 f1 rl g1 h1 kl
Chess zhor 26.png
Juguen les blanques per fer el 32è moviment
Mikhaïl Txigorin v. Wilhelm Steinitz

Posició de la partida 23a del Campionat del món de 1892 a L'Havana, Cuba. Txigorin té una peça de més (Steinitz havia perdut un cavall molt aviat en la partida), encara que té un peó menys i el seu alfil és de moment forçat a mantenir-se a d6 per protegir tant la torre d'e7 com el peó d'h2 d'un possible mat. En cas de guanyar, empataria el matx i forçaria el desempat. Després de 31...Tcd2, Txigorin va fer 32.Ab4??, una greu errada considerada per molts com la pitjor de tots els temps en un Campionat del món. Steinitz contestà 32...Txh2+, i Txigorin va abandonar immediatament, i va perdre el matx. En cas contrari, després de 32...Txh2+, la partida acabaria amb 33.Rg1 Tdg2#.[7]

Tigran Petrossian vs. David Bronstein[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 rd c8 bd d8 e8 f8 rd g8 h8 kd Chess zver 26.png
a7 b7 pd c7 d7 nd e7 f7 g7 qd h7
a6 pd b6 c6 d6 ql e6 f6 g6 pd h6
a5 pl b5 c5 d5 nl e5 pd f5 nd g5 h5 pd
a4 b4 c4 pl d4 e4 nl f4 g4 h4 pl
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 pl h3
a2 b2 rl c2 d2 e2 f2 pl g2 bl h2
a1 b1 rl c1 d1 e1 f1 g1 h1 kl
Chess zhor 26.png
Juguen les blanques per fer el 36è moviment
Tigran Petrossian v. David Bronstein

La posició del diagrama sorgí al Torneig de Candidats de 1956 a Amsterdam. Petrossian, amb blanques, tenia un clar avantatge, amb forts cavalls, torres actives, i molta mobilitat, mentre que la posició negra és restringida, amb moltes dificultats per a moure's. De fet Bronstein, amb negre, duia ja les set darreres jugades fent moviments de cavall sense cap perspectiva, Cc6–d4–c6–d4, i ara acabava de jugar ...Cd4–f5, amenaçant la dama blanca, mentre que les blanques havien anat a poc a poc reforçant la seva posició. Ara les blanques poden mantenir el seu enorme avantatge posicional fent algun moviment com ara 36.Dc7, però oblidant que tenien la dama en prise, van jugar 36.Cg5?? i van abandonar després de 36...Cxd6.

Miguel Najdorf vs. Bobby Fischer[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 rd c8 d8 e8 nd f8 qd g8 kd h8 Chess zver 26.png
a7 b7 bd c7 d7 e7 f7 pd g7 bd h7
a6 pd b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 pd
a5 nl b5 c5 pd d5 pl e5 f5 ql g5 h5
a4 pl b4 pd c4 nl d4 e4 f4 pd g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 bl g3 h3 pl
a2 b2 pl c2 d2 e2 f2 pl g2 pl h2
a1 b1 c1 d1 rl e1 f1 g1 kl h1
Chess zhor 26.png
Juguen les negres per fer el 30è moviment
Miguel Najdorf v. Bobby Fischer

Aquesta partida entre Miguel Najdorf i Bobby Fischer de la Copa Piatigorsky de 1966 és un exemple de com un jugador en una mala posició falla davant la pressió. Segons Mednis,[8] l'error decisiu de Fischer es va produir abans en la partida, i en aquesta posició el peó negre de f4 està a punt de caure. Fischer ara comet la greu errada 30...Cd6?? que fa acabar la partida ràpidament. Després que Najdorf fes 31. Cxd6, Fischer va abandonar en adonar-se que després de la resposta 31...Dxd6 32.Cxb7 guanya una peça, 32...Txb7 33.Dc8+ és una forquilla que guanya la torre de b7, així que les blanques guanyen, com a mínim, una peça menor.

Najdorf va comentar sobre el moviment negre 29...Tb8: "No hi ha defensa satisfactòria. Si 29... Aa8 llavors 30. Cb6 o 30. Df5 haurien de guanyar. ... Jo hagués guanyat una mica de material (el peó de f5) però aquest [30... Cd6?] decideix la partida immediatament. Fischer, desmoralitzat degut a la seva posició inferior, no es va adonar d'una combinació simple."[9]

Víktor Kortxnoi vs. Anatoli Kàrpov[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 rl
a6 b6 c6 rd d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 pl b4 c4 d4 e4 nd f4 g4 h4
a3 rl b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 nd e2 kd f2 g2 pl h2 pl
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 kl h1
Chess zhor 26.png
Les blanques juguen per fer el 39è moviment
Víktor Kortxnoi v. Anatoli Kàrpov

Aquesta posició és de la partida 17 del Campionat del món de 1978 entre Víktor Kortxnoi, l'aspirant, i el campió del món, Anatoli Kàrpov. Kàrpov, amb negres, està amenaçant el mat de la primera fila amb la seva torre, amb el possible moviment 39...Tc1#. Kortxnoi ho podria haver evitat movent el seu peó-g (però no el peó-h, ja que 39.h3 o h4 condueix a 39...Tc1+ 40.Rh2 Cf1+ 41.Rg1 Cfg3+ 42.Rh2 Th1#), donant una casella d'escapament al seu rei. Kortxnoi no es va adonar que Kàrpov tenia també un pla de mat amb els cavalls, i va fer 39. Ta1??. Això va donar a Kàrpov un agradable final, 39...Cf3!+, i Kortxnoi va abandonar. En cas contrari, les negres rebrien mat després de 40. gxf3 Tg6+ 41. Rh1 Cf2# o 40.Rh1 Cf2#. Kàrpov va guanyar el matx, i posteriorment va batre Kòrtxnoi novament el 1981 en el que seria coneguda com a «Massacre de Merano».[10][11]

Murray Chandler vs. Susan Polgar[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 kd h7
a6 b6 c6 d6 e6 kl f6 g6 h6 nd
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 pl h5
a4 b4 c4 d4 e4 bl f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 pl
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Les blanques juguen, per fer el seu 54è moviment
Murray Chandler v. Susan Polgar

En aquest exemple, del Torneig de Biel de 1987, la partida no acabaria en derrota per qui cometé la greu errada, però sí en unes desagradables taules pel GM britànic Chandler. Susan Polgar acabava de jugar el parany 53...Cg8–h6!?, intentant de mantenir-se a la partida. Chandler es va adonar de seguida que després de 54.gxh6+ Rxh6 quedaria amb un considerable avantatge material de peó de torre i alfil contra un rei solitari. Malgrat tot, com que l'alfil no pot controlar la casella de coronació h8, les negres entaularan si poden portar el seu rei a controlar h8 degut a la fortalesa del peó de torre equivocat. Però Chandler va seguir calculant, i va concloure que era ell qui guanyaria el control de la casella h8 després de 55.Rf6, i així guanyaria la partida.[12]

Així que Chandler va fer 54.gxh6+??, però en lloc de l'esperada 54...Rxh6 va venir 54...Rh8! Aquest és de fet pràcticament el mateix final de rei, alfil, i peó de torre contra rei que Chandler havia calculat i volia evitar, amb la petita diferència que les blanques tenen dos peons de torre en lloc d'un, però això no té influència en el resultat. Les negres controlen la casella h8 i no en poden ser expulsades, de manera que les blanques no poden promocionar el seu peó. Després de 55.Ad5 Rh7 56.Rf7 Rh8 els jugadors acordaren taules.

Chandler disposava de diferents moviments per mantenir la seva posició guanyadora, i les més ràpides per guanyar, segons la tablebase de Shredder[13] eren 54.h4 i 54.Af5.

Viswanathan Anand vs. Garri Kaspàrov[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 rd d8 e8 kd f8 g8 h8 rd Chess zver 26.png
a7 b7 pd c7 d7 e7 f7 pd g7 bd h7
a6 pd b6 c6 d6 pd e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 nd e5 pd f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 qd f4 g4 pd h4
a3 b3 pl c3 d3 nl e3 bl f3 g3 pl h3 pd
a2 pl b2 c2 pl d2 e2 ql f2 rl g2 h2 pl
a1 b1 c1 d1 e1 rl f1 g1 kl h1
Chess zhor 26.png
Juguen les negres per fer el seu 33è moviment
Viswanathan Anand v. Garri Kaspàrov

Anand i Kaspàrov estaven jugant a la final del Màsters Credit Suisse de 1996. Després d'haver plantejat una Defensa siciliana, variant Najdorf, Kaspàrov, amb negres, havia obtingut gradualment un avantatge posicional. En el moment que reflecteix el diagrama, Kaspàrov va cometre una greu errada amb 33...Dxe3??, sense veure la subsegüent jugada d'Anand 34.Dxg4! que ataca a la descoberta la dama de Kaspàrov i enforquilla una torre i un alfil. Tot i que Kaspàrov va seguir jugant, entregant la dama, finalment es va haver de rendir al moviment 54.[14]

Aleksandr Beliavski vs. Leif Erlend Johannessen[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 pd g7 h7 kd
a6 b6 c6 pd d6 e6 f6 g6 pd h6
a5 b5 c5 d5 pd e5 f5 pl g5 ql h5 pd
a4 b4 c4 d4 pl e4 f4 g4 h4 pl
a3 b3 c3 d3 e3 pl f3 pl g3 kl h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 qd c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Les blanques juguen, per fer el 69è moviment
Aleksandr Beliavski v. Leif Erlend Johannessen

Aquest exemple, d'una partida disputada al Torneig de Linares de 2002, és una de les poques vegades en què un Gran Mestre fa la pitjor jugada possible, l'única que permet l'escac i mat en la següent jugada. En aquest final de dames, les blanques tenen cert avantatge després de 69.fxg6+ fxg6 70.Rf4 degut al peó negre feble de c6. Malgrat això, Beliavski, amb blanques, va fer 69.Rf4??, sense veure la resposta 69...Db8#. Segons Johannessen, va caldre una certa estona per tal que ambdós jugadors comprenguessin que era mat.[15]

Deep Fritz vs. Vladímir Kràmnik[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 nl g8 h8 kd Chess zver 26.png
a7 qd b7 c7 d7 e7 f7 g7 pd h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 pd
a5 b5 c5 d5 e5 pl f5 g5 h5
a4 pd b4 pd c4 d4 e4 ql f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 pl c2 d2 e2 f2 g2 pl h2 pl
a1 b1 c1 bd d1 e1 f1 g1 h1 kl
Chess zhor 26.png
Les negres juguen per fer el seu 34è moviment
Deep Fritz v. Vladímir Kràmnik

El novembre de 2006, el Campió del món d'escacs regnant, Vladímir Kràmnik, disputava el World Chess Challenge: Man vs. Machine, un matx a sis partides contra la computadora d'escacs Deep Fritz a Bonn, Alemanya. Després que la primera partida acabés en taules, Kràmnik, jugant amb negres, havia assolit una posició confortable a la segona partida, i ell mateix així ho considerava, aparentment, ja que va refusar una oferta de taules per triple repetició amb 29...Da7. Els problemes de Kràmnik varen començar quan va decidir de jugar a guanyar i va empènyer el seu peó-a amb 31...a4. Els comentaristes, entre els quals hi havia el GM estatunidenc Yasser Seirawan, es mostraren preocupats sobre les intencions de Kràmnik, i la situació es va tornar més incerta quan la partida va continuar 32.Cxe6 Axe3+ 33.Rh1 Axc1 34.Cxf8, una posició que sembla tendir a les taules.[16] La partida podria haver acabat amb 34...Rg8 35.Cg6 Axb2 36.Dd5+ Rh7 37.Cf8+ Rh8 38.Cg6+.

Però el següent moviment de Kràmnik, 34...De3?? (que va merèixer el símbol "???" originalment, per ChessBase, en una crònica que cobria la greu errada de Kràmnik), va aparèixer per sorpresa, i fou descrit com a possible «greu errada del segle» per Susan Polgar, ja que Kràmnik, increïblement, no va veure un mat en una.[17] Deep Fritz immediatament va acabar la partida amb 35.Dh7#, mat. Seirawan posteriorment va qualificar el moviment de Kràmnik com «una tragèdia».

ChessBase va descriure els fets de la següent manera, "Kramnik va jugar 34...De3 calmadament, es va posar dempeus, va prendre la seva tassa, i estava a punt d'abandonar l'escenari per anar a la seva sala de descans. Com a mínim un comentarista d'àudio tampoc no es va adonar de res, mentre l'operador de Fritz Mathias Feist no deixava de mirar des de la taula a la pantalla i de la pantalla a la taula, incapaç de creure que havia entrat el moviment correcte. Fritz mostrava mat en una, i quan Mathias va fer el moviment al tauler, Kràmnik es va dur les mans al cap, breument es va agafar el front, es va asseure a signar la planella i va anar a la conferència de premsa, a la qual va assistir diligentment."[18] Durant la roda de premsa va indicar que havia planificat la suposadament guanyadora 34...De3 ja quan va fer 29...Da7, i que havia recomprovat la línia després de cada moviment subsegüent. Després del canvi de dames, les negres guanyarien fàcilment amb el seu peó allunyat; després de 35.Dxb4 De2 o 35.Cg6+ Rh7 36.Cf8+ Rg8 les negres també acabarien guanyant.

El periodista d'escacs Alexander Roshal va intentar d'explicar la greu errada dient que l'esquema de mat amb la dama a h7 protegida pel cavall a f8 és extremadament rar, i no estaria inclòs dins el repertori habitual d'un Gran Mestre.[19]

Étienne Bacrot vs. Ernesto Inarkiev[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 rd g8 nd h8 rd Chess zver 26.png
a7 b7 pd c7 d7 e7 f7 g7 kd h7
a6 pd b6 c6 pd d6 pd e6 f6 g6 h6 pd
a5 b5 c5 d5 e5 f5 qd g5 pd h5
a4 b4 c4 d4 pl e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 nl g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 e2 ql f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 f1 g1 kl h1
Chess zhor 26.png
Les blanques juguen per fer el seu 23è moviment
Étienne Bacrot v. Ernesto Inarkiev

Aquesta partida es va jugar el maig de 2008 al Grand Prix de Bakú, del FIDE Grand Prix 2008–2010. A la ronda 11, Étienne Bacrot duia blanques contra Ernesto Inarkiev. Al moviment 23, va fer escac al rei negre amb 23. De7+??. Ambdós jugadors varen escriure tranquil·lament el moviment a la planella. Bacrot llavors es va adonar que la seva dama estava atacada pel cavall negre, i va abandonar.[20]

Magnus Carlsen vs. Levon Aronian[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 rd g8 kd h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 pd d7 e7 f7 g7 pd h7
a6 b6 pd c6 pd d6 e6 nd f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 pd f5 g5 h5 pd
a4 b4 bd c4 pl d4 e4 nl f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 pl e3 bl f3 rd g3 pl h3 qd
a2 b2 c2 pl d2 e2 f2 pl g2 h2 pl
a1 rl b1 c1 d1 ql e1 f1 rl g1 h1 kl
Chess zhor 26.png
Les blanques juguen per fer el seu 27è moviment
Magnus Carlsen v. Levon Aronian

La partida entre els dos primers jugadors del món a la final del Grand Slam Master de 2012 a Sao Paulo i Bilbao (aquesta partida és de Sao Paulo) va contenir una doble greu errada. Carlsen, amb blanques, va cometre la greu errada tàctica 27.Af4??, i va veure gairebé immediatament que perdria amb 27...T8xf4!, que guanya una peça, ja que prendre la torre permet que les negres facin un mat forçat: 28.gxf4 Cxf4 29.Tg1 Dxh2+ 30.Rxh2 Th3#.

Carlsen va esperar que Aronian fes el seu moviment, i aquest va jugar la sòlida 27...Ac3??, permetent que les blanques entressin novament a la partida. Aronian havia vist 27...T8xf4, però jugant ràpidament per evitar el zeitnot, va pensar que les blanques podrien fer 28.gxf4 Cxf4 29.Ta8+, ja que tant 29...Rf7 com 29...Rh7 perden per la forquilla de cavall 30.Cg5+, i no va veure que la retirada 29...Af8! acaba amb el breu contraatac blanc i deixa les blanques sense defensa contra el mat.[21]

La partida acabà eventualment en taules per escac continu al moviment 48.

Notació completa de les partides d'exemple[modifica]

Vegeu també[modifica]

Notes i referències[modifica]

 1. El principi de vigilar xecs, captures i amenaces, es repetit sovint per Dan Heisman, vegeu per exemple Heisman, Dan. «A Generic Thought Process». The Chess Cafe, març 2002. [Consulta: 2 agost 2010]. i Heisman, Dan. «Is It Safe?». The Chess Cafe, juny 2006. [Consulta: 2 agost 2010].
 2. "En acabar d'analitzar totes les variants i després d'haver anat al llarg de totes les branques de l'arbre d'anàlisi, heu en primer lloc d'escriure el moviment a la planella, abans de jugar-lo." Alexander Kotov, Think Like a Grandmaster, Chess Digest, 1971, pp. 73–74.
 3. Simon Webb, Chess for Tigers (3a ed. 2005), pp. 121–22.
 4. Webb va escriure sobre aquesta pràctica, "Deveu haver vist d'altres jugadors fer-ho". Webb 2005, p. 121.
 5. FIDE Lleis dels escacs, vegeu l'article 8.1 sobre l'anotació dels moviments
 6. Els editors de Chess for Tigers van destacar que després que l'autor, Webb, hagués entregat el seu manuscrit, "la FIDE ... aprovà noves lleis impedint els jugadors d'anotar els moviments abans de fer-los, i insistint que la planella de cada jugador ha de ser visible per l'àrbitre durant la partida". Webb 2005, p. 6.
 7. http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=53817
 8. Mednis, Edmar. How to beat Bobby Fischer. 
 9. Second Piatigorsky Cup. Dover (reedició, 1977), 1968, p. 93. ISBN 0-486-23572-6. 
 10. Daniel King: Chess: From first move to checkmate
 11. http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=55014
 12. Andrew Soltis, Chess to Enjoy de setembre de 1997 Chess Life
 13. Endgame Database
 14. «Viswanathan Anand vs Garry Kasparov (1996)». Chessgames.com. [Consulta: 1r juny 2013].
 15. Johnsen, Sverre. «Find the Losing Move» (en 26 de març de 2008). [Consulta: 17 agost 2010]. (anglès)
 16. Late game blunder costs Kramnik in loss to Deep Fritz chess software (anglès)
 17. Blunder of the century, blog de Susan Polgar, 27 de novembre de 2006 (anglès)
 18. Man vs machine shocker: Kramnik allows mate in one (anglès)
 19. «How could Kramnik overlook the mate?» (en anglès). ChessBase News, 29-11-2006.
 20. «Baku R11: Wang Yue beats Svidler to join Grischuk» (en anglès). ChessBase News, 03-05-2008.
 21. Doggers, Peter. «Caruana extends lead even further in Sao Paulo» (en anglès). ChessVibes, 28-09-2012. [Consulta: 29 setembre 2012].