Haplotip

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Un haplotip és una combinació d'un al·lel d'un locus amb un al·lel d'un locus diferent (en general propers en el cromosoma), on la recombinació genètica és molt baixa o nul·la (com ara en els bacteris o els mitocondris, o les regions no homòlogues dels cromosomes sexuals).

Els haplotips resten variabilitat genètica respecte als organismes diploides, ja que la recombinació homòloga de cromosomes rarament es produeix en cromosomes no homòlegs.

La distància física entre dos gens pot variar segons els haplotips, ja que es veuen afectats pels transposons i altres elements genètics mòbils i virus.

Les combinacions haplotípiques si estan en desequilibri de lligament caracteritzen millor les poblacions que les freqüències al·lèliques.