Indexació web

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Indexació web o indexació a Internet es refereix a diversos mètodes per incloure en l'índex d'Internet el contingut d'un lloc web. Determinats llocs web o intranet poden utilitzar un índex de back-of-the-book, mentre que els motors de cerca solen utilitzar paraules clau i metadades (metaetiquetes) per proporcionar un vocabulari més útil per a Internet o la recerca en el lloc. Amb l'augment en el nombre de publicacions periòdiques que tenen articles en línia, la indexació web també està adquirint importància per als llocs web de diaris o revistes amb contingut actualitzat.

La informació d'indexació web implica l'assignació de paraules clau o frases a pàgines web o llocs web dins d'un camp de meta-etiquetes, de manera que els llocs web poden ser recuperats amb un motor de cerca que es personalitza per buscar el camp de paraules clau. Per millorar la indexació d'un lloc web específic existeixen diversos mètodes coneguts en l'entorn de SEO (Search Engine Optimization), utilitzant diferents tècniques perquè la posició del lloc web augmenti d'acord amb les paraules que l'usuari introdueix per a fer una cerca.

ISO defineix el concepte d'indexació a la seva norma ISO 5963-1985 com l'acció de descriure o d'identificar un document pel que fa al seu contingut, el qual consta de tres etapes principals: [1]

  • Examen del document i definició del seu contingut
  • Identificació i selecció dels termes principals del contingut
  • Selecció dels termes d'indexació

Per tal d'indexar, es precisa la utilització dels llenguatges documentals, els quals representen el contingut d'un document o un conjunt de documents que faciliten el procés de cerca.[2] Es podria afirmar que la indexació és la clau dels llenguatges documentals. És per aquest motiu que es pot parlar d'indexació, o bé, de llenguatges documentals.

Tipus d'indexació[modifica]

Manual[modifica]

És el mètode més senzill però el que requereix més temps. El realitza una persona de forma manual. Aquesta processa tota la informació i en troba les característiques més importants per definir-ne el contingut i etiquetar-lo manualment partint d'una base de dades.

Automàtica[modifica]

És el mètode més complicat i més ràpid en el temps, però també és el menys fiable. Aquest mètode consisteix en la indexació dels continguts mitjançant programari. Aquesta indexació es pot fer a mesura que els continguts són enregistrats o mitjançant un processament de dades que utilitzi tècniques informàtiques capaces d'extreure les característiques diferenciadores del contingut.

Social[modifica]

És una evolució del mètode d'indexació manual. El duen a terme persones de forma col·lectiva, i no de forma individual com en el cas anterior. La informació que ha de ser indexada és processada per qualsevol usuari amb accés a la base de dades i per tant entre tots troben les característiques més importants i l'etiqueten. La cooperació entre tots aquests usuaris permeten una millor qualitat de la indexació.

Aquest mètode està guanyant popularitat gràcies a la implementació a tot el món d'Internet en l'última dècada i a l'aparició de comunitats virtuals.

Taula comparativa dels diferents mètodes d'indexació[modifica]

Indexació Manual Indexació Social Indexació Automàtica
Complexitat Baixa Mitjana Alta
Inversió de temps Alta Mitjana Baixa
Fiabilitat Mitjana Alta Baixa

Indexació[modifica]

En economia[modifica]

Sistema utilitzat per compensar les pèrdues de valor de les obligacions a llarg termini (deutes, obligacions, salaris, etc.) produïts per les desvaloritzacions monetàries o la inflació. Consisteix en fixar un índex (IPC, el valor d'un bé o servei, etc.) que serveixi com a referència per determinar el rendiment o evolució d'aquest element (per exemple, si l'IPC d'un any augmenta un tant per cent determinat, els salaris nominals de l'any anterior augmentaran en el mateix percentatge.

Audiovisual[modifica]

La indexació audiovisual consisteix en la generació d'etiquetes descriptives de material audiovisual que es basen en uns continguts creats prèviament. Emprant l'etiquetatge d'informació (metadades), aquesta indexació permet fer cerques de material de forma ràpida i eficaç. El desenvolupament tecnològic ha propiciat la creació de grans quantitats de bases de tipologia diversa. Les dades audiovisuals es poden indexar a les biblioteques digitals.

De la mateixa manera que a les biblioteques tradicionals, les dades audiovisuals estaran ordenades i classificades segons diferents criteris, com per exemple: el tipus d'informació, matèries, ordre alfabètic, etc. Aquest ordre s'haurà de mantenir amb el pas dels anys per les futures cerques que es puguin realitzar. Per tant, podem entendre també la indexació com una forma de catalogació i classificació.[3]

Vegeu també[modifica]

Referències[modifica]

  1. «Organisation internationale de normalisation - ISO 5963-1985» (en anglès). [Consulta: 8 maig 2016].
  2. de Santos, Elisa Carolina. La indezación en la recuperación de la información (en castellà), p. 16. 
  3. Indexació audiovisual. [Consulta: 7 de maig de 2016]