Interferometria a doble polarització

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'interferometria a doble polarització (DPI, Dual polarization interferometry) és una tècnica analítica que pot sondejar els estrats a escala molecular adsorbits en la superfície d’una guia d'ona usant l'ona evanescent d’un feix de làser confinat en la guia d’ona. Generalment es fa servir per mesurar lel canvi en la conformació dels pèptids i les proteïnes o per conèixer el funcionament d’altres biomolècules referit com relació de l’activitat conformacional (en anglès:conformation activity relationship).

La DPI[1] focalitza la llum làser en dues guies d’ona: una dita detectora ( sensing) i una altra per crear un feix de referència. Es forma una interferència física combinant la llum que passa per les dues guies d’ona. La tècnica de la DPI fa rotar la polarització del làser per excitar les dues modalitats de polarització de les guies d’ona. Les mesures de l'interferograma per les dues polaritzacions permet calcular l'índex de refracció i l’espessor de l’estrat absorbit. La DPI generalment s’usa per caracteritzar les interaccions bioquímiques quantificant al mateix temps cada canvi conformacional, com la mesurra de les taxes de reaccions, l’afinitat i la termodinàmica.

La tècnica és quantitativa i el temps real (10Hz) amb una resolució dimensional de 0,01 nm.[2]


Notes[modifica]

  1. [G.H. Cross A. Reeves, S. Brand, J.F. Popplewell, L.L. Peel, M.J. Swann, N.J. Freeman 2003 A New Quantitative Optical Biosensor for Protein Characterisation. Biosensors and Bioelectronics.Volum 19.número 4.pàgines 383-390.http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFC-49DFH2T-1&_user=10&_coverDate=12%2F15%2F2003&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1290520500&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=31c54697604b69ceeaec6737d14377b4 A New Optical Biosensor]
  2. Marcus J. Swann R.S. Marks, C.R. Lowe, D.C. Cullen, H.H. Weetall, I. Karube.Neville J. Freeman; Graham H. Cross.2007. Dual Polarization Interferometry: A Real-Time Optical Technique for Measuring (Bio)Molecular Orientation, Structure and Function at the Solid/Liquid Interface.Handbook of Biosensors and Biochips. ISBN 978-0-470-01905-4. http://0-mrw.interscience.wiley.com.www.elgar.govt.nz/emrw/9780470061565/hbb/article/hbb055/current/abstract

Bibliografia[modifica]

Enllaços externs[modifica]