Isòtops del neó

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Neó (Ne)
Massa atòmica estàndard: 20.1797(6) u

Taula[modifica]

símbol del
núclid
Z(p) N(n) massa isotòpica (u) període de semidesintegració Espín
nuclear
composició
isotòpica
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
¹⁶Ne 10 6 16.025761(22) 9E-21 s [122(37) keV] 0+
17Ne 10 7 17.017672(29) 109.2(6) ms 1/2-
18Ne 10 8 18.0057082(3) 1.672(8) s 0+
19Ne 10 9 19.0018802(3) 17.296(5) s 1/2+
20Ne 10 10 19.9924401754(19) ESTABLE 0+ 0.9048(3) 0.8847-0.9051
21Ne 10 11 20.99384668(4) ESTABLE 3/2+ 0.0027(1) 0.0027-0.0171
22Ne 10 12 21.991385114(19) ESTABLE 0+ 0.0925(3) 0.0920-0.0996
23Ne 10 13 22.99446690(11) 37.24(12) s 5/2+
24Ne 10 14 23.9936108(4) 3.38(2) min 0+
25Ne 10 15 24.997737(28) 602(8) ms (3/2)+
26Ne 10 16 26.000461(29) 197(1) ms 0+
27Ne 10 17 27.00759(12) 32(2) ms (3/2+)#
28Ne 10 18 28.01207(16) 18.3(22) ms 0+
29Ne 10 19 29.01939(29) 15.6(5) ms (3/2+)#
³⁰Ne 10 20 30.02480(61) 5.8(2) ms 0+
31Ne 10 21 31.03311(97)# 3.4(8) ms 7/2-#
32Ne 10 22 32.04002(86)# 3.5(9) ms 0+
33Ne 10 23 33.04938(86)# <260 ns 7/2-#
34Ne 10 24 34.05703(87)# 1# ms [>1.5 µs] 0+

Notes[modifica]

  • La composició isotòpica es refereix a la de l'aire.
  • La precisió de l'abundància dels isòtops i la massa atòmica està limitada per les variacions. Els espectres mostrats haurien de ser aplicables a qualsevol material terrestre normal.
  • Es coneixen mostres geològicament excepcionals en les que la composició es troba per sota d'aquests valors. La incertesa de la massa atòmica pot excedir els valors en aquells casos.
  • Els materials disponibles comercialment poden estar subjectes a fraccionament isotòpic inadvertit. Poden produir-se desviacions substancials de la massa i la composició donada.
  • Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
  • Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

Referències[modifica]


Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops de fluor Isòtops de neó Isòtops de sodi