Isomeria estructural

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

Els isòmers estructurals són isòmers que es diferencien en la forma en què els seus àtoms estan interconnectats. Dit d'una altra manera, tot i tenir el mateix nombre i tipus d'àtoms, els isòmers estructurals difereixen en l'estructura molecular.

Per exemple, la vanil·lina i l'àcid mandèlic tenen la mateixa classe i el mateix nombre d'àtoms, és a dir, una fórmula molecular idèntica (C8H8O3), però les seves fórmules estructurals són totalment diferents i, per tant, les seves propietats també.

Tipus d'isomeria[modifica]

Hi ha tres tipus d'isomeria estructural

Isomeria de cadena o esquelet[modifica]

Els isòmers d'aquest tipus difereixen en l'esquelet hidrocarbonat.

Un exemple d'isòmers de cadena són els tres isòmers del pentà: n-pentà, isopentà (2-metilbutà) i neopentà (2,3-dimetilpropà), tots tres amb la fórmula química C5H12.

Isomeria d'esquelet del pentà
n-pentà Isopentà Neopentà
n-pentà Isopentà Neopentà

Isomeria de posició[modifica]

Els isòmers de posició tenen situats grups funcionals en diferents llocs de la cadena.

Un exemple simple d'aquest tipus d'isòmeria són l'1-pentanol, el 2-pentanol i el 3-pentanol.

Exemple d'isomeria de posició
1-Pentanol 2-Pentanol 3-Pentanol
1-Pentanol 2-Pentanol 3-Pentanol

Isòmeria de grup funcional[modifica]

Aquí, la diferent connectivitat dels àtoms, poden generar diferents grups funcionals en la cadena.

Un exemple és el ciclohexà i l'1-hexè, que tenen la mateixa fórmula molecular (C6H12), però mentre que el ciclohexà és un alcà cíclic o cicloalcà, l'1-hexà és un alquè.

Hi ha diversos exemples d'isomeria com la de ionització, coordinació, enllaç, geometria i òptica.