Java Community Process

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

La Java Community Process o JCP, establerta el 1998, és un procés formal que permet que parts interesades s'involucrin en la defició de futures versions i funcionalitats de la Plataforma Java.

La JCP involucra l'ús de Java Specification Request (JSR), que són documents formals que descriuen especificacions proposades i tecnologies a afegir a la plataforma Java. Les revisions públiques formals de les JSRs són dirigides abans que la JSR esdevingui final i és votada pel comitè executiu JCP (JCP Executive Committee). Una JSR final proveeix una implementació de referència que és una implementació lliure de la tecnologia en forma de codi font i un Technology Compatibility Kit per verificar l'especificació de l'API.

La mateixa JCP és descrita per una JSR. Des del 2006, l'actual versió de la JCP és la 2.6, tal com descriu la JSR 215.

Llista de JSRs[modifica]

Hi ha unes 300 JSRs. Algunes de les JSRs més visibles són:

JSR # Especificació o Tecnologia
1 Real-Time Specification for Java (RTSJ) 1.0
3 Java Management Extensions (JMX) 1.0, 1.1, & 1.2[1]
5 Java API for XML Processing (JAXP) 1.0
9 Jiro (Federated Management Architecture Specification) 1.0
12 Java Data Objects (JDO) 1.0
13 Improved BigDecimal (Java Platform, Standard Edition#java.math)
14 Afegit Generic Types al llenguatge de programació Java (des de J2SE 5.0)
16 Java EE Connector Architecture (JCA) 1.0
19 Enterprise JavaBeans (EJB) 2.0
30 Connected Limited Device Configuration (CLDC) 1.0 per a Java ME
31 Java Architecture for XML Binding (JAXB) 1.0
32 JAIN SIP API Specification (JSIP) 1.0, 1.1 i 1.2 per a Java ME
36 Connected Device Configuration (CDC) 1.0 per a Java ME
37 Mobile Information Device Profile (MIDP) 1.0 per a Java ME
40 Java Metadata Interface (JMI) 1.0
41 Una simple Assertion Facility (des de J2SE 1.4)
47 Especificació de l'API Logging (des de J2SE 1.4)
48 WBEM Services Specification (des de J2SE 1.4)
51 New I/O APIs for the Java Platform (NIO) (des de J2SE 1.4)
52 JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) 1.0 i 1.1[2]
53 Java Servlet 2.3 i Especificacions JavaServer Pages (JSP) 1.2
54 Java Database Connectivity (JDBC) 3.0
56 Java Network Launching Protocol i l'API (JNLP) 1.0, 1.5 i 6.0[3] (Java Web Start)
58 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) 1.3
59 Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) 1.4 (Merlin)
63 Java API for XML Processing (JAXP) 1.1 i 1.2[4]
68 Platform, Micro Edition (Java ME) 1.0
73 Java Data Mining API (JDM) 1.0
75 PDA Optional Packages for the J2ME Platform
80 Java USB API
82 Java APIs for Bluetooth
93 Java API for XML Registries (JAXR) 1.0
94 Java Rules Engine API
102 Java Document Object Model (JDOM) 1.0
110 Java APIs per a WSDL (WSDL4J) 1.0
112 Java EE Connector Architecture (JCA) 1.5
114 Java Database Connectivity (JDBC) Implementacions Rowset
116 SIP Servlet API 1.0
118 Mobile Information Device Profile (MIDP) 2.0 per a Java ME
120 Wireless Messaging API (WMA)
121 Application Isolation API
127 JavaServer Faces (JSF) 1.0 i 1.1[5]
133 Java Memory Model i revisió de l'especificació dels Threads
135 Java Mobile Media API (MMAPI) per a Java ME
139 Connected Limited Device Configuration (CLDC) 1.1 per a Java ME
140 Service Location Protocol (SLP) API per a Java
141 Session Description Protocol (SDP) API per a Java
151 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) 1.4
152 JavaServer Pages (JSP) 2.0
153 Enterprise JavaBeans (EJB) 2.1
154 Java Servlet Especificacions 2.4 i 2.5[6]
160 Java Management Extensions (JMX) Remota API 1.0
166 Concurrency Utilititats (des de J2SE 5.0 java.util.concurrent, java.util.concurrent.atomic i java.util.concurrent.locks)
168 Portlet specification 1.0
170 Content repository API for Java (JCR) 1.0
172 Web Services Specification for Java ME
173 StAX (Streaming API per a XML)
175 A Metadata Facility for the Java Programming Language
176 Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) 5.0 (Tiger)
177 Security and Trust Services API for J2ME (SATSA)
179 Location API 1.0 per a Java ME
180 Session Initiation Protocol (SIP) API per a Java ME
181 Web Services Metadata for the Java Platform
184 Mobile 3D Graphics API per a Java ME 1.0 i 1.1
185 Java Technology for the Wireless Industry (JTWI)
187 Instant messaging (Java ME i Java SE)
198 Una Extensió Estàndard de l'API per a Integrated Development Environments
199 Java Compiler API
201 Extending the Java Programming Language with Enumerations, Autoboxing, Enhanced for loops and Static Import (as of J2SE 5.0)
202 Java Class File Specification Update
203 More New I/O APIs for the Java Platform (NIO2)
204 Unicode Supplementary Character Support (des de J2SE 5.0 afegeix suport per Unicode 3.1)
205 Wireless Messaging API 2.0 (WMA) 2.0
206 Java API for XML Processing (JAXP) 1.3
208 Java Business Integration (JBI) 1.0
215 Java Community Process (JCP) 2.6
218 Connected Device Configuration (CDC) 1.1 per a Java ME
220 Enterprise JavaBeans (EJB) 3.0
221 Java Database Connectivity (JDBC) 4.0
222 Java Architecture for XML Binding (JAXB) 2.0
223 Scripting for the Java Platform per a Java SE 6
224 Java API for XML Web Services (JAX-WS), successor de JAX-RPC
225 XQuery API per a Java (XQJ)
226 Scalable 2D Vector Graphics API per a Java ME
231 Java Bindings for OpenGL
234 Advanced Multimedia Supplements API per a Java ME
235 Service Data Objects (SDO)
239 Java Bindings for OpenGL ES
241 The Groovy Programming Language
243 Java Data Objects (JDO) 2.0
244 Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 5
245 JavaServer Pages (JSP) 2.1
247 Java Data Mining API (JDM) 2.0
248 Mobile Service Architecture
249 Mobile Service Architecture Advanced
250 Common Annotations per a la Plataforma Java (per Metadata facility for Java)
252 JavaServer Faces (JSF) 1.2
253 Mobile Telephony API (MTA)
255 Java Management Extensions (JMX) 2.0
260 Javadoc Tag Technology Update
269 Pluggable Annotations Processing API (per Metadata facility for Java)
270 Java Platform, Standard Edition (Java SE) 6 (Mustang)
271 Mobile Information Device Profile (MIDP) 3.0 per a Java ME
274 The BeanShell Scripting Language
275 Units specification (vegeu JScience)
276 Design-time Metadata per als components JavaServer Faces
277 Java Module System
281 IMS Services API (Vegeu IMS)
282 Real-Time Specification for Java (RTSJ) 1.1
286 Portlet Specification 2.0
289 SIP Servlet API 1.1
291 Dynamic Component Support per a Java SE (Vegeu OSGi)
292 Supporting Dynamically Typed Languages on the JavaTM Platform (Vegeu també Da Vinci Machine)
293 Location API 2.0 per a Java ME
294 Improved Modularity Support in the Java Programming Language
296 Swing Application Framework (Java SE 7)
301 JSF Portlet Bridge
307 Network Mobility and Mobile Data API (no oficial des del 20 de juliol del 2007, però la versió oficial està planejada pel 2008
308 Annotations als Java Types (Java SE 7)
314 JavaServer Faces (JSF) 2.0
316 Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 6
325 IMS Communcation Enablers (ICE) (Vegeu IMS)
901 The Java Language Specification, Third Edition (JLS) (as of J2SE 5.0 incorporates changes from JSRs 14, 41, 133, 175, 201, and 204)
907 Java Transaction API (JTA) 1.0 i 1.1
912 Java 3D API 1.3
913 Java Community Process (JCP) 2.0, 2.1 i 2.5[7]
914 Java Message Service (JMS) API 1.0 i 1.1
924 Especificació de la Màquina Virtual Java, segona edició (JVM) (des de J2SE 5.0)[8]
926 Java 3D API 1.4

Referències[modifica]

  1. JSR 3 originally specified the JMX 1.0 release. Two subsequent "final" releases have provided JMX 1.1 and JMX 1.2. JMX 2.0 is specified by JSR 255.
  2. JSR 52 originally specified the JSTL 1.0 release. A subsequent maintenance release provided JSTL 1.1.
  3. JSR 56 originally specified the JNLP 1.0 release. A subsequent "final" release [1] provided JNLP 1.5, which was primarily a maintenance release. As of February, 2006, the JNLP 6.0 maintenance release has been completed but not finalized.
  4. JSR 63 originally specified the JAXP 1.1 release. A subsequent maintenance release of JSR 63 provided the JAXP 1.2 specification.[2] JAXP 1.3 is specified by JSR 206.
  5. JSR 127 originally specified the JSF 1.0 release. A subsequent maintenance release provided the JSF 1.1 specification.[3] JSF 1.2 is specified by JSR 252.
  6. JSR 154 originally specified the Java Servlet 2.4 release. As of February, 2006 a maintenance draft of the 2.5 servlet specification is under review, scheduled to close on March 20, 2006.
  7. JSR 913 originally specified JCP 2.0. It was subsequently amended by various changes to voting rules to produce version 2.1 and then further changed by licensing rules, policy, and processes to get to version 2.5. JCP 2.6 is defined by JSR 215.[4]
  8. JSR 924 originally specified changes to the JVM to support changes in J2SE 5.0.

Enllaços externs[modifica]