Llista d'alcaldes de Badalona

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badalona

L'alcalde o alcaldessa de Badalona dirigeix el govern i l'administració municipal, representa a l'ajuntament en qualsevol acte oficial. convoca i presideix les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

Funcions[modifica]

Per altra banda, ostenta les següents atribucions i competències:[1]

Fitxer:Ple de l'Ajuntament de Badalona.jpg
Ple de l'Ajuntament de Badalona (2014)
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb les excepcions establertes per la legislació vigent.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovada pel Ple, aprovar les bases per a les proves de selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treballi distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir el comandament superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compta al Ple, en aquests casos.
 • Exercir el comandament de la Policia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, incloses les delegades a un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries competència del Ple, en aquest cas hi donarà compte per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la seva competència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte quan estigui atribuït a un altre òrgan.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'atorgament de les llicències, excepte que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.
 • En qualsevol cas, l'Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions amb les excepcions previstes a l'article 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local.

Relació històrica d'alcaldes de Badalona[modifica]

# Alcalde Inici mandat Fi mandat Partit polític
Pau Barriga Seriol 1736 1737 [2]
Honorat Bofill 1737 1738 [3]
Jeroni Navarro 1808 ? [4]
Pau Prat 1812 1813
Felip Rosés i Sitjà 1814 1815 [5][6]
Josep Arquer 1815 1816 [7]
Francesc Pujol ? 1821 [8]
Salvador Pujol i Garriga 1821 1822 [9]
Joan Banús i Pujol 1828 1829 [10]
Onofre Bachs i Cuixart 1830 1831 [11]
Josep Riera i Bassa 1831 1832 [10]
Bartomeu Rovira i Mandri 1834 1835 [12][13]
Joan Banús i Pujol 1835 1837 [6]
Francesc d'Assís Planas i Barriga 1837 1839
Pere Vehils i Torrents 1839 1841
Pere Casals i Xicota 1841 1842
Salvador Pujol i Bruguera 1842 1843
Ramon Llobet i Arquer 1843 1843
Pere Vehils i Torrents 1843 1843
Onofre Bachs i Cuixart 1843 1844
Josep Rosés i Torrents-Lladó 1844 1846
Josep Comas i Renom 1846 1848
Francesc Agell i Martí 1848 1849
Francesc d'Assís Antoja i Vilaseca 1849 1849
Josep Rosés i Torrents-Lladó 1849 1852
Gerard Maristany i Campmany 1852 1854
Onofre Bachs i Cuixart 1854 1854
Josep Brunet i Torres 1854 1855
Francesc Bosch i Monpart 1855 1855
Josep Brunet i Torres 1855 1856
Pere Vehils i Torrents 1856 1856
Josep Viñas i Cuadras 1856 1865
Gerard Maristany i Campmany 1865 1868
Martí Planas i Planas 1868 1868
Sebastia Badia Gibert.jpg Sebastià Badia i Gibert 1868 1872
Silver - replace this image male.svg
Josep Solà i Seriol 1872 1872
Sebastia Badia Gibert.jpg Sebastià Badia i Gibert 1872 1872
Silver - replace this image male.svg
Josep Solà i Seriol 1872 1873
Silver - replace this image male.svg
Martí Guardiola i Roig 1873 1874
Sebastia Badia Gibert.jpg Sebastià Badia i Gibert 1874 1875
Silver - replace this image male.svg
Jaume Botey i Garriga 21 de març de 1875 5 de juliol de 1876 Partit Liberal Conservador
Silver - replace this image male.svg
Ramon Planas i Planas 5 de juliol de 1876 1 de juliol de 1879
Silver - replace this image male.svg
Josep Caritg i Arnó 1 de juliol de 1879 1 de juliol de 1881 [14]
Francesc d'Assís Guixeras Viñas.JPG Francesc d'Assís Guixeras i Viñas 1 de juliol de 1881 23 de gener de 1884 Partit Liberal Fusionista
Silver - replace this image male.svg
Josep Caritg i Arnó 23 de gener de 1884 22 de febrer de 1886 Partit Liberal Conservador [14]
Francesc d'Assís Guixeras Viñas.JPG Francesc d'Assís Guixeras i Viñas 22 de febrer de 1886 1 de juliol de 1887 Partit Liberal Fusionista
Silver - replace this image male.svg
Francesc Viñas i Renom 1 de juliol de 1887 1 de gener de 1890
Silver - replace this image male.svg
Carles Parés i Marsans 1 de gener de 1890 6 de juliol de 1891
Silver - replace this image male.svg
Enric Llobateras i Prat 6 de juliol de 1891 8 de juny de 1893 Partit Liberal Conservador
Pere Renom Riera.JPG Pere Renom i Riera 8 de juny de 1893 1 de gener de 1894 Partit Liberal Fusionista
Joaquim Palay Jaurés.JPG Joaquim Palay i Jaurés 1 de gener de 1894 1 de juliol de 1895 Partit Liberal Conservador
Silver - replace this image male.svg
Pere Folch i Pujadas 1 de juliol de 1895 1 de juliol de 1897
Joaquim Palay Jaurés.JPG Joaquim Palay i Jaurés 1 de juliol de 1897 11 de gener de 1898
Silver - replace this image male.svg
Joan Torres i Viza 11 de gener de 1898 27 de gener de 1898 Partit Republicà Democràtic Federal
Silver - replace this image male.svg
Francesc Viñas i Renom 27 de gener de 1898 21 de novembre de 1898 Partit Liberal Fusionista
Pere Renom Riera.JPG Pere Renom i Riera 21 de novembre de 1898 10 de juliol de 1899
Silver - replace this image male.svg
Valentí Moragas i Sabatés 10 de juliol de 1899 25 d'octubre de 1899 Alcalde en funcions
Silver - replace this image male.svg
Ramon Amat i Comellas 25 d'octubre de 1899 1 de gener de 1902 Partit Liberal Conservador
Silver - replace this image male.svg
Joaquim Costa i Alsina 1 de gener de 1902 1 de gener de 1904
Silver - replace this image male.svg
Josep Suñol i Capdevila 1 de gener de 1904 7 de març de 1904
Silver - replace this image male.svg
Josep Valls i Riera 7 de març de 1904 28 de juny de 1905
Silver - replace this image male.svg
Josep Fonollà i Sabater 28 de juny de 1905 1 de gener de 1906 Alcalde en funcions
Martí Pujol Planas.JPG Martí Pujol i Planas 1 de gener de 1906 1 de gener de 1910 Lliga Regionalista
Silver - replace this image male.svg
Leopold Botey i Vila 1 de gener de 1910 12 d'abril de 1910 Solidaritat Badalonina
Silver - replace this image male.svg
Josep Vergés de Vallmajor 12 d'abril de 1910 1 de gener de 1912
Martí Pujol Planas.JPG Martí Pujol i Planas 1 de gener de 1912 1 de gener de 1914
Silver - replace this image male.svg
Josep Casas i Costa 1 de gener de 1914 1 de gener de 1918 Unió Federal Nacionalista Republicana
Silver - replace this image male.svg
Jaume Martí i Cabot 1 de gener de 1918 29 de gener de 1919
Silver - replace this image male.svg
Joaquim Pujol i Oliveras 29 de gener de 1919 14 de març de 1923 Lliga Regionalista
Silver - replace this image male.svg
Jaume Martí i Cabot 14 de març de 1923 1 d'octubre de 1923 Unió Federal Nacionalista Republicana
Silver - replace this image male.svg
Josep Fonollà i Sabater 1 d'octubre de 1923 24 de març de 1924 Dictadura de Primo de Rivera
Silver - replace this image male.svg
Pere Sabaté i Curto 24 de març de 1924 26 de febrer de 1930
Silver - replace this image male.svg
Baldomero Sanmartín Arnal 26 de febrer de 1930 8 de març de 1930 Partit Republicà Radical
Silver - replace this image male.svg
Lluís Ysamat i Lazzoli 8 de març de 1930 14 d'abril de 1931 Lliga Regionalista
Silver - replace this image male.svg
Josep Casas i Costa 14 d'abril de 1931 1 de febrer de 1934 Unió Federal Nacionalista Republicana
Silver - replace this image male.svg
Joan Deulofeu i Arquer 1 de febrer de 1934 15 d'octubre de 1934 Esquerra Republicana de Catalunya
Silver - replace this image male.svg
Pere Borràs i Milà 15 d'octubre de 1934 17 de febrer de 1936 Gestor per suspensió del consistori
Silver - replace this image male.svg
Joan Deulofeu i Arquer 17 de febrer de 1936 16 de març de 1936 Esquerra Republicana de Catalunya
Silver - replace this image male.svg
Frederic Xifré i Masferrer 16 de març de 1936 23 de febrer de 1937
Silver - replace this image male.svg
Vicenç Roura i Boix 23 de febrer de 1937 4 de març de 1937 Acció Catalana Republicana
Josep Martínez Ècija a Gràcia..jpg
Josep Martínez i Écija 4 de març de 1937 19 d'agost de 1937 Confederació Nacional del Treball
Silver - replace this image male.svg
Joan Manent i Pesas 19 d'agost de 1937 28 de febrer de 1938
Josep Martínez Ècija a Gràcia..jpg
Josep Martínez i Écija 28 de febrer de 1938 12 de maig de 1938
Silver - replace this image male.svg
Pere Cané i Barceló 12 de maig de 1938 28 de gener de 1939
Silver - replace this image male.svg
Miquel Xicart i Potrony 28 de gener de 1939 15 de setembre de 1939 Dictadura Franquista
Silver - replace this image male.svg
Miquel Sotero Llull 15 de setembre de 1939 15 de febrer de 1940
Silver - replace this image male.svg
Salvador Serentill i Costa 15 de febrer de 1940 8 d'octubre de 1945
Silver - replace this image male.svg
Lluís Maristany Palanco 8 d'octubre de 1945 14 de maig de 1954
Silver - replace this image male.svg
Santiago March Blanch 14 de maig de 1954 19 de gener de 1961
Silver - replace this image male.svg
Miquel Cardelús Carrera 19 de gener de 1961 6 de març de 1961
Silver - replace this image male.svg
Josep Torras i Trias 6 de març de 1961 3 de març de 1964
Silver - replace this image male.svg
Felipe Antoja Vigo 3 de març de 1964 7 de març de 1974
Silver - replace this image male.svg
Josep Guillén Clapés 7 de març de 1974 12 de juny de 1974
Silver - replace this image male.svg
Isidre Caballeria Pla 12 de juny de 1974 25 d'abril de 1977
Silver - replace this image male.svg
Alfonso Ramos Cruz 25 d'abril de 1977 19 d'abril de 1979
Silver - replace this image male.svg
Màrius Díaz i Bielsa 19 d'abril de 1979 7 de maig de 1983 Partit Socialista Unificat de Catalunya
Joan Blanch i Rodríguez.jpg Joan Blanch i Rodríguez 7 de maig de 1983 12 de juny de 1999 Partit dels Socialistes de Catalunya
Maite Arqué.JPG
Maite Arqué i Ferrer 3 de juliol de 1999 8 d'abril de 2008
Jordi Serra Isern (cropped).JPG
Jordi Serra i Isern 8 d'abril de 2008 21 de maig de 2011
Xavier García Albiol Sant Jordi.jpg Xavier García Albiol 21 de maig de 2011 22 de maig de 2015 Partit Popular Català
Dolors Sabater 2015 (cropped).jpg Maria Dolors Sabater i Puig 13 de juny de 2015 20 de juny de 2018 Guanyem Badalona en Comú
Àlex Pastor (cropped).jpg Àlex Pastor López[15] 20 de juny de 2018 22 d'abril de 2020 Partit dels Socialistes de Catalunya
Aida Llauradó Badalona en Comú.jpg Aïda Llauradó Álvarez (interina) 22 d'abril de 2020 12 de maig de 2020 Badalona en Comú Podem
Xavier García Albiol Sant Jordi.jpg Xavier García Albiol 12 de maig de 2020 act. Partit Popular Català

Referències[modifica]

 1. «Òrgans de govern i funcions». Ajuntament de Badalona. [Consulta: 29 maig 2017].
 2. Cuyàs i Tolosa, 1975-1982, p. 20, VI.
 3. Cuyàs i Tolosa, 1975-1982, p. 12-13, VI.
 4. Sabater, Isidre «Badalona i la Guerra de la Indpendència - V». El Eco de Badalona, any LXVII, núm. 35, 08-09-1934, pàg. 1.
 5. Cuyàs i Tolosa, 1975-1982, p. 45, VII.
 6. 6,0 6,1 Palacio i Serra, 2020, p. 142.
 7. Cuyàs i Tolosa, 1975-1982, p. 48, VII.
 8. Sabater, Isidre «De la nostra història marítima. Any 1821 - Data memorable». El Eco de Badalona, Any LXV, núm. 43, 29-10-1932, pàg. 1.
 9. Palacio i Serra, 2020, p. 147.
 10. 10,0 10,1 Palacio i Serra, 2020, p. 144.
 11. Palacio i Serra, 2020, p. 143.
 12. Sabater, Isidre «Història de Badalona. Trienni 1840-1843. Regència del general Espartero II». El Eco de Badalona, Any LXVIII, núm. 14, 06-04-1935, pàg. 1.
 13. «Qui és l'alcalde Ca l'Umbert». Museu de Badalona, 01-04-2020. [Consulta: 12 maig 2020].
 14. 14,0 14,1 Palacio i Serra i 2019, 52.
 15. «El socialista Àlex Pastor, nou alcalde de Badalona amb els vots del PP i Ciutadans». Ara, 20-06-2018.

Bibliografia[modifica]

Vegeu també[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Llista d'alcaldes de Badalona