Llista de municipis de Guadalajara

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Llista dels municipis de la província de Guadalajara amb les seves dades bàsiques.


Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!


Escut Municipi Població Superfície
km²
Densitat Altitud Codi
postal
Codi
territorial
Dades a Wikidata
Ablanque 66 51,4 1,28 1.061 19442 19002
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Abánades 62 36,1 1,72 1.039 19432 19001
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Adobes 30 32,7 0,92 1.384 19325 19003
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alaminos 62 19,5 3,18 1.062 19... 19004
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alarilla 138 22,3 6,19 845 19227 19005
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albalate de Zorita 1.132 53 21,36 759 19117, 19119 19006
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albares 523 29 18,03 742 19112 19007
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albendiego 45 23 1,96 1.195 19... 19008
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcocer 336 60 5,6 781 19125 19009
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcolea de las Peñas 12 16 0,75 1.003 19277 19010
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcolea del Pinar 329 113,7 2,89 1.203 19260 19011
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcoroches 131 32 4,09 1.409 19310 19013
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeanueva de Guadalajara 104 16 6,5 946 19152 19015
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Algar de Mesa 46 24 1,92 911 19... 19016
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Algora 98 47 2,09 1.118 19268 19017
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alhóndiga 169 19,2 8,8 820 19... 19018
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alique 14 11 1,27 925 19129 19019
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almadrones 55 21 2,62 1.054 19490 19020
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almoguera 1.415 119 11,89 659 19115 19021
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almonacid de Zorita 638 44 14,5 683 19118 19022
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alocén 154 17 9,06 948 19... 19023
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alovera 13.407 1.365 9,82 644 19208 19024
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alustante 131 93,6 1,4 1.410 19320 19027
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Anguita 157 127,2 1,23 1.107 19283 19032
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Angón 7 20,5 0,34 996 19245 19031
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Anquela del Ducado 56 25,8 2,17 1.128 19033
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Anquela del Pedregal 27 38 0,71 1.294 19034
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aranzueque 381 21,4 17,78 696 19036
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Arbancón 145 35 4,14 903 19... 19037
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Arbeteta 19 63 0,3 991 19492 19038
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Argecilla 70 40,8 1,72 945 19196 19039
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Armallones 55 77 0,71 1.206 19461 19040
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Armuña de Tajuña 269 20,8 12,94 712 19135 19041
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Arroyo de las Fraguas 33 21 1,57 1.216 19238 19042
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Atanzón 94 28 3,36 951 19043
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Atienza 434 104 4,17 1.169 19270 19044
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Auñón 146 52 2,81 762 19045
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Azuqueca de Henares 35.498 19,7 1.803,76 627 19200 19046
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Baides 56 29 1,93 861 19295 19047
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barriopedro 20 10,6 1,89 909 19050
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Baños de Tajo 15 28 0,54 1.252 19... 19048
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bañuelos 13 18 0,72 1.154 19... 19049
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Berninches 50 35,2 1,42 930 19133 19051
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Brihuega 2.734 296,4 9,22 894 19400 19053
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Budia 208 66 3,15 814 19133 19054
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bujalaro 47 22,4 2,1 841 19... 19055
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bustares 68 30,5 2,23 1.297 19057
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabanillas del Campo 11.034 34 324,53 694 19171 19058
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Campillo de Dueñas 76 60,6 1,25 1.109 19059
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Campillo de Ranas 155 92 1,68 1.102 19223 19060
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Campisábalos 84 54 1,56 1.347 19275 19061
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Canredondo 87 63 1,38 1.162 19431 19064
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cantalojas 126 159,2 0,79 1.314 19275 19065
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Casa de Uceda 100 21,4 4,68 914 19184 19070
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Casas de San Galindo 19 11,6 1,64 1.022 19246 19073
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Caspueñas 138 14 9,86 855 19412 19074
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castejón de Henares 61 16 3,81 960 19075
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castellar de la Muela 23 21,4 1,08 1.223 19328 19076
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castilforte 58 34 1,71 995 19078
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castilnuevo 8 19,5 0,41 1.079 19079
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cañizar 71 15,4 4,61 799 19066 19066
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cendejas de Enmedio 69 19 3,63 912 19080
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cendejas de la Torre 23 14,3 1,61 971 19245 19081
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Centenera 147 17,5 8,39 815 19151 19082
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Checa 285 179,7 1,59 1.369 19310 19103
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chequilla 14 15,3 0,92 1.361 19104
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chillarón del Rey 85 17,3 4,91 803 19106
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chiloeches 3.977 45,4 87,6 785 19160 19105
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cifuentes 1.682 220 7,65 894 19420 19086
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cincovillas 23 16,4 1,4 1.012 19... 19087
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ciruelas 141 21,6 6,54 817 19197 19088
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ciruelos del Pinar 29 16,8 1,73 1.250 19... 19089
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cobeta 101 43,6 2,32 1.116 19090
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cogollor 21 8 2,63 940 19490 19091
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cogolludo 561 96 5,84 898 19230 19092
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Condemios de Abajo 12 12 1 1.316 19275 19095
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Condemios de Arriba 116 43 2,7 1.317 19275 19096
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Congostrina 13 26 0,5 1.018 19243 19097
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Copernal 38 10 3,8 840 19098
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Corduente 310 233 1,33 1.058 19341 19099
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Driebes 349 38 9,18 729 19116 19107
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Durón 115 23 5 755 19... 19108
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Cardoso de la Sierra 55 187 0,29 1.275 28190 19067
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Casar 13.327 52 256,29 831 19170 19071
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Cubillo de Uceda 118 32,3 3,66 895 19... 19102
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Olivar 87 17,3 5,04 1.038 19... 19200
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Ordial 35 30 1,17 1.235 19244 19203
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Pedregal 63 23,2 2,72 1.193 19327 19213
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Pobo de Dueñas 100 55,3 1,81 1.260 19326 19222
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Recuenco 71 75,2 0,94 978 19... 19232
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Sotillo 34 24 1,42 1.026 19... 19260
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Embid 30 30,2 0,99 1.073 19... 19109
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Escamilla 64 39,3 1,63 1.019 19127 19110
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Escariche 188 30 6,27 788 19119 19111
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Escopete 68 19 3,58 827 19119 19112
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Espinosa de Henares 663 39 17 761 19292 19113
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Esplegares 37 37,5 0,99 1.146 19... 19114
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Establés 29 52,3 0,55 1.235 19... 19115
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Estriégana 12 16,2 0,74 1.106 19... 19116
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fontanar 2.637 15 175,8 685 19290 19117
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuembellida 11 26 0,42 1.257 19390 19118
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuencemillán 84 7 12 853 19... 19119
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuentelahiguera de Albatages 109 52,4 2,08 901 19... 19120
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuentelencina 324 44,3 7,31 990 19... 19121
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuentelsaz 90 40 2,25 1.120 19287 19122
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuentelviejo 53 13 4,08 884 19... 19123
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuentenovilla 587 37,3 15,72 806 19113 19124
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gajanejos 61 25,5 2,39 1.028 19192 19125
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Galve de Sorbe 96 49,4 1,94 1.394 19275 19127
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Galápagos 2.673 34 78,62 736 19174 19126
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gascueña de Bornova 31 26,5 1,17 1.239 19... 19129
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Guadalajara 89.010 235,5 377,95 708 19001–19005 19130
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Henche 85 23 3,7 832 19... 19132
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Heras de Ayuso 224 10,2 21,88 706 19... 19133
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Herrería 20 19 1,05 1.071 19342 19134
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hiendelaencina 115 19,2 5,98 1.085 19242 19135
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hijes 20 20,8 0,96 1.159 19... 19136
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hita 319 56,5 5,65 876 19248 19138
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hombrados 51 38 1,34 1.245 19... 19139
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hontoba 431 32 13,47 730 19119 19142
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horche 2.778 44,3 62,78 895 19140 19143
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hortezuela de Océn 37 20 1,85 1.103 19445 19145
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Huertahernando 56 51,3 1,09 1.154 19... 19148
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hueva 112 31,8 3,53 877 19119 19150
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Humanes 1.724 48 35,92 746 19220 19151
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Huérmeces del Cerro 41 20 2,05 875 19... 19147
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Illana 878 94 9,34 750 19119 19152
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Iniéstola 18 10 1,8 1.157 19283 19153
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Irueste 68 14,3 4,77 780 19143 19155
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jadraque 1.417 38,9 36,42 832 19240 (Jadraque), 19246 (Castilblanco) y 19247 (Barrio de la Estación) 19156
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jirueque 49 10,6 4,61 846 19245 19157
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Bodera 21 22 0,95 1.124 19269 19052
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Huerce 56 41 1,37 1.277 19238 19146
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Mierla 40 20 2 954 19... 19182
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Miñosa 30 44 0,68 1.027 19... 19185
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Olmeda de Jadraque 19 11,7 1,62 893 19266 19202
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Toba 74 36,7 2,02 1.010 19243 19269
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Yunta 94 56 1,68 1.128 19361 19332
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Las Inviernas 58 34 1,71 982 19491 19154
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Las Navas de Jadraque 35 9 3,89 1.167 19244 19197
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ledanca 105 47 2,23 924 19... 19159
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Loranca de Tajuña 1.509 36 41,92 708 19141 19160
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lupiana 293 30 9,77 775 19142 19161
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Luzaga 68 29,7 2,29 1.072 19261 19162
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Luzón 64 57 1,12 1.176 19285 19163
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Majaelrayo 53 55 0,96 1.185 19223 19165
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malaguilla 193 28 6,89 822 19... 19167
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mandayona 300 33 9,09 862 19... 19168
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mantiel 29 15,3 1,89 943 19128 19169
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Maranchón 213 153,3 1,39 1.254 19280 19170
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Marchamalo 8.273 31,2 265,16 674 19180 19171
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Masegoso de Tajuña 74 17,4 4,26 897 19... 19172
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Matarrubia 70 28,2 2,48 859 19... 19173
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Matillas 104 10,4 10,02 818 19... 19174
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mazarete 27 56 0,48 1.235 19... 19175
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mazuecos 312 23,8 13,13 708 19114 19176
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Medranda 68 11,4 5,94 809 19177
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Megina 31 28 1,11 1.275 19... 19178
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Membrillera 95 38 2,5 834 19247 19179
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Miedes de Atienza 58 43 1,35 1.154 19... 19181
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Millana 113 27,8 4,06 825 19127 19184
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Milmarcos 70 44 1,59 1.054 19330 19183
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mirabueno 90 19,5 4,62 1.066 19268 19186
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Miralrío 56 8 7 1.019 19... 19187
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mochales 40 32,3 1,24 984 19... 19188
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mohernando 172 26,4 6,53 776 19... 19189
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Molina de Aragón 3.288 168,3 19,53 1.065 19300 19190
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monasterio 15 21 0,71 928 19... 19191
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mondéjar 2.839 48,4 58,62 805 19110 19192
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Montarrón 30 11 2,73 839 19... 19193
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Moratilla de los Meleros 107 29 3,69 785 19144 19194
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Morenilla 53 28,4 1,87 1.189 19328 19195
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Muduex 109 22,2 4,9 810 19196 19196
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Málaga del Fresno 172 24 7,17 780 19219 19166
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Negredo 13 18,3 0,71 988 19... 19198
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ocentejo 16 31 0,52 859 19... 19199
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Olmeda de Cobeta 61 39 1,56 1.147 19... 19201
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Orea 196 71,3 2,75 1.497 19... 19204
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pardos 37 23 1,61 1.185 19336 19209
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Paredes de Sigüenza 26 33 0,79 1.003 19... 19210
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pareja 464 91,6 5,07 750 19129 19211
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pastrana 901 95,7 9,41 759 19100
19116
19212
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peralejos de las Truchas 158 70,8 2,23 1.187 19313 19216
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peralveche 83 81,3 1,02 1.114 19... 19217
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peñalver 181 81,3 2,23 950 19134 19215
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peñalén 79 59 1,34 1.341 19462 19214
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pinilla de Jadraque 51 13,3 3,84 955 19... 19218
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pinilla de Molina 11 23 0,48 1.211 19... 19219
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pioz 5.131 19,4 263,94 876 19162 19220
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Piqueras 36 32,3 1,11 1.371 19325 19221
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Poveda de la Sierra 113 51,7 2,19 1.198 19463 19223
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pozo de Almoguera 113 16,7 6,76 794 19112 19224
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pozo de Guadalajara 1.626 11,4 142,26 910 19161 19225
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Prados Redondos 50 53,4 0,94 1.159 19... 19227
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Prádena de Atienza 56 29 1,93 1.144 19... 19226
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puebla de Beleña 52 29 1,79 19229 19228
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puebla de Valles 67 27,5 2,44 853 19225 19229
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pálmaces de Jadraque 46 29,4 1,56 918 19... 19208
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Quer 1.031 14,6 70,47 706 19209 19230
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rebollosa de Jadraque 10 8 1,25 1.022 19... 19231
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Renera 102 20,2 5,04 19... 19233
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Retiendas 54 21 2,57 896 19... 19234
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Riba de Saelices 103 66,4 1,55 999 19441 19235
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rillo de Gallo 44 24,9 1,77 1.055 19340 19237
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Riofrío del Llano 64 43 1,49 1.018 19... 19238
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Robledillo de Mohernando 178 29,7 6 903 19... 19239
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Robledo de Corpes 45 41 1,1 1.146 19... 19240
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Romanillos de Atienza 31 24 1,29 1.105 19276 19241
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Romanones 116 29 4 755 19... 19242
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rueda de la Sierra 38 51 0,75 1.200 19339 19243
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sacecorbo 102 72,4 1,41 1.116 19... 19244
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sacedón 1.566 113,3 13,82 740 19120 19245
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Saelices de la Sal 47 19,4 2,43 983 19... 19246
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salmerón 144 36 4 825 19126 19247
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Andrés del Congosto 75 15,3 4,91 858 19237 19248
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Andrés del Rey 39 14,7 2,65 1.018 19... 19249
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santiuste 15 10,4 1,44 960 19245 19250
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sayatón 63 45,4 1,39 670 19119 19252
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Saúca 47 49 0,96 1.099 19262 19251
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Selas 36 45 0,8 1.252 19... 19254
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Semillas 30 50 0,6 1.194 19... 19901
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Setiles 81 56,8 1,43 1.256 19324 19255
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sienes 45 29,5 1,53 1.033 19269 19256
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sigüenza 4.708 386,9 12,17 1.005 19250 19257
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Solanillos del Extremo 86 35 2,46 996 19... 19258
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Somolinos 27 14,8 1,83 1.239 19... 19259
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sotodosos 30 29 1,03 1.146 19... 19261
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tamajón 148 116,3 1,27 1.030 19222 19262
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Taragudo 52 6 8,67 773 19... 19263
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Taravilla 42 60,7 0,69 1.317 19314 19264
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tartanedo 162 148 1,09 1.117 19... 19265
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tendilla 312 22 14,18 789 19134 19266
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Terzaga 19 34 0,56 1.079 19312 19267
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tierzo 37 40 0,93 1.141 19... 19268
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tordellego 43 33,5 1,28 1.246 19... 19271
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tordelrábano 16 11,6 1,38 1.070 19... 19270
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tordesilos 92 46,5 1,98 1.345 19323 19272
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torija 1.725 35 49,29 958 19... 19274
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torre del Burgo 467 5 93,4 741 19197 19279
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrecuadrada de Molina 19 35,8 0,53 1.189 19277
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrecuadradilla 29 33 0,88 1.016 19... 19278
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrejón del Rey 6.210 25 248,4 721 19174 19280
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torremocha de Jadraque 20 11 1,82 934 19... 19281
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torremocha del Campo 191 141,3 1,35 1.086 19... 19282
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torremocha del Pinar 35 50,5 0,69 1.291 19234 19283
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torremochuela 6 18 0,33 1.168 19391 19284
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrubia 23 28 0,82 1.168 19... 19285
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tortuera 169 82,2 2,06 1.114 19338 19287
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tortuero 20 47 0,43 893 19... 19288
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Traíd 22 48,6 0,45 1.373 19312 19289
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Trijueque 1.560 35,6 43,78 994 19192 19290
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Trillo 1.388 162 8,57 732 19450 19291
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tórtola de Henares 1.382 26,9 51,41 746 19198 19286
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Uceda 3.143 47 66,87 779 19187 19293
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ujados 25 12 2,08 1.152 19... 19294
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Utande 33 19 1,74 841 19... 19296
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdarachas 46 10 4,6 786 19141 19297
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdearenas 87 15,4 5,63 964 19196 19298
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdeavellano 108 35 3,09 964 19142 19299
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdeaveruelo 1.206 17,4 69,47 739 19... 19300
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdeconcha 47 23,5 2 752 19132 19301
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdegrudas 51 14 3,64 934 19... 19302
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdelcubo 38 14 2,71 1.077 19269 19303
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdenuño Fernández 335 24,8 13,5 839 19... 19304
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdepeñas de la Sierra 146 70 2,09 916 19184 19305
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valderrebollo 29 14 2,07 970 19940 19306
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdesotos 29 27,3 1,06 844 19225 19307
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valfermoso de las Monjas 85 29,5 2,89 968 19411 19308
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valhermoso 21 29 0,72 1.243 19390 19309
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valtablado del Río 8 25,2 0,32 844 19492 19310
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valverde de los Arroyos 91 45 2,02 1.255 19224 19311
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Viana de Jadraque 39 24,4 1,6 874 19295 19314
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanueva de Alcorón 140 99 1,41 1.300 19... 19317
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanueva de Argecilla 34 5 6,8 1.020 19... 19318
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanueva de la Torre 6.603 11 600,27 691 19209 19319
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villares de Jadraque 46 17,2 2,67 1.041 19... 19321
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villaseca de Henares 24 17 1,41 858 19... 19322
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villaseca de Uceda 49 13,3 3,69 915 19... 19323
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villel de Mesa 164 37 4,43 928 19... 19324
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Viñuelas 186 15,5 12,03 900 19... 19325
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Yebes 5.220 17,4 300 879 19141 / 19139 19326
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Yebra 490 56,5 8,67 747 19111 19327
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Yunquera de Henares 4.429 31 142,87 694 19210 19331
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Yélamos de Abajo 59 12,4 4,77 747 19143 19329
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Yélamos de Arriba 84 18,3 4,59 950 19143 19330
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zaorejas 112 189 0,59 1.225 19495 19333
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zarzuela de Jadraque 60 32 1,88 1.043 19... 19334
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zorita de los Canes 58 20,2 2,87 590 19... 19335
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fi de la llista autogenerada.

Vegeu també[modifica]