Mòdul:ArgsTNT/ús

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Dissenyat per a crear plantilles multilingües. Amb funcions que utilitzen Mòdul:TNTTools i Mòdul:SimpleArgs.

Funcions del frame[modifica]

Les funcions de nom amb sufix P prenen el nom de la taula del nom de la plantilla. Altrament heu d'utilitzar les funcions amb sufix T que precisa el TableN o nom de la taula.

Valor d'un element de la taula[modifica]

On Id és l'identificador de l'element en la taula.

 • {{#invoke:ArgsTNT|StrP|Id}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|StrT|TableN|Id}}

Creant un enllaç a un article. Si Always és true crearà l'enllaç encara que no existeixi l'article.

 • {{#invoke:ArgsTNT|StrLnkP|Id|Always}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|StrLnkT|TableN|Id|Always}}

Existència de paràmetres[modifica]

On Id1, etc. són un nombre variable d'identificadors de paràmetres. Retorna un 1 si en troba algun Any o si hi són tots All.

 • {{#invoke:ArgsTNT|ExistsAnyP|Id1|Id2...}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|ExistsAnyT|TableN|Id1|Id2...}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|ExistsAllP|Id1|Id2...}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|ExistsAllT|TableN|Id1|Id2...}}

Valors dels paràmetres[modifica]

 • Quan la funció té una R de prefix és que els valors són requerits, en cas de ser omesos es presentarà un missatge d'error.
 • Val correspon a un valor o assignació mitjançant , on n és el número del paràmetre.
 • Id és l'identificador del paràmetre en la taula. Els valors que pren l'identificador de la taula poden ser un o més d'un (llavors separats per '|').
 • Default és el valor que s'assignarà si està definit.
 • OKEmpty indica que s'accepta sense valor.
 • La marca * indica que el paràmetre és opcional.

Cadenes[modifica]

 • {{#invoke:ArgsTNT|Str_Par|Val|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|Str_ParP|Id|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|Str_ParT|TableN|Id|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RStr_Par|Val|Default*|OKEmpty*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RStr_ParP|Id|Default*|OKEmpty*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RStr_ParT|TableN|Id|OKEmpty*}}
Comprovació de cadenes[modifica]
 • PossibleValsId és l'identificador en la taula dels possibles valors separats per '|'.
 • CaseSens si distingint majúscules i minúscules.
 • {{#invoke:ArgsTNT|StrChkTab_Par_P|Val|PossibleValsId|CaseSens*|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|StrChkTab_Par_T|TableN|Val|PossibleValsId|CaseSens*|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|StrChkTab_ParP|Id|PossibleValsId|CaseSens*|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|StrChkTab_ParT|TableN|Id|PossibleValsId|CaseSens*|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RStrChkTab_Par_P|Val|PossibleValsId|CaseSens*|OKEmpty*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RStrChkTab_Par_T|TableN|Val|PossibleValsId|CaseSens*|OKEmpty*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RStrChkTab_ParP|Id|PossibleValsId|CaseSens*|OKEmpty*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RStrChkTab_ParT|TableN|Id|PossibleValsId|CaseSens*|OKEmpty*}}

Números[modifica]

 • LimInf i LimSup indiquen els límits mínim i màxim pel valor del paràmetre.

De qualsevol tipus:

 • {{#invoke:ArgsTNT|Num_Par|Val|Default*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|Num_ParP|Id|Default*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|Num_ParT|TableN|Id|Default*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RNum_Par|Val|OKEmpty*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RNum_ParP|Id|OKEmpty*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RNum_ParT|TableN|Id|OKEmpty*|LimInf*|LimSup*}}

Enters:

 • {{#invoke:ArgsTNT|Int_Par|Val|Default*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|Int_ParP|Id|Default*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|Int_ParT|TableN|Id|Default*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RInt_Par|Val|OKEmpty*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RInt_ParP|Id|OKEmpty*|LimInf*|LimSup*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RInt_ParT|TableN|Id|OKEmpty*|LimInf*|LimSup*}}

Booleans[modifica]

Retornen un 1 si és veritat o un 0 si és fals, amb els valors:

 • Veritat: sí|s|yes|y|true|veritat|t|1
 • Fals: no|n|false|fals|f|0

Funcions:

 • {{#invoke:ArgsTNT|Bool_Par|Val|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|Bool_ParP|Id|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|Bool_ParT|TableN|Id|Default*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RBool_Par|Val|OKEmpty*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RBool_ParP|Id|OKEmpty*}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|RBool_ParT|TableN|Id|OKEmpty*}}

Comprovant una cadena[modifica]

Booleà[modifica]

 • Wd és la paraula o frase a buscar. Si la troba retorna un 1, sinó un 0.
 • CaseSens si distingint majúscules i minúscules.
 • {{#invoke:ArgsTNT|FoundStrBoolP|Wd|CaseSens|Id}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|FoundStrBoolT|TableN|Wd|CaseSens|Id}}

Índex[modifica]

Retorna l'índex. Si ha trobat Wd en Id1 retorna un 1, si l'ha trobat a Id2 retorna un 2... Si no troba Wd retorna un 0.

 • {{#invoke:ArgsTNT|StrIdxChkTabP|Wd|CaseSens|Id1|Id2...}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|StrIdxChkTabT|TableN|Wd|CaseSens|Id1|Id2...}}

Presentant missatge d'error si no troba Wd:

 • {{#invoke:ArgsTNT|StrIdxChkTabEP|Wd|CaseSens|Id1|Id2...}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|StrIdxChkTabET|TableN|Wd|CaseSens|Id1|Id2...}}

Documentació de la plantilla[modifica]

Funcions per a utilitzar en la pàgina de la documentació de la plantilla.

Crea un enllaç a la taula (a commons):

 • {{#invoke:ArgsTNT|LnkTNTTabP}}
 • {{#invoke:ArgsTNT|LnkTNTTabT|TableN}}

Mostra la cadena d'un element de la taula, quan aquesta pren el nom de la plantilla (altrament s'ha d'utilitzar StrT).

 • {{#invoke:ArgsTNT|StrNoEnd|Id}}

Exemples[modifica]

Taules TNT amb el mateix nom que la plantilla[modifica]

Taula TNT comuna pels exemples[modifica]

Ús indirecte de taules[modifica]